Opróżnianie szamba. Gmina może skontrolować czy masz umowę na wywóz ścieków

2022-01-13 9:48
Wywóz szamba
Autor: GettyImages Gmina będzie mogła kontrolować czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy na wywóz ścieków

Gminy będą mogły kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szambo zgodnie z przepisami i czy mają podpisaną umowę z firmą zajmującą się wywozem nieczystości. Za utrudnianie kontroli będzie grozić kara grzywny. Tak wynika z projektu nowelizacji prawa wodnego, który został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Opracowanie przepisów jest odpowiedzią na przeprowadzone kontrole w ostatnich latach. Wykazały one wiele nieprawidłowości, m.in. w sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców nieruchomości i bierności gmin w tym zakresie.

Dlatego też Ministerstwo Infrastruktury chce dać gminom odpowiednie narzędzia prawne, aby mogły prowadzić kontrole i sprawdzać czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Usprawnienie procedur

Nowelizacja przepisów wynika z tzw. ściekowej dyrektywy unijnej. Komisja Europejska wskazała, że Polska nie wdrożyła jej w prawidłowy sposób i jeżeli nie zastosuje środków naprawczych może nałożyć na Polskę dotkliwe kary finansowe. Nieprawidłowości tym zakresie wykazywały również kontrole Najwyższej Izby Kontroli.

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG polskie prawo ma doprecyzować procedury związane z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnić procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzić zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnić odpowiednią jakość oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od wielkości aglomeracji, a także ustanowić kary administracyjne za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Wywóz szamba
Autor: GettyImages Nie tylko Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców i bierności w tym temacie gmin. Nieprawidłowości już kilkakrotnie wykazywały kontrole Najwyższej Izby Kontroli

Gmina będzie mogła sprawdzić, czy masz umowę na wywóz szamba

W nowelizacji przepisów Prawa wodnego i innych ustaw, m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdą się przepisy upoważniające gminy do przeprowadzania kontroli nieruchomości i sprawdzania, czy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmami trudniącymi się wywozem szamba.

Przeczytaj też:

Za utrudnianie lub udaremnianie pracownikom gminnym kontroli czy właściciel nieruchomości wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnię przydomową będzie grozić kara grzywny. Obowiązki gminy zostaną też rozszerzone o organizację odbierania komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z projektem ustawy osoba, która będzie utrudniać lub udaremniać przeprowadzenie kontroli będzie podlegać karze grzywny.

Kary dla gmin za niewłaściwe odprowadzanie ścieków

W związku z tym, że Polsce grożą kary finansowe w przypadku niezrealizowania wymogów dyrektywy ściekowej, resort infrastruktury proponuje wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej dla gmin w aglomeracji, które do 31 grudnia 2027 r. nie spełnią wymogów. Kara ma być obliczana tak samo jak ustalane są kary przez KE z tytułu naruszenia dyrektywy, czyli wielokrotność kwoty 200 zł za jeden RLM (równoważna liczba mieszkańców).

W związku z tym, że celem kary w przypadku wystąpienia naruszenia jest jego usunięcie (co w niektórych przypadkach następuje przez dokonanie odpowiednich inwestycji) przedmiotowa kara w przypadku braku usunięcia naruszenia będzie nakładana w każdym roku zamiast jednorazowo. Wysokość kary za jeden RLM ustalono na podstawie szacunkowych kosztów, które mogą wynikać z kar nałożonych na Polskę w związku z naruszeniem dyrektywy 91/271/EW.

Należy wskazać, że brak usunięcia naruszeń przepisów unijnych może skutkować nałożeniem kar finansowych na Polskę. Zakłada się, że wpływy z tytułu ww. administracyjnych kar pieniężnych będą w 90% stanowiły przychody budżetu państwa, a w 10% PGW WP, które mają zapewnić odpowiednie środki na obsługę procesu nakładania tych kar.

Sonda
W jaki sposób odprowadzasz ścieki?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE