Selektywna zbiórka odpadów: fakty i mity wokół segregacji śmieci

2019-11-15 12:09
Selektywne zbieranie odpadów
Autor: Photo by Alfonso Navarro on Unsplash Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i środowiska. Prawidłowo segregując odpady, przyczyniamy się także do ograniczania nadmiernej eksploatacji surowców, zmniejszenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych w produkcji.

Ograniczając wytwarzanie odpadów oraz prawidłowo postępując z już powstałymi, mamy wpływ na wzrost czystości środowiska, w którym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym dla każdego segregującego selektywnie odpady jest redukcja wydatków gospodarstw domowych wynikająca z tańszej opłaty za odbieranie odpadów selektywnie zebranych. Dodatkowo, mieszkańcy mogą liczyć na obniżenie opłaty w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych.

Praktyczne zalety recyklingu - FAKTY i MITY

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to dodatkowy koszt – MIT

Właściwe stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla ich mieszkańców. Osoby segregujące odpady komunalne płacą co najmniej 2-krotnie niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do tych właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Takie narzędzia mają zachęcić do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kompostowanie obniża koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców – FAKT

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych pozwala dodatkowo obniżyć koszty odbierania odpadów. Ważne są jednak zasady prawidłowego kompostowania, aby ten proces był efektywny i przyniósł zamierzony skutek.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Jak być less waste?

Ważne jest oddzielanie od siebie poszczególnych elementów odpadu – FAKT

Wyrzucając odpad należy maksymalnie oddzielić od siebie elementy, z których został wyprodukowany. Na przykład wyrzucając szklaną butelkę do pojemnika na szkło, odkręć z niej nakrętkę i umieść ją w kontenerze na metal i tworzywa sztuczne. W ten sposób skutecznie segregujemy odpady, zwiększając efektywność ich odzysku.

Selektywne zbieranie odpadów nie ma wpływu na środowisko naturalne – MIT

Selektywne zbieranie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozytywnie wpływa na środowisko. Działanie to przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a także do zniwelowania konieczności wydobywania surowców i eksploatowania środowiska. Odpowiednio zbierane odpady mają szansę na przetworzenie do postaci surowca wtórnego, z którego można ponownie skorzystać w produkcji nowych towarów.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Korzyści wynikające z prawidłowej segregacji odpadów

Selektywne zbieranie odpadów oznacza mniej składowisk odpadów – FAKT

Celem selektywnego zbierania odpadów jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona zasobów środowiska. W efekcie duża część z odpadów trafia do sortowni, aby potem zyskać „drugie życie” jako surowiec wtórny. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych ilości odpadów zmieszanych, powodujących rozrost składowisk odpadów.

Segregacja odpadów „u źródła” nie ma znaczenia w procesie odzysku surowca – MIT

Bardzo ważne jest, aby odpady były segregowane tuż po zużyciu produktu, a więc przez bezpośredniego użytkownika. Prawidłowa segregacja pozwala na maksymalny odzysk surowca. Dzięki selektywnemu zbieraniu odpadów zwiększa się poziom odzysku, w tym recyklingu. Recykling sprawia, że odpady mają szansę na ponowne zastosowanie jako surowiec do produkcji.

Robiąc świadome zakupy ograniczamy nadmierną produkcję odpadów – FAKT

Świadome zakupy to bardzo ważnym elementem w ograniczaniu liczby odpadów. Dlatego do sklepu wybieraj się z przygotowaną listą zakupów, sporządzoną na podstawie posiadanych już produktów oraz ich planowanego zastosowania. W sklepie warto zadać sobie pytanie „czy naprawdę tego potrzebuję?”. Uniknięcie zakupu przedmiotu lub produktu, do którego nie jesteśmy przekonani, zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiego wyrzucenia go. Podczas zakupów zwracaj również uwagę z czego został zrobiony produkt oraz jak jest zapakowany. Wybieraj takie, które z łatwością można będzie zrecyklingować lub ponownie z niego skorzystać – w swojej postaci lub jako surowca wtórnego.

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: Materiały prasowe, Ministerstwo Środowiska Waga problemu i zagrożeń wynikających z braku selektywnego zbierania odpadów

Rezultatem selektywnego zbierania odpadów jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie surowców naturalnych – FAKT

Odpady selektywnie zebrane nadają się do przetworzenia oraz ponownego zastosowania w gospodarce. Im więcej uda się ich odzyskać, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na wydobycie surowców pierwotnych z naturalnych złóż, które z każdym wydobyciem ubożeją, a ich eksploatacja drożeje.

Brak segregacji powoduje wzajemne zanieczyszczanie się odpadów – FAKT

Bardzo istotne jest, aby prawidłowo segregować wszystkie wytwarzane w domu odpady. Niewłaściwe rozdzielanie odpadów powoduje, że wzajemnie się zanieczyszczają, np. zabrudzenie papieru innymi odpadami zmniejsza jego szanse na przetworzenie i ponowne wykorzystanie w procesie odzysku surowca. Jedynie odpowiednio zbierane odpady mają szansę stać się pełnowartościowym surowcem wtórnym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE