O co chodzi z limitem na prąd? Limit 2000 kWh a rachunek za prąd 2023. Jak będzie liczona cena prądu po przekroczeniu limitu?

2023-05-02 14:40
limit zużycia 2000 kWh a rachunek za prąd
Autor: Andrzej Papliński Jak będziemy płacić za energię po przekroczeniu limitu 2000 kWh? Jaki dostaniemy rachunek za wyższe zużycie? O co chodzi z limitem prądu?

Limit na prąd, czyli niższe stawki za prąd w 2023 do limitu 2000 kWh energii i wyższe po jego przekroczeniu. Jak będzie liczone zużycie prądu po przekroczeniu limitu 2000 kWh? Kto sprawdzi, ile prądu zużyliśmy? Czy będziemy płacić wyższą stawkę za całe zużycie prądu, czy tylko za to, co zużyjemy ponad limit?

Limit 2000 kWh - o co tu chodzi?

Chodzi o zamrożenie ceny prądu na poziomie z 2022 roku do następujących wartości:

  • 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego,
  • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu tych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Pojawiło się więc mnóstwo pytań.

Czy jeśli nie uda nam się zmieścić w limicie 2000 kWh (lub do 2600 kWh i 3000 kWh odpowiednio jak powyżej), to będziemy płacić wyższą stawkę za całe zużycie, czy tylko za to, co zużyjemy ponad limit? Skąd sprzedawca energii będzie wiedział na początku roku, czy uda nam się zmieścić w limicie? Którą ze stawek zastosuje prognozując nasze zużycie prądu? Czy zmieszczenie się w limicie 2000 kWh/rok jest w ogóle realne? Co z tymi, którzy mają podpisaną umowę na czas określony ze stałą ceną kilowatogodziny? Wyjaśniamy.

Cena za prąd do limitu 2000kWh

Energię w ilości 2000 kWh za mniej więcej 0,66 zł/kWh (średni koszt energii dla gospodarstw domowych w 2022 w taryfie G11) będziemy mieć wszyscy. Nowa cena będzie zastosowana tylko do tego, co zużyjemy ponad ten limit. Przypomnijmy, że wprowadzony został mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Limit 2000 kW nie dotyczy wszystkich gospodarstw domowych. Dla tych z osobami z niepełnosprawnościami będzie wyższy - 2600 kW. Jeszcze więcej energii w zamrożonej cenie - 3000 kWh - będą mieć rolnicy i duże rodziny (z Kartą Dużej Rodziny).

Zamrożenie cen prądu oznacza, że do poziomu zużycia w ramach limitu prąd ma być po stałej cenie. Jedynie za nadwyżki zapłacimy wyższa cenę maksymalną.

Pamiętajmy jednak, że, aby skorzystać z wyższych limitów musieliśmy złożyć wniosek w terminie.

Jak sprawdzić czy przekroczyliśmy limit 2000 kWh?

Jak z takim skomplikowanym systemem sprzedaży poradzą sobie dostawcy energii? Pojawiły się głosy, że zastosowanie różnych stawek jest możliwe tylko tam, gdzie jest zamontowany inteligentny licznik energii, bo tylko taki daje sprzedawcy możliwość monitorowania i rejestrowania jej zużycia na bieżąco.

W przypadku, gdy licznik jest tradycyjny i odczytuje go pracownik zakładu energetycznego, nie można stwierdzić, kiedy dokładnie został przekroczony limit 2000 kWh. Skoro jest on roczny i obowiązywałby od początku roku, to wszystkie liczniki należałoby odczytać 31 grudnia o godzinie 23:59:59. Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie odczyty będą dokonane w chwili, w której sporo osób akurat otwiera szampana. A jeśli nie będą, to jak potem dojść, ile kilowatogodzin ponad limit spośród odczytanych na przykład 5 stycznia, pojawiło się na liczniku jeszcze w starym roku? Liczniki są odczytywane nie częściej niż raz w miesiącu, a zdarza się, że znacznie rzadziej, więc niedokładność rozliczenia mogłaby być znaczna.

Trzeba jednak przyznać, że problem z odczytem licznika pojawiał się zawsze przy zmianie taryfy. Nie można było dojść, jaki był stan licznika w chwili kiedy taryfa się zmieniała, jeśli odczyt był później, więc kwota na rachunku musiała być przybliżona.

Umowa ze stałą ceną energii a limit 2000 kWh

Niektóre gospodarstwa domowe korzystają z prądu kupowanego w ramach umowy okresowej ze stałą ceną energii. Do końca obowiązywania zapisanego w umowie okresu nie powinny one odczuć podwyżek cen energii. Jednak prawdopodobnie zapłacą więcej za jej dystrybucję. Trzeba wiedzieć, że na wysokość rachunku za energię wpływa nie tylko jej cena, blisko 30% stanowi opłata zmienna sieciowa. I ona również może być wyższa w taryfach na przyszły rok, a tę zmianę odczują wszyscy, do których prąd jest wysyłany siecią elektroenergetyczną.

Czy wzrost opłaty zmiennej sieciowej będzie wprost proporcjonalny do wzrostu ceny samej energii? Można przypuszczać, że nie, bo koszt utrzymania sieci nie zależy bezpośrednio od cen paliw, z których jest wytwarzana energia. Ale nie można wykluczyć, że w tej opłacie będzie uwzględniona część kosztu wytworzenia energii, żeby ona sama mogła być trochę tańsza.

Pompa ciepła - co trzeba o niej wiedzieć
Listen on Spreaker.