Przyczepa kempingowa na działce - czy można postawić? Jakich formalności należy dopilnować?

2023-06-20 14:58
przyczepa kempingowa
Autor: Gettyimages Czy przyczepa kempingowa stojąca na działce w wakacje wymaga pozwolenia?

Czy można postawić przyczepę kempingową na działce? Jak długo może stać przyczepa? Przyczepa kempingowa jest obiektem tymczasowym, więc formalności związane z jej postawieniem określa Prawo budowlane.

Niewielki budynek usługowy lub domek na narzędzia, czy domek holenderski może się wydawać drobną inwestycją, która nie wymaga żadnych formalności urzędowych. Często określa się takie obiekty jako tymczasowe i przyjmuje, że każdy może je zrealizować w dowolnym miejscu. Może się jednak okazać, że przed wykonaniem inwestycji konieczne było dokonanie zgłoszenia, a nawet uzyskanie pozwolenia na budowę!

Przyczepa kempingowa jest obiektem tymczasowym

Taki status mają obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, np. strzelnice, kioski uliczne, pawilony wystawowe, przekrycia namiotowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego).

Zatem żeby można było mówić o tymczasowości obiektu, to inwestor musi mieć zamiar go przenieść bądź rozebrać (decyduje tutaj jego subiektywna wola) albo musi być to obiekt, który jest niepołączony trwale z gruntem. Tylko te dwa kryteria mogą decydować o tym, czy obiekt będzie uznany za tymczasowy.

Warto dodać, że tymczasowy może być każdy obiekt budowlany, czyli zarówno budynek, budowla, jak i obiekt małej architektury, jeśli został wzniesiony z wykorzystaniem materiałów budowlanych. Przykładowo nawet murowany budynek gospodarczy będzie tymczasowym obiektem budowlanym, jeżeli inwestor zadeklaruje, że rozbierze go, kiedy jeszcze będzie zdatny do użytku (np. po 5 latach).

Uwaga! Żadna samodzielnie wykonana konstrukcja, która ma na stałe zostać w danym miejscu, nie będzie tymczasowym obiektem budowlanym, ponieważ zawsze musi zostać w jakiś sposób powiązana z gruntem.

Pozwolenie na budowę przyczepy kempingowej?

Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Taką budowę trzeba natomiast zgłosić w starostwie, co wynika z art. 29 ust. 1 pkt 7.

Zatem nie tylko czas, na jaki obiekt ma zostać posadowiony w danym miejscu decyduje o jego tymczasowości (w kontekście procedury zgłoszenia). Jest to tylko pierwsze z kryteriów.

Drugim z nich jest brak trwałego połączenia z gruntem. Wynika z tego, że obiekty, które są planowane jako tymczasowe, lecz muszą zostać w jakikolwiek sposób związane z terenem, nie mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia. W takich wypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, chyba że dany obiekt mieści się w katalogu zwolnień wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.

Znajdziemy tam np. budowę wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat i przydomowych ganków i oranżerii/ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m², gdy łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki (budowę obiektów tego rodzaju zarówno stałych, jak i tymczasowych wystarczy zgłosić), oraz wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, kiedy łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki (takie wiaty nie wymagają żadnych formalności – bez względu na to, czy mają stanąć na działce na stałe, czy tymczasowo).

Na zgłoszenie można wybudować także wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej (przeznaczony do okresowego wypoczynku), o powierzchni zabudowy do 35 m² albo powyżej 35 m² i nie więcej niż 70 m², przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – jeśli liczba takich budynków na działce nie jest większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki.

Przyczepa kempingowa i domek holenderski -  czy potrzebne zgłoszenie?

W ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych często pojawiają się przyczepy kempingowe lub domki holenderskie. Pomimo że obiekty te nie mają swoich definicji w przepisach prawa, to odnosi się do nich orzecznictwo sądów administracyjnych.

Jeśli w naszym ogrodzie ma stanąć przyczepa kempingowa i być wykorzystywana do celów rekreacyjnych lub mieszkalnych, to konieczne jest albo dokonanie zgłoszenia, albo nawet uzyskanie pozwolenia na budowę – zależnie od czasu, na jaki przyczepa ma zostać na swoim miejscu. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli przyczepa została jedynie postawiona na działce na czas, kiedy nie jest wykorzystywana, to traktowana jest jak zaparkowany pojazd (zwłaszcza gdy jest dopuszczona do ruchu drogowego, ma aktualne badania techniczne, tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny).

Domek holenderski to obiekt budowlany na kołach, który jest przystosowany do czasowego zamieszkiwania. Jego konstrukcja zapewnia możliwość postawienia go w dowolnym miejscu, a zatem nie jest trwale związany z gruntem, czyli jest tymczasowym obiektem budowlanym. Zatem do domku holenderskiego odnoszą się takie same regulacje w zakresie zgód budowlanych, jakie obowiązują w przypadku przyczepy kempingowej wykorzystywanej do celów rekreacyjnych (konieczne jest albo dokonanie zgłoszenia, albo nawet uzyskanie pozwolenia na budowę – zależnie od czasu, na jaki domek ma zostać na swoim miejscu).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają