| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » GRANICA DZIAŁKI: czy garaż i budynek gospodarczy mogą stać bezpośrednio przy granicy?
WARUNKI TECHNICZNE

GRANICA DZIAŁKI: czy garaż i budynek gospodarczy mogą stać bezpośrednio przy granicy?

To, w jakiej odległości od granicy działki mogą być usytuowane garaż i budynek gospodarczy, zależy od ich wielkości i tego, czy mają okna. W niektórych sytuacjach warunki techniczne dopuszczają sytuowanie garazu i budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki. Kiedy?

Garaż i budynek gospodarczy przy granicy działki

Warunki techniczne dopuszczają sytuowanie garaży i budynków gospodarczych o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Oczywiście ściana takiego budynku zwrócona w stronę granicy nie może mieć otworów okiennych ani drzwiowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy po drugiej stronie granicy istnieje już podobny obiekt, czy nie.

Gdy budynek gospodarczy ma okna

Nic się natomiast nie zmieniło w przypadku odległości, jakie należy zachować pomiędzy budynkiem inwentarskim lub gospodarczym zwróconym w stronę granicy ścianą z otworami a ścianą istniejącego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej lub budynku, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Odległość między ścianami takich budynków nie może być mniejsza niż 8 m.

Oczywiście należy przyjąć, że podane odległości mają zastosowanie do niewielkich budynków inwentarskich i gospodarczych uzupełniających zabudowę mieszkaniową (zagrodową). Trudno sobie natomiast wyobrazić, aby w takiej odległości od budynków mieszkalnych były lokalizowane kurniki lub inne obiekty związane z prowadzeniem hodowli na skalę przemysłową. Z uwagi na to, iż obiekty takie mogą znacząco wpływać na środowisko, sposób ich usytuowania zależy od wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko stref ochronnych.

Niewielki garaż może stać przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m

Budynek inwentarski lub gospodarczy z oknami w stronę granicy nie może stać bliżej niż 8 m od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461)

Czy podczas budowy domu ekipa budowlana może wejść na działkę sąsiada?

Czasami budowa domu wymaga, aby ekipa budowlana weszła na teren sąsiada. Czy w takiej sytuacji...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Konkurs Remont Roku 2016 - galeria najciekawszych...

Prezentujemy 40 realizacji zgłoszonych do konkursu Remont Roku 2016, które wzbudziły największe...

Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego i być może ostatniego domu w życiu, zastanawiasz się ile to będzie...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Projekty bliźniaków i domów dwulokalowych, czyli...

Szukasz domu bliźniaka lub domu dwulokalowego dla siebie i swojej rodziny? Oto projekty domów...

Przygotowanie do murowania ścian - jak obliczyć...

Planując samodzielną budowę domu stajemy przed wyborem materiału, z którego będziemy murować ściany i...