Co mogę wybudować na działce rolnej bez pozwolenia na budowę?

2018-03-04 11:21
Altana w ogrodzie
Autor: Andrzej Szandomirski

Mam działkę rolną o powierzchni 3000 mkw. na wsi. Co mogę na niej postawić na zgłoszenie?

Zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę, wymagają:
- obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
- wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Przeczytaj koniecznie:

Jak wypełnić zgłoszenie budowy: WZÓR wypełniony

Sprawdź ciekawe projekty z kolekcji Muratora:

Projekty gotowe
Ramka polecamy Projekty Muratora

Autor: Redakcja

Zaufaj doświadczeniu Muratora!

Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.
W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.
Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.