Jak przygotować starą ścianę do ponownego pomalowania?

2016-08-31 14:27

Witam. Po zdarciu dwóch warstw farby odsłoniłem osypującą się powierzchnię ściany. Kiedyś była ona pomalowana gruntem, a dopiero później pomalowana. Jak najlepiej przygotować taką ścianę do kolejnego malowania? Czy na ten stary grunt położyć nowy?

Być może ściana została niewłaściwie zagruntowana lub grunt zszedł wraz z farbą. Podłoże pod malowanie powinno być: stabilne, suche, gładkie, wolne od kurzu, farb i klejów. Wszelkie luźne elementy usuwamy, a ewentualne ubytki wyrównujemy przy użyciu masy szpachlowej. Następnie proszę całość na nowo zagruntować (polecam emulsję gruntującą lub farbę gruntującą marki Primacol Professional). Po przeschnięciu (okokło 12 godzin) proszę sprawdzić stabilność podłoża przeciągając ręką po ścianie. Jeśli grunt prawidłowo związał wszelkie luźne cząstki, ściana nie powinna pylić. Tak przygotowane podłoże można zacząć malować. Proszę pamiętać, aby nie przesadzić z ilością gruntu - położony zbyt obficie może wywołać problemy podczas nakładania farby.