Przebudowa szklarni na budynek gospodarczy. Jakie formalności będą konieczne?

2017-09-25 15:48

Na mojej działce stoi szklarnia o powierzchni blisko 200 m2, która od wielu lat nie jest użytkowana. Służy jako magazyn różnych gratów. Po latach niektóre szyby już wypadły. Czytałem, że zgodnie z przepisami szklarnie klasyfikowane są jako budowle. Czy w związku z tym można zmienić sposób zagospodarowania takiej szklarni i przerobić na budynek gospodarczy? Myślałem, żeby podnieść dach o 1 m i pokryć go blachą, a ściany wymurować albo wykonać z blachy. Szklarnia stałaby się wtedy stolarnią. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, czy jedynie zgłoszenie takiego fakty w urzędzie? Do jakiej wysokości można podnieść tą konstrukcję bez pozwolenia?

Zgodnie z art. 71 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane „jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę”. Art. 3 pkt 7a tej ustawy definiuje przebudowę jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Wymienione w pytaniu roboty będą skutkowały koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.