Jak budować na działce rolnej, jezeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

2014-04-25 18:52

Rodzice starali się o pozwolenie z gminy, na budowę domu na działce, ale pomimo wielu odpowiedzi, nie da rady nic budować, gdyż nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to działka rolna. Nie wiadomo kiedy taki plan będzie. Czy mimo wszystko byłaby możliwość budowania domu na wsi? Jak wygląda sprawa uzyskania pozwolena?

W przypadku braku planu miejscowego budowa domu musi być zgodna z decyzją o warunkach zabudowy. Aby ją uzyskać, działka musi spełniać kilka wymogów:

 

- Co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymogów dla nowej zabudowy. Wymóg nie dotyczy zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnią gospodarstwa w danej gminie.

- Musi mieć dostęp do drogi publicznej.

- Istnieje lub jest projektowane uzbrojenie działki wystarczające do budowy domu. -Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.