Co mogę wybudować na działce rolnej bez pozwolenia na budowę?

2018-03-04 11:21 MURATOR PROJEKTY
Altana w ogrodzie
Autor: Andrzej Szandomirski

Mam działkę rolną o powierzchni 3000 mkw. na wsi. Co mogę na niej postawić na zgłoszenie?

Zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę, wymagają:
- obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
- wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

KOMENTARZE
Aleksander Olek
|

Tak uważasz? To zacytuj ten fragment, w którym jest napisane, co na działce ROLNEJ można wybudować. Bo jakoś tego nie mogę się tam doczytać.

mam
|

przecież napisane że może wybudować: .. i wymienione, tylko trzeba czytać ze zrozumieniem

Le
|

Mam, czy raczej miałem działkę ogrodową dzierżawioną od ROD zabudowaną dużą altaną , we Wrocławiu z,dużą murowaną altaną którą kupiłem od poprzedniego dzierżawcy 18 lat temu za 1200zł z ujęciem wody , betonowymi alejkami drzewkami itp za którą regularnie wnosiłem opłaty do ROD. W lipcu 2016r dostałem wezwanie do skoszenia w ciągu 7 dni pod rygorem utraty dzierżawy?, pomimo skoszenia w tym terminie dostałem wypowiedzenie dzierżawy działki. Pomimo odwołania do Sądu Sąd uznał , że Zarządca ma prawo decydować komu dzierżawi zarządzany przez niego grunt. Sąd wyższej instancji z tego samego powodu utrzymał wyrok, stwierdził jednak że moja żona pozostaje dzierżawcą bo jej nie wypowiedziano skutecznie umowy. Niezwłocznie po tym wyroku zamiast powiadomić żonę o jej prawach jej też wysłano wypowiedzenie dzierżawy. Jak się okazało mając wypowiedzenie nie możemy swojego majątku na działce ani zabrać , ani sprzedać , a Zarząd wycenił wartość zabranego nam majątku na 365 złotych od której to wyceny nie przysługuje nam odwołanie , a jedynie oczekiwanie na licytację tego majątku przez Zarząd ROD wśród dopuszczonych przez niego do licytacji? czyli być może za 100zł. . Polecam zatem wszystkim inwestowanie na działkach ROD inwestujcie jak najwięcej...

Le
|

Naturalnie jeżeli działka jest budowlana to nie rolna , a tylko wykorzystywana rolniczo do czasu wybudowania i nie ma na takiej działce problemu z pozwoleniem na budowę. Ciekawa jest i byłaby odpowiedź na pytanie co można budować na działce na której budowanie jest zakazane bo jest rolna i tu wydaje się że przynajmniej altanka zawsze i wszędzie jest możliwa.

Aleksander Olek
|

Co to za odpowiedź - przeklepywanie regułki. Człowiek wyraźnie pisze, że posiada działkę rolną, czyli nie budowlaną, więc nie przeznaczoną na cele budowlane. Żeby dać posiadającą wartość odpowiedź proszę napisać: "na działce rolnej można wybudować: a. coś pod warunkiem tego i tego, b. coś innego .. "