Pdniesienie ścianki kolankowej. Czy wystarczy zgłoszenie?

2011-04-13 17:32

Mam dom wybudowany w latach 60-tych, Jestem w trakcie zmiany pokrycia dachowego wraz z kozłami. Chciałbym podwyższyć ściankę kolankową. Zamierzam zdjąć dach, zburzyć starą ściankę kolankową i na jej miejsce wymurować nową o tej samej wysokości, a następnie zalać na nią belkę 24x24, aby było do czego przykręcić drzewo. Dom ma wysokość 9 mkw. po remoncie jego wysokość się nie zmieni. Dodam, że dodatkowo chciałbym go ocieplić. Czy zgłoszenie wystarczy?

Zgodnie z prawem budowlanym przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedstawione czynności mieszczą się w zakresie robót, które objęte są koniecznością zgłoszenia.