| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Modernizacja instalacji elektrycznej. Dokumentacja i projekt

Modernizacja instalacji elektrycznej. Dokumentacja i projekt

Jeżeli instalacja elektryczna jest w dobrym stanie i wymaga tylko drobnych napraw, można je przeprowadzić szybko i bezproblemowo. Co jednak zrobić, gdy instalacja elektryczna wymaga wymiany i dostosowania do nowych potrzeb?

Drobne naprawy instalacji elektrycznej nie wymagają żadnych formalności, z wyjątkiem wyboru firmy wykonawczej. Niestety sytuacja nieco się komplikuje, gdy instalacja elektryczna wymaga wymiany i dostosowania do nowych potrzeb oraz przepisów. Wtedy niezbędne jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Zakres i forma dokumentacji projektowo-kosztorysowej muszą odpowiadać warunkom określonym w przepisach. Jeśli przedmiotem dokumentacji są także elementy ochrony pożarowej budynku, musi ona spełniać również zalecenia określone w odpowiednich przepisach przeciwpożarowych.

Projektant w miarę potrzeby jest zobowiązany do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami (na przykład do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z dostawcą energii elektrycznej). Jeżeli zmiany dotyczą także linii zasilających poza budynkiem, inwestor musi uzyskać akceptację terenowego zespołu uzgadniania dokumentacji (ZUD) lub geodety powiatowego.

Zobacz także:

W przypadku instalacji i sieci telekomunikacyjnych oraz telewizji kablowej niezbędne są również uzgodnienia z odpowiednimi  operatorami. Należy przy tym pamiętać, że inwestor, którym jest właściciel obiektu, odpowiada za powierzenie opracowania dokumentacji specjaliście (lub specjalistom) legitymującemu się odpowiednimi uprawnieniami budowlanym i aktualnym świadectwem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konieczne formalności

Następnym krokiem w zależności od zakresu robót jest albo uzyskanie pozwolenia na budowę, albo tylko zgłoszenie zamiaru wykonywania robót. W przypadku remontu budynku i jego wyposażenia instalacyjnego trzeba jedynie zgłosić w starostwie zamiar przeprowadzenia tego typu prac. Większy zakres robót wymaga natomiast pozwolenia na budowę.

Takie pojęcia jak remont instalacji czy modernizacja instalacji muszą być sprecyzowane, ponieważ określają zakres prowadzonych prac. Dla ich uściślenia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) opublikował na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) stosowne wyjaśnienia, które znajdują się w poniższej tabeli. Jest to dość istotne, ponieważ zakwalifikowanie określonych czynności do odpowiedniego typu robót określa sposób postępowania na etapie ich przygotowania pod względem formalno-prawnym.

Budowa, przebudowa, remont według Głównego Instpktora Nadzoru Budowlanego

Pojęcie
Wyjaśnienie
Budowa  Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa
Roboty budowlane Budowa, przebudowa, montaż, remont lub prace rozbiórkowe
Remont  Prowadzenie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (niebędących bieżącą konserwacją); dopuszcza się stosowanie innych wyrobów budowlanych niż użyte pierwotnie
Przebudowa Prowadzenie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych (z wyjątkiem charakterystycznych dla danego obiektu, takich jak kubatura, wymiary zewnętrzne, liczba kondygnacji) lub użytkowych

Używane często pojęcie modernizacja nie występuje w przepisach. Zostało ono usunięte z Ustawy – Prawo budowlane w 1998 r. podczas jej kolejnej nowelizacji. Mieści się ono w zakresie znaczenia „remontu”, „przebudowy” lub „rozbudowy”. GINB dopuszcza w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę dotyczących przebudowy lub rozbudowy umieszczanie w nawiasie określenia „modernizacja”.

PAMIĘTAJ

Co powinien zawierać projekt...

 • lokalizacja budynku z podaniem miejsca wprowadzenia przyłącza;
 • zakres projektowanych zmian;
 • opis techniczny instalacji;
 • obliczenia;
 • schemat ideowy instalacji (istniejącyi po zmianach);
 • plany zmienianych instalacji wewnątrzbudynku;
 • zestawienie materiałów;
 • kosztorys (opcjonalnie).

Obliczenia powinny obejmować:

 • przewidywany pobór mocy z sieci elektroenergetycznej (po przebudowie);
 • obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów;
 • dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń (odbiorników i przewodów);
 • spadki napięć w obwodach;
 • skuteczność działania środków ochrony od porażeń.

Przeczytaj dodatkowo:
Energia elektryczna dla domu. Czy w Polsce może...

Czy potrafisz sobie wyobrazić świat bez prądu? W dzisiejszych czasach jesteśmy uzależnieni od energii...

Inteligentny dom. Jak przerobić zwykłą instalację...

Systemy do inteligentnego domu wyręczają mieszkańców w obsłudze coraz większej liczby urządzeń....

Jak wykorzystać alarm w systemie inteligentnego...

Alarm w domu inteligentnym może służyć nie tylko do ochrony przed złodziejami. W działaniu automatyki domowej...

Instalacja fotowoltaiczna. Ile czasu minie, zanim...

Własna mikroelektrownia słoneczna to sposób na spełnienie marzeń o mieszkaniu w domu bez...

Multiroom audio w domu inteligentnym. Jak...

Systemy nagłośnienia domu multiroom pozwalają słuchać w kilku pomieszczeniach dźwięków z jednego...

Prawidłowe podłączenie gniazd elektrycznych

W „Muratorze” 6/2015 w artykule pt."Łączniki i gniazda wtyczkowe" opisujemy zasady podłączania...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.