Czy ściana może mieć gorszy wspołczynnik U niż dopuszczaja przepisy?

2012-01-30 18:58

Przeprowadziłam analizę cieplno - wilgotnościową ścian zewnętrznych i zaciekawiło mnie, czy istnieją jakieś warunki, gdy współczynnik przenikania ciepła U przekracza wartość maksymalną określoną w rozporządzeniu, a mimo wszystko taką ścianę można zastosować w budynku mieszkalnym?

W każdym przypadku ściana zewnętrzna powinna spełniać wymagania techniczne, stawiane budynkom mieszkalnym.