Gaz w domu

Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej jest jej prawidłowe wykonanie potwierdzone odbiorem zakładu gazowego.

W umowie przyłączeniowej zobowiązujemy się do rozpoczęcia odbioru gazu w określonym terminie. I do tego czasu powinniśmy przygotować instalację wewnętrzną (od szafki gazowej do domu i wewnątrz obiektu). To nasze zadanie i dobrze, by zbiegło się w czasie z planowanym terminem wykonania przyłącza.

WAŻNE

Na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej niezbędne jest pozwolenie na budowę (chyba, że jest zawarte w pozwoleniu na budowę domu).

Jakie rury

Domowa instalacje gazową można zrobić z rur stalowych łączonych przez spawanie (zewnętrzną, od kurka głównego – jeśli jest zamontowany w skrzynce w ogrodzeniu – do ściany domu i wewnątrz domu) albo z miedzianych łączonych przez lutowanie (tylko wewnątrz domu). Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski.

Wewnątrz budynku przewody gazowe należy rozprowadzić, zachowując następujące zasady:

 • rury prowadzi się po wierzchu ścian (w szczególnych wypadkach dopuszcza się ułożenie ich za wentylowanym ekranem),
 • trzeba unikać prowadzenia rur przez pomieszczenia mieszkalne,
 • rury, przebiegając przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji, trzeba umieszczać w stalowej rurze osłonowej bez szwu,
 • nie wolno prowadzić przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach ścian oraz w odległości mniejszej niż 25 cm od kanałów spalinowych,
 • rury z gazem ziemnym należy prowadzić co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami,
 • jeśli konieczne jest skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, odległość między nimi musi wynosić co najmniej 2 cm,
 • rurociągi należy układać z wykorzystaniem samokompensacji, czyli unikać długich prostych odcinków,
 • odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba zabezpieczyć rurami osłonowymi,
 • rur nie wolno prowadzić przez fundamenty ani pod nimi,
 • rury z gazem ziemnym prowadzi się pod sufitem, z gazem płynnym przy podłodze,
 • rurociągi lub elastyczne węże do gazu płynnego miedzy dwoma zaworami odcinającymi musza mieć zawór bezpieczeństwa.
PAMIĘTAJ

Instalację na gaz płynny można układać tylko w pomieszczeniach znajdujących się powyżej poziomu terenu.

Sposób prowadzenia

Gaz z przyłącza kieruje się do pionu, czyli odcinka doprowadzającego go do każdej kondygnacji. Oczywiście piony robimy wtedy, gdy konieczne będzie podłączenie odbiornika gazu na każdej z nich (np. na parterze kuchenki, a na piętrze podgrzewacza). Piony robi się z rur stalowych (bez szwu lub przewodowych ze szwem). Przez ścianę zewnętrzną budynku rura gazowa powinna przechodzić na wysokości 50 cm nad podłogą piwnicy i biec w specjalnej rurze osłonowej (stalowej lub z PCV). Dzięki temu jest zabezpieczona przed ruchami będącymi wynikiem osiadania budynku. Od pionu/pionów gaz doprowadzany jest przewodami rozdzielającymi do odbiorników gazu.
Odcinki pionowe muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm. Rozmieszczenie przewodów poziomych zależy od rodzaju gazu, jakim zasilana jest instalacja. Jeśli płynie nimi gaz ziemny, muszą się znajdować powyżej innych przewodów. Gdy jest w nich gaz płynny, przewody trzeba prowadzić poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.

Prosto lub pod kątem

Kiedy trzeba łączyć ze sobą przewody miedziane, stosuje się kształtki z mosiądzu. Natomiast przewody stalowe spawa się, gdy biegną na zewnątrz, a w instalacji wewnętrznej można stosować łączniki gwintowane. Miejsca połączeń trzeba uszczelnić taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą.
Jeśli przyłącze jest wykonane z polietylenu, jego połączenie z instalacją stalową lub miedzianą robi się przy użyciu łącznika gwintowanego przejściowego PE-stal lub PE-miedź.

Autor: Andrzej Szandomirski

Kocioł jest najczęstszym odbiornikiem gazu w domu

Autor: Jacek Kucharczyk , Michał Glinicki

Kuchenkę gazową do instalacji można podłączyć szybkozłączką

Do czego służy kocioł jednofunkcyjny, a do czego kocioł dwufunkcyjny?

Decyzja o tym, czy kupimy kocioł jednofunkcyjny czy kocioł dwufunkcyjny, musi być poprzedona...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...

Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...

Dobór instalacji spalinowej do kotłów...

Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...

Wymiana kotła węglowego na gazowy: ile...

Zmiana sposobu ogrzewania domu z węglowego na gazowy to przede wszystkim znaczne korzyści dla środowiska. Co...

Usprawnienie instalacji ogrzewania gazowego –...

Planujesz wymianę kotła lub modernizację ogrzewania gazowego? Dowiedz się, czym charakteryzują się nowoczesne...

Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...

Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...