| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Jak odzyskać VAT za materiały budowlane krok po kroku

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane krok po kroku

Z naszym poradnikiem nie zgubisz się w gąszczu formalności. Podpowiadamy, jak prawidłowo złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane. Dowiesz się, kiedy składać wniosek, na jakim formularzu i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź, jak długo się czeka na pieniądze i co robić, gdy urząd spóźnia się ze zwrotem.

Gdzie składać wniosek o zwrot VAT

W urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku.

Małżonkowie mogą złożyć odrębne wnioski lub jeden wspólny (każdy wniosek muszą podpisać oboje). Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd małżonka. Kiedy? Wniosek można składać nie częściej niż raz w roku.

Zobacz także:  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK

Jaki formularz i co w nim podać

Właściwy formularz to VZM-1. Należy w nim podać:

 • dane osobowe inwestora;
 • rodzaj inwestycji (budowa, przebudowa, remont) i rok jej rozpoczęcia;
 • kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie;
 • w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę – oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu;
 • sposób wypłaty kwoty zwrotu (gotówka, przelew). Do wniosku załącza się:
 • kopię pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, notarialna umowa kupna, przydziału, umowa najmu lub użyczenia);
 • kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki;
 • wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków na formularzach:
  • VZM-1/A – jeśli wydatki nie były odliczane w ramach ulg
   mieszkaniowych albo
  • VZM-1/B – gdy zostały odliczone.

Jak długo się czeka na pieniądze

Kwota zwrotu jest wypłacana:

 • jeżeli urząd nie wydaje decyzji – w terminie czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku (urząd skarbowy zwróci VAT bez wydawania decyzji, gdy wyliczenie zwrotu przez wnioskodawcę jest prawidłowe);
 • jeśli urząd wydaje decyzję – w terminie 25 dni od jej doręczenia wnioskodawcy. Na wydanie tej decyzji urząd ma cztery miesiące od złożenia wniosku (decyzja będzie konieczna, gdy wyliczenia urzędu będą inne niż wnioskodawcy).

Gdy urząd spóźnia się z przelewem

Gdy urząd nie dotrzyma terminów, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości tak zwanej opłaty prolongacyjnej (połowa odsetek podatkowych za zwłokę).

Jak odebrać pieniądze

Jeżeli inwestor nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu jest wypłacana (według życzenia wnioskodawcy):

 • w kasie albo
 • za pośrednictwem poczty, albo
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoś- ciowo-kredytowej.

Jak zwrot VAT za materiały budowlane rozliczą małżonkowie

Małżonkowie mogą korzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane w ramach jednego wspólnego limitu,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie zakupy są...

Zwrot VAT za materiały budowlane otrzymasz, jeżeli budujesz, remontujesz lub rozbudowujesz dom. Zwrot VAT...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz...

Prezentujemy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT. Zanim złożysz do urzędu...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...