Pozwolenie na rozbiórkę 2023 dostaniesz szybciej! Wniosek od 1 stycznia tylko elektronicznie

2022-11-10 12:16
rozbiórka
Autor: Wiktor Greg Na sprzedawanych działkach budowlanych stoją czasami stare, popadające w ruinę budynki. Ich rozbiórka wymaga załatwienia formalności urzędowych. Od stycznia 2023 roku będzie to łatwiejsze. Wszystko załatwimy przez Internet, a urząd musi przestrzegać terminów wydawania pozwoleń, bo grozi kara za zwłokę

Pozwolenie na rozbiórkę od stycznia 2023 roku tylko w wersji elektronicznej. Ponadto nowe prawo budowlane wprowadza ujednolicenie kar nakładanych na urzędy, za przewlekłe rozpatrywanie spraw i wydawanie z opóźnieniem pozwoleń na rozbiórkę.

Główną intencją zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2023 do Prawa Budowlanego jest przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego. Sprzyjać ma temu przede wszystkim cyfryzacja budownictwa (np. wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy) oraz rozszerzenie i ujednolicenie kar nakładanych na urzędy, za przewlekłe rozpatrywanie spraw związanych z procesem budowlanym.

Kary dla urzędów za przekroczeni terminów wydawania pozwoleń na rozbiórkę

Jedną ze znaczących i oczekiwanych zmian w zakresie Prawa budowlanego 2023, jest wprowadzenie kary za niedotrzymanie terminu wydania pozwolenia na rozbiórkę.

Malejąca liczba atrakcyjnych działek budowlanych w całym kraju sprawia, że coraz większym zainteresowaniem inwestorów i deweloperów zaczynają cieszyć się działki, na których już znajdują się zabudowania. W zależności od ich stanu i wartości architektonicznej, czasami zapada decyzja o remoncie i dostosowaniu do współczesnych wymogów, coraz częściej są jednak one po prostu wyburzane.

Przeczytaj też: Nowe prawo budowlane od stycznia 2023 r. Czeka nas rewolucja! Co się zmieni?

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, a co za tym idzie - drogim pieniądzem, maksymalne skrócenie procesu inwestycyjnego staje się jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Czasem przeszkodą w takim szybkim działaniu były i są urzędy, a raczej przewlekłość ich działania przy wydawaniu decyzji, w tym tych o pozwoleniu na rozbiórkę ­­- mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.

Prawo budowlane 2023 ujednolica ramy czasowe dla urzędów

Działając zgodnie z myślą o przyspieszeniu całego procesu budowlanego, w nowelizacji Prawa Budowlanego, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, wprowadzono istotne zmiany w tym zakresie. Do art. 30b „Wniosek o pozwolenia na rozbiórkę” dodano podpunkt 2a: „Do decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę stosuje się odpowiednio art. 35 ust. 6–8”.

To bardzo istotna zmiana z punktu widzenia inwestorów, ponieważ jasno określa ramy czasowe, w jakich właściwy urząd zobowiązany jest wydać pozwolenie na rozbiórkę. Oznacza to, że pozwolenie na rozbiórkę powinno zostać „wydane w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji” - informuje ekspert Extradom.pl.

Wysokość kary dla urzędu

Co ważne, tym samym ustawodawca przewiduje możliwość nałożenia kary za opóźnienia i niedotrzymanie terminów przez organ wyższego stopnia, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Niestety, środki te nie trafią na konto inwestora, ale zasilą budżet państwa.

Łatwiej w urzędzie?

Wprowadzenie ustawowego terminu wydania pozwolenia na rozbiórkę i możliwość złożenia zażalenia na jego niedotrzymania, a w konsekwencji nałożenia kary na odpowiedzialny urząd jest bardzo istotną zmianą, znacząco poprawiająca pozycję inwestora w kontaktach z urzędami.

Przeczytaj też: Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Oczywiście i od tej reguły są wyjątki, przepisy te nie obowiązują w przypadku kiedy konieczne jest rozpatrzenie wpływu inwestycji na obszary objęte programem Natura 2000. Tak samo, jak w innych przypadkach do okresu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu – dodaje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od 2023 roku wyłącznie elektronicznie

Określenie przepisami czasu, w jakim powinna zostać wydane pozwolenie na budowę jest główną, ale nie jedyną zmianą dotyczącą rozbiórek obiektów. Zgodnie z ideą cyfryzacji budownictwa, od 1 stycznia 2023, wniosek o rozbiórkę będzie można składać wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. To samo dotyczy zgłoszenia rozbiórki, również można będzie go dokonywać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Przeczytaj też: Koniec z pozwoleniami na budowę od 2023 r.

Uproszczenie procesu inwestycyjnego, jego deregulacja i cyfryzacja są na pewno bardzo pożądanymi działaniami wychodzącymi naprzeciw wymogom czasów i oczekiwaniom inwestorów. Liczba zawiłości naszego Prawa Budowlanego sprawiają, że takie działania są bardzo potrzebne. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że będą one kontynuowane z jeszcze większym naciskiem na uproszczenie i zwiększenie przejrzystości zarówno samych przepisów budowlanych, jak i wynikających z ich zapisów procedur.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE