Dopłata do ogrzewania a zmiana deklaracji CEEB. Po korekcie nie dostaniesz dopłaty!

2022-10-04 18:15
dodatek do ogrzewania a deklaracja CEEB
Autor: Andrzej Szandomirski Najwyższe dodatki do ogrzewania przysługują do kotłów na paliwo stałe. Można dostać 3000 zł do węgla lub pelletu, pod warunkiem zgłoszenia tych źródeł ogrzewania w deklaracji wysłanej do CEEB

Zmieniłeś deklarację CEEB i wpisałeś inne źródło ciepła? Nie zgłosiłeś czym ogrzewasz dom w terminie? Nie dostaniesz ani dodatku węglowego, ani dodatku do ogrzewania. Jest nowy przepis w ustawie. Jeśli po 11 sierpnia br. zgłosiłeś zmiany i dokonałeś korekty deklaracji CEEB , twój wniosek o dopłatę do ogrzewania zostanie odrzucony.

Dodatek węglowy, dodatek do pelletu, drewna, oleju i LPG oraz dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które mają wpisane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jakie jest główne źródło ciepła w ich domu. Gminy mają obowiązek dokładnej weryfikacji składanych wniosków o wypłaty dodatków do ogrzewania do różnych źródeł ciepła. Do oceny ich poprawności na pierwszy ogień brana jest deklaracja CEEB. Na jeden adres zamieszkania można dostać tylko jeden dodatek - na takie źródło ciepła, jakie zostało wpisane jako główne w deklaracji CEEB. Przypominamy, że zgłoszenie do CEEB dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ze źródłem ciepła uruchomionym przed 1 lipca 2021 r. miał obowiązek zgłosić je do 30 czerwca 2022 r.

Dodatek do ogrzewania - ważny termin wysłania deklaracja do CEEB

Jeżeli chcemy dostać w tym sezonie grzewczym dodatek węglowy lub dodatek do ogrzewania do innego źródła ciepła, kluczowym elementem jest informacja, że to źródło na które ubiegamy się o dopłatę, zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków w obowiązującym terminie.

Sprawdź: Spis źródeł ciepła - zgłoszenie do CEEB - 14 dnia na złożenie deklaracji, czym ogrzewasz dom

Po 11 sierpnia 2022 r. będą uwzględniane przez gminy tylko te deklaracje CEEB, które dotyczą zgłoszenia źródeł ogrzewania po raz pierwszy. Właściciele nieruchomości mają obowiązek po pierwszym uruchomieniu źródła ciepła zgłosić je do CEEB w ciągu 14 dni (zarówno w przypadku nowego domu, jak i modernizowanego).

Ponadto jeśli ktoś nie dopełnił obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB w obowiązującym terminie, a był na to czas do 30 czerwca, to też może nie dostać dodatku do ogrzewania. Po tym terminie właściciel nieruchomości składa deklarację do CEEB tylko w przypadku nowego zainstalowanego urządzenia grzewczego.

W oficjalnym wzorze wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła czytam: "Informacja dotycząca źródeł ciepła - dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ciepła oraz pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków".

Korekta deklaracji CEEB - nie dostaniesz dodatku do ogrzewania

Ponadto ustawodawca określił również, że dodatku do ogrzewania nie dostaną te osoby, które po 11 sierpnia br. zmieniły swoją deklarację do CEEB, podając inne główne źródło ogrzewania, np. kocioł na węgiel zamiast kotła gazowego. W tym przypadku dodatek węglowy lub dodatek do drewna, pelletu, oleju opałowego, gazu LPG, czy dodatek elektryczny nie zostanie wypłacony!

Jeśli dokonana korekta deklaracji CEEB ma wpływ na rodzaj źródła ciepła i tym samym na uprawnienia do świadczenia, obowiązuje graniczna data 11 sierpnia! Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, jeśli modyfikacja informacje dotyczącej tego, czym jest ogrzewany dom, została dokonana po tym terminie, nie będzie przyznane świadczenie dopłaty do ogrzewania. Jeśli doszło tylko do uzupełnienia informacji na temat wskazanego źródła ciepła, czy innych danych, to świadczenie zostanie wypłacone.

Ile pieniędzy do ogrzewania można dostać w sezonie grzewczym 2022/2023?

Dodatek do ogrzewania to wsparcie finansowe mające charakter jednorazowy. Nie jest uzależniony od wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Kwoty dofinansowania zależą od rodzaju opału i są następujące:

  • 3 tys. zł do ogrzewania węglem, pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (oprócz drewna kawałkowego);
  • 2 tys. zł do ogrzewania olejem opałowym;
  • 1,5 tys. zł do ogrzewania elektrycznego, w tym pompą ciepła, gdy roczny pobór prądu w 2021 r. przekroczył 5000 kWh;
  • 1 tys. zł do ogrzewania elektrycznego, w tym pompą ciepła, gdy roczny pobór prądu w 2021 r. nie przekroczył 5000 kWh;
  • 1 tys. zł do ogrzewania kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią lub piecem kaflowym zasilanymi drewnem kawałkowym;
  • 500 zł do ogrzewania gazem płynnym (LPG).