Mieszkanie od dewelopera. Deweloper nie chce usunąć usterek

2011-04-28 12:08

Kilka miesięcy temu odebrałam mieszkanie od dewelopera. Na protokole odbioru nie zaznaczyliśmy usterek, ale w obecności świadków zwróciliśmy uwagę na kiepskie tynki wewnętrzne i poprosiliśmy o ich poprawienie. Deweloper zapewnił mnie, że na pewno poprawi. Poprawki nie zostały jednak zrobione i deweloper nas zbywa. Co robić?

W przedmiotowej sytuacji należy wystąpić do dewelopera z pisemnym wezwaniem do usunięcia wad budynku. Kodeks cywilny przewiduje okres 3-letniej rękojmi za wady budynku od chwili wydania budynku. Oznacza to, że deweloper od którego nastąpił zakup jest odpowiedzialny za wystąpienie wad budynku. Jeżeli deweloper nie usunie przedmiotowych wad, jedyną drogą pozostanie droga sądowa. Pamiętać jednak należy, że złożenie pozwu do sądu musi nastąpić przed upływem ww. 3-letniego okresu.