Użytkowanie butli gazowych

2011-04-18 12:53

Jakie warunki należny spełnić żeby butla gazowa mogła być użytkowana w piwnicy, która usytuowana jest ok. 1,5 m poniżej poziomu gruntu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (DU 75 poz 690 z 2002 r) §157 p.8 - Instalacje zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.