Zgłoszenie budowy wiaty. Czy jest potrzebne?

2017-08-29 18:30

Dzień dobry. Noszę się z zamiarem postawienia wiaty o powierzchni 35 m2, na działce 11 arowej, na której stoi już budynek mieszkalny, jednorodzinny. Czy według prawa, muszę skierować zgłoszenie do urzędu gminy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni, nie wymaga uzyskania ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanej.