Rozbudowa domu. Czy można przekroczyć linię zabudowy?

2012-10-29 10:01

Chcielibyśmy dobudować do naszego domu ganek przekraczający obowiązującą linię zabudowy o ok. 1.30, nie przekraczając jednocześnie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Do ogrodzenia jest ok. 6 m. Działka zlokalizowana jest w miejscowości letniskowej, przy polnej drodze, na terenach podmiejskich albo nawet wiejskich. Na sąsiedniej działce stoi dom, który również jest wysunięty o te ok. 1.30 m. Nie wiemy czy ma odbiór budowlany czy nie, ale najprawdopodobniej był budowany (właściwie rozbudowywany) zgodnie z prawem. My na rozbudowę domu mamy już warunki rozbudowy, ale nie uwzględniliśmy w nich prośby o przekroczenie tej linii. Co mamy zrobić?

Projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy.
W przypadku niezgodności z wyznaczoną linią zabudowy należy wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy ustala się m. in. na zasadzie tzw. dobrego sąsiedztwa. Z uwagi na zabudowę działki sąsiedniej prawdopodobne będzie wydanie decyzji zmieniającej.