Kolor pustaków. Czy pustaki ceramiczne mogą zmienić kolor?

2011-04-30 18:18

Czy pustaki mogą zmienić kolor? Dom wybudowany jest z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W. W trakcie murowania ścian wszystkie pustaki miały (i mają nadal) jasnoceglasty koloru. Dopiero w miejscach, gdzie był wylewany wieniec pod murłatę, pustaki pod wieńcem zrobiły się ciemno brązowe. Myślałem, że pustaki podciągnęły wilgoć z betonu, ale minęły już dwa miesiące, dom jest przykryty dachem, a pustaki nadal są ciemniejsze. Czy te ciemne plamy, to nadal objaw zawilgocenia pustaków, czy jakiś inny problem?

Cement portlandzki z betonu wieńca jest potencjalnym źródłem wykwitów solnych. Dodatkowo pustaki także mogą przy przepływie po nich wody budowlanej być źródłem wykwitów. Najprawdopodobniej więc ciemny kolor jest wynikiem wykwitów czyli rezultatem wilgoci (budowlanej wody technologicznej z wieńca) a nie samą wilgocią.