| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Modernizacja instalacji elektrycznej. Kiedy konieczna jest wymiana złącza oraz przyłącza elektrycznego?

Modernizacja instalacji elektrycznej. Kiedy konieczna jest wymiana złącza oraz przyłącza elektrycznego?

W naszych domach stale przybywa odbiorników wymagających zasilania energią elektryczną. Zwiększone potrzeby powodują często konieczność wystąpienia do dostawcy energii o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Wymaga to jednak zmiany wielkości zabezpieczenia w złączu.

W normalnej sytuacji sieciowej dostawca chętnie zgadza się na zwiekszenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej i bez problemu zmienia w złączu wielkość zabezpieczenia na dostosowane do nowego poboru mocy. Przy okazji zmiany wielkości mocy przyłączeniowej w pewnych sytuacjach dostawca energii, a konkretnie dysponent sieci przesyłowej, może wymienić złącze i przenieść do niego licznik (liczniki) pomiaru energii.

Można także rozważyć wymianę przyłącza z napowietrznego na kablowe lub przyłącza wykonanego przewodami nieizolowanymi zakończonymi na stojaku dachowym na przyłącze także napowietrzne, ale zrobione z izolowanego samonośnego kabla. W wielu sytuacjach izolowany przewód może być zawieszony niżej, a jego koniec można przymocować do haka osadzonego w ścianie budynku.

Czytaj więcej na temat modernizacji instalacji elektrycznej

Jeżeli budynek ma przyłącze kablowe (kabel ma zwykle spory zapas przekroju  żył), to w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc elektryczną zazwyczaj nie trzeba go wymieniać. W każdym przypadku ostateczna decyzja leży w gestii dysponenta sieci, czyli zakładu energetycznego.

Innym zagadnieniem, które można rozważyć przy tej okazji, jest wybór taryfy. Jeśli przewidujemy zainstalowanie urządzeń grzejnych, na przykład do przygotowywania ciepłej wody czy elektrycznego podgrzewania podłóg, a zwłaszcza akumulacyjnego ogrzewania pomieszczeń, opłaca się zmienić taryfę na dwustrefową. W taryfie tej energia elektryczna pobierana w nocy i przez dwie godziny w środku dnia jest tańsza (tabela).

Przykładowe ceny energii elektrycznej dla grup taryfowych G11 (komfortowej)
i G12 (elastycznej) (ZEW-T)

Obrót. Cena lub stawka netto (obowiązujące od 6 lutego 2010 r.) Grupa taryfowa
G11 – komfortowa G12 – elastyczna
Cena energii elektrycznej [zł/kWh] całodobowa  0,2488  -
  dzienna  - 0,2862
  nocna  - 0,1833
Dystrybucja (ceny i stawki obowiązujące od 22 stycznia 2010 r.)
Stawka jakościowa [zł/kWh]     0,0077
Stawka opłaty przejściowej [zł/miesiąc] dla odbiorców zużywających poniżej 500 kWh/rok
  0,38
  dla odbiorców używających 500-1200 kWh/rok
 - 1,59
  dla odbiorców zużywających powyżej 1200 kWh/rok
 - 5,03
Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] całodobowy
 0,1742
 -
  dzień
  0,1865
  noc
  0,0833
Składnik stały stawki sieciowej [zł/miesiąc] 1,30 (instalacja jednofazowa)
4,38 (instalacja jednofazowa)
2,85 (instalacja trójfazowa)
6,54 (instalacja trójfazowa)
Stawka opłaty abonamentowej (rozliczenie sześciomiesięczne [zł/miesiąc])
0,98 0,98
Stawka opłaty abonamentowej (rozliczenie jednomiesięczne [zł/miesiąc])
5,36
5,36

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Rys. 1 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia przewodami nieizolowanymi doprowadzone na stojak dachowy lub na izolatory na ścianie budynku
Rys. 2 Przyłącze z linii napowietrznej niskiego napięcia wykonane kablem ziemnym

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy powinno się wymienić przyłącze?

Nie ma obowiązku wymiany przyłącza (znajduje się ono przed licznikiem energii elektrycznej, więc pozostaje w gestii zakładu energetycznego), ale remont jest do tego dobrą okazją. Jeśli jest to przyłącze napowietrzne, a zwłaszcza wykonane nieizolowanymi przewodami biegnącymi przy powierzchni dachu, może stanowić zagrożenie w razie konieczności wykonania jakichś prac na dachu, a także jest podatne na uszkodzenia (na przykład przez spadające gałęzie).
Warto w takiej sytuacji wystąpić do zakładu energetycznego o zmianę przyłącza na nowe, najlepiej na przyłącze kablowe poprowadzone w ziemi, gdyż jest dużo pewniejsze w użytkowaniu. Jeżeli nowe przyłącze ma być odgałęzieniem od linii napowietrznej, kabel układa się częściowo na słupie (w rurze chroniącej go przed uszkodzeniami mechanicznymi), a dalej w ziemi i wprowadza do szafki ze złączem kablowym, zabezpieczeniami oraz licznikiem. Szafkę umieszcza się zwykle w linii ogrodzenia działki. Jest wtedy łatwo dostępna dla pracowników zakładu energetycznego. Odcinek kabla od złącza do budynku prowadzi się także w ziemi.

Bez względu na to, czy nastąpi zmiana typu przyłącza, czy tylko budowa nowego (także napowietrznego), właściciel domu musi wystąpić o to na piśmie do dostawcy energii, czyli zakładu energetycznego. 
We wniosku należy przedstawić sytuację, a następnie uzgodnić tok postępowania. Typ nowego przyłącza będzie zależał od wyniku uzgodnień pomiędzy właścicielem budynku a zakładem energetycznym, od warunków miejscowych oraz możliwości finansowych właściciela.

Modernizacja instalacji elektrycznej. Dokumentacja i projekt

Jeżeli instalacja elektryczna jest w dobrym stanie i wymaga tylko drobnych napraw, można je...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Darmowa energia słoneczna. Zainwestuj w panele...

Twój dom może wytwarzać energię elektryczną dzięki słońcu. Wystarczy zainstalować panele...

Instalacja elektryczna w nowym domu - od projektu...

Przedstawiamy praktyczny poradnik dla inwestora - zasady układania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji...

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna przyda się każdemu, ale nie zawsze jej zastosowanie jest jednakowo opłacalne.

Możliwości inteligentnego domu. Czym może...

Warto już w czasie budowy domu ułożyć dodatkową instalację elektryczną z myślą o wprowadzeniu w przyszłości...

Poznaj produkty IDEAL TS - zaciskowe bloki...

Bloki zaciskowe rozdzielcze to urządzenia, dziękiktórym jest możliwe użycie przewodów o innych...