| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz pieniądze za parkiet, za farby - już nie

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz pieniądze za parkiet, za farby - już nie

Prezentujemy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT. Zanim złożysz do urzędu skarbowego wniosek o zwrot, sprawdź, czy dany materiał znajduje się w wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Zwrot VAT uzyskasz m.in. za okna drewniane, parkiet, cement, wapno, czy grzejniki. W wykazie nie znajdziesz natomiast ani farb, ani mebli robionych na zamówienie.

Kiedy materiały kwalifikują się do zwrotu VAT?

System zwrotu VAT za materiały budowlane obejmuje wyłącznie wydatki ponoszone w związku z:

 

 • budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne;
 • przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

Nie ma znaczenia, czy inwestor zapłacił całą cenę za nabyte materiały budowlane. Jeżeli umówił się ze sprzedawcą na zapłatę w ratach, także ma możliwość wystąpienia o zwrot w takiej wysokości, jakby zapłacił całość jednorazowo.

Urzędy skarbowe nie mogą też sprawdzać, czy zapłata faktycznie nastąpiła. Ważne jest także to, że można wystąpić o zwrot przy bardzo niewielkich zakupach. Ustawa nie przewiduje żadnego dolnego limitu wydatków. Ustalono za to dwa górne limity zwrotu – dla prac remontowych i budowlanych.

Za jakie materiały zwrot VAT

Wykaz materiałów budowlanych kwalifikujacych się do zwrotu VAT zamieszczony w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 08.09.2010 r. obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wykaz zawiera 87 pozycji opisujących towary, których zakup daje prawo do ubiegania się o zwrot części VAT zawartego w cenie.

W wykazie znajdują się tu między innymi wyroby z drewna (listwy, klepka, parkiety, okna, drzwi), tapety papierowe, wyroby ze sztucznego tworzywa, szkło budowlane, wyroby ceramiczne (cegły, płytki, sanitariaty), cement, wapno, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, kuchenki domowe, przewody elektryczne, panele podłogowe i wiele innych.

Czy za farby i meble można dostać zwrot VAT?

W wykazie materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu nie znajdziemy farb, ponieważ przed 1 maja 2004 r. były już objęte stawką 22% VAT. Niestety, meble robione na zamówienie (kuchnie, garderoby, szafy) też nie są objęte systemem zwrotu.

Jak czytać wykaz materiałów budowlanych, za które uzyskasz zwrot VAT

Wykaz materiałów budowlanych kwalifikujacych się do zwrotu VAT zawiera odniesienia do Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dopisek „ex” oznacza, że zakres wyrobów objętych wykazem jest węższy niż określony w danym grupowaniu (opis zawężenia zaznaczony kursywą).

Polecamy:

Jak i gdzie złożyć wniosek o zwrot VAT, ile się czeka na pieniądze?

Czy przedsiębiorca lub obcokrajowiec mogą liczyć na zwrot VAT?

Bezpłatny klakulator - oblicz, ile pieniędzy za materiały budowlane otrzymasz

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

ex 08.12.11.0

Piaski naturalne – wyłącznie piasek przeznaczony do celów budowlanych

2

08.12.12.0

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

3

ex 16.10.10.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane – wyłącznie:

 • klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone z drewna tropikalnego;
 • listwy dębowe do parkietów;
 • deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego;
 • listwy przyścienne z drewna liściastego;
 • klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego

4

ex 16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe – wyłącznie:

 • tarcica podłogowa strugana z drewna iglastego;
 • listwy przyścienne z drewna iglastego;
 • kostka brukowa z drewna iglastego i liściastego, inna niż nasycona;
 • drewno iglaste pozostałe nienasycone (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), inne niż: boazeria, tarcica podłogowa nasycona, listwy przyścienne nasycone;
 • drewno liściaste nienasycone pozostałe, inne niż listwy i ramy do obrazów, boazeria;
 • klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego (obrobione)

5

16.22.10.0

Gotowe płyty podłogowe

6

16.23.11.0

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

7

ex 16.23.20.0

Prefabrykowane budynki z drewna – wyłącznie budynki prefabrykowane mieszkalne

8

ex 17.24.11.0

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne – z wyłączeniem przezroczystych papierowych materiałów okiennych

9

ex 20.30.22.0

Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające – wyłącznie:

 • kity szklarskie i kity budowlane uszczelniające;
 • nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity itp.

10

ex 20.52.10.0

Kleje – wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i kopolimerów butadienu, przeznaczone do sprzedaży detalicznej

11

ex 22.21.21.0

Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych – wyłącznie rury, przewody i węże przeznaczone do stosowania w budownictwie

12

ex 22.21.29.0

Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych – wyłącznie przeznaczone do stosowania w budownictwie

13

ex 22.21.41.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych – wyłącznie:

 • płyty z polistyrenu spienionego (styropianu);
 • płyty komórkowe z poliuretanów

14

ex 22.21.42.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe – wyłącznie płyty faliste z poliestrów

15

ex 22.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z wyłączeniem:

 • zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 22.23.13.0);
 •  stolarki okrętowej (PKWiU ex 22.23.14.0);
 •  linoleum i pokryć podłogowych gumowych (PKWiU ex 22.23.15.0)

16

ex 22.29.29.0

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – wyłącznie prefabrykowane kubły i podobne arty­kuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

17

ex 23.11

Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane

18

ex 23.12

Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce – wyłącznie szkło budowlane

19

ex 23.14.12.0

Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin – inne niż maty szklane bezalkaliczne

20

ex 23.19.12.0

Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w lokach, płytach lub podobnych postaciach – z wyłączeniem witraży

21

23.31.10.0

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne

22

ex 23.32

Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny – z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych oraz przewo­dów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0)

23

23.42

Wyroby sanitarne ceramiczne

24

ex 23.5

Cement, wapno i gips – z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego (PKWiU 23.52.30.0)

25

ex 23.6

Wyroby z betonu, cementu i gipsu – z wyłącze­niem wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico” (w tym pomników i nagrobków), innych niż: płyty parapetowe, płyty okładzinowe stopni schodowych i ścian oraz wykładziny posadzkowe

26

23.99.12.0

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

27

ex. 23.99.13.0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących – z wyłączeniem:

 •  kitów szpachlowych, szpachlówek, mas i wypeł­niaczy por asfaltowych i bitumicznych innych niż masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne;
 •  makadamu smołowego

28

ex 23.99.19.0

Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych,gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 •  wełna mineralna luzem i wyroby izolacji ter­micznej i akustycznej z wełny mineralnej;
 •  wermikulit porowaty, iły porowate i podobne porowate materiały mineralne, włącznie z ich mieszaninami – inne niż żużel spieniony;
 •  mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, pozostałe

 

29

ex 24.10

Żeliwo, stal i żelazostopy – wyłącznie:

 •  wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane, ze stali;
 •  wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.3) – inne niż pręty i profile grube;

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

29 (cd)

ex 24.10

 • sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobio­ne więcej niż platerowane – inne niż grube;
 • wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicz­nej (PKWiU ex 24.10.54.0) – inne niż wyroby płaskie zwinięte (taśmy wąskie lub cięte), walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm ze stali innej niż niestopowa, nierdzewna lub szybkotnąca;
 • pręty walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.6) – z wyjątkiem prętów i profili gru­bych oraz prętów kutych ze stali szybkotnącej;
 •  kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajo­wych ze stali (PKWiU ex 24.10.7) – z wyjątkiem prętów i profili grubych; profili ze stali niesto­powej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem; kształtowników kutych ze stali niestopowej; profili kutych ze stali niestopowej; ścianki szczelnej oraz kątowników spawanych, ze stali (PKWiU 24.10.74.0); elementów konstrukcyjnych torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali (PKWiU 24.10.75)

 

30

ex 24.20

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali – z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych

31

ex 24.31

Pręty ciągnione na zimno – z wyłączeniem pro­fili obrobionych na zimno ze stali niestopowej niepowlekanych lub pokrywanych (PKWiU ex 24.31.10.0)

32

24.32

Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

33

ex 24.33.1

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno – z wyłączeniem profili ze stali niesto­powej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem

34

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

35

24.33.30.0

Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej

36

24.34

Drut ciągniony na zimno

37

24.42.24.0

Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów alumi­nium, o grubości > 0,2 mm

38

ex 24.44.26.0

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów – z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi

39

24.51.20.0

Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa

40

24.51.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa

41

24.52.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa

42

ex 25.11.10.0

Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno­kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokon­dygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych z aluminium

43

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, ze stali lub z aluminium – wyłącznie:

 •  elementy budowlane z blachy profilowanej i blachy płaskiej, stalowe;
 •  elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów;
 •  elementy konstrukcyjne z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych;
 •  elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań – z żeliwa lub stali;
 •  elementy budowlane stalowe i żeliwne: z kształtowników, wspornikowe, łączniki, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne, elementy ogrodzeniowe, kraty;
 •  elementy ramowe budowlane stalowe i żeliwne;
 •  elementy budowlane – z aluminium;
 •  płyty i elementy warstwowe budowlane z aluminium oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową z okładziną aluminiową

 

44

ex 25.12.10.0

Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych

45

25.21.11.0

Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie

46

ex 25.21.12.0

Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorą­cą wodę lub parę o niskim ciśnieniu – z wyłącze­niem kotłów parowych innych niż:

 •  kotły grzewcze parowe stalowe i żeliwne dla budownictwa;
 •  kotły grzewcze parowe stalowe

47

25.21.13.0

Części kotłów centralnego ogrzewania

48

ex 25.29.11.0

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urzą­dzenia mechaniczne lub termiczne – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków – ze stali

49

25.30.12.0

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współ­pracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

50

25.30.13.0

Części wytwornic pary

51

ex 25.72.12.0

Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych – wy­łącznie zamki w rodzaju używanych do drzwi inne niż zamki elektroniczne i szyfrowe

52

ex 25.72.13.0

Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie – wyłącznie okucia budowlane

53

ex 25.72.14.0

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych – wyłącznie okucia budowlane

54

ex 25.93.11.0

Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub ze stali, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej nieizolowane elektrycznie

55

ex 25.93.12.0

Drut kolczasty z żeliwa lub ze stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyro­by z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie:

 •  przewody napowietrzne z aluminium;
 •  przewody napowietrzne z rdzeniem stalowym z aluminium

56

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie:

 •  kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, spawane na przecięciach;
 •  kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym;
 •  kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe inne niż ogrodzenia i siatki z drutu

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

57

ex 25.94.11.0

Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące

58

ex 25.99.11.0

Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, ze stali, z miedzi lub aluminium – z wyłączeniem wyrobów z miedzi lub aluminium, innych niż syfony umywalkowe i pisuarowe

59

ex 25.99.29.0

Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 •  wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego – inne niż: kotwice, drapacze i ich części – z wyjąt­kiem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki);
 •  drabiny stanowiące elementy budowlane komunikacji, ze stali;
 •  szczeble, ze stali;
 •  osłony instalacji budowlanych, elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali lub z aluminium;
 •  elementy budowlane wyposażeniowe do czysz­czenia obuwia oraz takie jak: uchwyty do rynien, rur spustowych, rur instalacyjnych (wodocią­gowych, gazowych, itp.), zespoły wywietrznika z pionu zsypowego, ze stali;
 •  okładziny elewacyjne budowlane z aluminium;
 •  grzejniki z aluminium; osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi;
 •  szyldy i tablice budowlane – z aluminium lub ze stali

60

ex 26.51.52.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów – wyłącznie mierniki ciepła

61

ex 26.51.63.0

Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu – wyłącznie gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego

62

ex 26.51.65.0

Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycz­nej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneu­matyczne – wyłącznie reduktory membranowe

63

ex 26.51.70.0

Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli – wyłącznie termostaty, inne niż lotnicze

64

ex 27.12.21.0

Bezpieczniki do napięć £ 1000 V – wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

65

27.12.31.0

Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć £ 1000 V

66

ex 27.12.32.0

Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V – wyłącznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

67

ex 27.12.40.0

Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – wyłącznie:

 •  dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrz­nych;
 •  do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia (inne niż osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia)

68

ex 27.32.13.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć £ 1000 V – wyłącznie:

 •  przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, wyposażone w złączki, do napięć > 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne niż przewody instalacyjne do urządzeń radiotechnicznych;
 •  kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, wyposażone w złączki do napięć > 80 V, inne niż okrętowe;
 •  przewody elektroenergetyczne niewypo­sażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe: instala­cyjne, uzbrojone i kabelkowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedyn­czego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedyncze­go przewodu większej niż 0,51 mm;
 •  przewody elektroenergetyczne, niewypo-sażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewo­du większej niż 0,51 mm, do układania na stałe, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o śred­nicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe

69

ex 27.32.14.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1000 V – wyłącznie:

 •  przewody elektroenergetyczne instalacyjne;
 •  przewody elektroenergetyczne uzbrojone;
 •  kable elektroenergetyczne z żyłami miedzia­nymi i z żyłami aluminiowymi

70

ex 27.33.14.0

Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych – wyłącznie elementy izolacyjne dla budownictwa

71

ex 27.40.24.0

Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne – wyłącznie tablice i gabloty informacyjne budowlane

72

ex 27.40.25.0

Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetle­niowe instalowane na suficie lub ścianach – wyłącznie:

 •  oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek i żarówek halogenowych (z wyjątkiem reflektorów), inne niż zabezpieczone przed wnikaniem wody;
 •  oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do żarówek i świetlówek, stałe;
 •  oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do rtęciówek

73

ex 27.51.25.0

Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe – z wyłączeniem grzałek elektrycznych nurnikowych

74

ex 27.51.28.0

Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia – wyłącznie kuchenki elektryczne domowe, zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik, włączając kuchenki gazowo-elektryczne

75

ex 27.52.11.0

Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, ze stali lub z miedzi, nieelektryczny – wyłącznie:

 •  urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na gaz i inne paliwa, z żeliwa lub ze stali, inne niż piekarniki gazowe;
 •  kuchnie węglowe stałe

Zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie zakupy są podstawą zwrotu?

Zwrot VAT za materiały budowlane otrzymasz, jeżeli budujesz, remontujesz lub rozbudowujesz dom....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie...

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem...

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o...

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni...

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane krok po...

Z naszym poradnikiem nie zgubisz się w gąszczu formalności. Podpowiadamy, jak prawidłowo złożyć do urzędu...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...