Selektywna zbiórka odpadów: fakty i mity wokół segregacji śmieci

2019-11-15 12:09 opracowała Julia Wiśniewska, materiały: Ministerstwo Środowiska
Selektywne zbieranie odpadów
Autor: Photo by Alfonso Navarro on Unsplash Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i środowiska. Prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się także do ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniejszenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych w produkcji.

Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środowiska, w którym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla każdego segregującego selektywnie odpady jest redukcja wydatków gospodarstw domowych wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie odpadów selektywnie zebranych. Dodatkowo, mieszkańcy mogą liczyć na obniżenie opłaty w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych.

Praktyczne zalety recyklingu - FAKTY i MITY

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to dodatkowy koszt – MIT

Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla ich mieszkańców. Osoby segregujące odpady komunalne płacą co najmniej 2-krotnie niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Takie narzędzia mają zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kompostowanie obniża koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców – FAKT

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych pozwala dodatkowo obniżyć koszty odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny i przyniósł zamierzony skutek.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Jak być less waste?

Ważne jest oddzielanie od siebie poszczególnych elementów odpadu – FAKT

Wyrzucając odpad należy maksymalnie oddzielić od siebie elementy, z których został wyprodukowany. Na przykład wyrzucając szklaną butelkę do pojemnika na szkło, odkręć z niej nakrętkę i umieść ją w kontenerze na metal i tworzywa sztuczne. W ten sposób skutecznie segregujemy odpady, zwiększając efektywność ich odzysku.

Selektywne zbieranie odpadów nie ma wpływu na środowisko naturalne – MIT

Selektywne zbieranie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozytywnie wpływa na środowisko. Działanie to przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a także do zniwelowania konieczności wydobywania surowców i eksploatowania środowiska. Odpowiednio zbierane odpady mają szansę na przetworzenie do postaci surowca wtórnego, z którego można ponownie skorzystać w produkcji nowych towarów.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Korzyści wynikające z prawidłowej segregacji odpadów

Selektywne zbieranie odpadów oznacza mniej składowisk odpadów – FAKT

Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska. W efekcie duża część z odpadów trafia do sortowni, aby potem zyskać „drugie życie” jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych ilości odpadów zmieszanych, powodujących rozrost składowisk odpadów.

Segregacja odpadów „u źródła” nie ma znaczenia w procesie odzysku surowca – MIT

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.

Robiąc świadome zakupy ograniczamy nadmierną produkcję odpadów – FAKT

Świadome zakupy to bardzo ważnym elementem w ograniczaniu liczby odpadów. Dlatego do sklepu wybieraj się z przygotowaną listą zakupów, sporządzoną na podstawie posiadanych już produktów oraz ich planowanego zastosowania. W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego potrzebuję?”. Uniknięcie zakupu przedmiotu lub produktu, do którego nie jesteśmy przekonani, zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów zwracaj również uwagę z czego został zrobiony produkt oraz jak jest zapakowany. Wybieraj takie, które z łatwością można będzie zrecyklingować lub ponownie z niego skorzystać – w swojej postaci lub jako surowca wtórnego.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Waga problemu i zagrożeń wynikających z braku selektywnego zbierania odpadów

Rezultatem selektywnego zbierania odpadów jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie surowców naturalnych – FAKT

Odpady selektywnie zebrane nadają się do przetworzenia oraz ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej uda się ich odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie surowców pierwotnych z naturalnych złóż, które z każdym wydobyciem ubożeją, a ich eksploatacja drożeje.

Brak segregacji powoduje wzajemne zanieczyszczanie się odpadów – FAKT

Bardzo istotne jest, aby prawidłowo segregować wszystkie wytwarzane w domu odpady. Niewłaściwe rozdzielanie odpadów powoduje, że wzajemnie się zanieczyszczają, np. zabrudzenie papieru innymi odpadami zmniejsza jego szanse na przetworzenie i ponowne wykorzystanie w procesie odzysku surowca. Jedynie odpowiednio zbierane odpady mają szansę stać się pełnowartościowym surowcem wtórnym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE