Ogrody działkowe: jak zdobyć działkę i zostać działkowcem?

2020-06-19 8:58
Rodzinne Ogrody Działkowe
Autor: GettyImages Niewielki ogród w mieście w czasach pandemii stał się towarem bardzo pożądanym

Ogrody działkowe ostatnio stały się popularne. Wiele osób pragnie stać się właścicielem działki w ogrodach działkowych. Podpowiadamy jak znaleźć ogródek działkowy i zostać działkowcem.

Własny skrawek zieleni, miejsce bezpiecznego wypoczynku, rekreacji i prowadzenia własnych upraw ogrodniczych z całą rodziną, to dziś marzenie niemal każdego z nas. Okres stanu epidemii pokazał szczególnie dobitnie, jak bardzo własna działka jest pożądana, a Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) są potrzebne ludziom. Jak znaleźć działkę w ROD? Jak stać się jej użytkownikiem?

Ogrody działkowe - jak szukać wolnych działek w ROD?

Rodzinne Ogrody Działkowe, administrowane przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców, znajdują się niemal w całej Polsce. Obecnie funkcjonuje ponad 4660 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 917 tysięcy działek. Ogólnie szacuje się, że korzystają z nich blisko 4 miliony osób, gdyż z działki korzysta zwykle średnio czteroosobowa rodzina. W związku z ogromnym zainteresowaniem użytkowaniem działek, Okręgowe Zarządy PZD starają się (w porozumieniu z zarządami ogrodów) prowadzić bazę wolnych działek, jednak nie w każdym mieście takie działki znajdziemy. Bazy działek nie prowadzi Krajowy Zarząd PZD, jednak można korzystać ze strony www.pzd.pl w celu uzyskania kontaktu do Okręgów lub innych informacji związanych z użytkowaniem działki. Chęć posiadania działki w ROD od szeregu lat zgłasza coraz więcej osób, najczęściej młodych działkowców, dlatego obecnie, w czasie ogromnego boomu na działki, zarządy ROD w większych miastach nie dysponują raczej wolnymi działkami. Można pytać o wolne działki w poszczególnych zarządach ROD (prowadzone są nawet listy z zapisami na ewentualne wolne działki) lub śledzić ogłoszenia w mediach lub Internecie i nabyć ogródek dziłakowy od osoby, która chce przekazać prawa do użytkowania działki (sprzedać działkę). Całą procedurę i sposoby uzyskania prawa do użytkowania działki w ROD określa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Mały ogród miejski: projekt i rośliny w małym ogrodzie w mieście >>>

Ogródki działkowe
Autor: GettyImages Zgodnie z ustawą o ROD, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski

Jak zostać działkowcem w ogrodach działkowych?

Zgodnie z ustawą o ROD, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski. Należy pamiętać, że działkę (grunt) jedynie dzierżawimy, a własnością działkowca są tylko nasadzenia i naniesienia na działce. Prawo do użytkowania działki nie podlega prawu spadkowemu (dziedziczeniu), a kwestie te są uregulowane w ustawie o ROD. Nie można mieć dwóch działek, a prawo użytkowania działki może posiadać jedna osoba lub małżeństwo (nie ma możliwości by prawo użytkowania działki uzyskali wspólnie np. ojciec z synem, wnuczek z babcią, osoby w związku partnerskim itd.).Zwykle działkowcem można zostać na dwa sposoby, zawierając umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD lub umowę przekazania prawa do działki z poprzednim użytkownikiem działki.

  1. Zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD (nabycie działki od zarządu Ogrodu) ma miejsce, jeśli zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką. W takim przypadku wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki dopełniamy w zarządzie i zawarta zostaje umowa dzierżawy działkowej.
  2. Podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem (nabycie działki od działkowca)

Obecnie ten sposób uzyskiwania prawa do działki jest częstszy (nie ma zbyt wielu wolnych działek w gestii zarządów ROD), dlatego warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców na tablicach ogłoszeniowych w ogrodach, w lokalnej prasie i Internecie. Jeśli już znajdziemy ogródek działkowy „na sprzedaż”, należy podpisać z działkowcem sprzedającym działkę umowę przeniesienia prawa do działki, a podpisy pod nią muszą być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Należy pamiętać jednak, że aby podpisanie umowy było skuteczne, zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy, a do tego czasu zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki.Jeśli w tym czasie zarząd nie podejmie żadnych kroków, upływ wskazanego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.Zatwierdzenie umowy odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.

Ogródki działkowe
Autor: GettyImages Ogródek działkowy w środku miasta to miejsce relaksu dla wielu osób

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, ale wtedy odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia. Każda ze stron umowy ma prawo na drodze sądowej dochodzić zasadności takiej decyzji.

Ogródek działkowy można uzyskać jeszcze na dwa inne, ale rzadko występujące sposoby:

  • podpisując umowę dzierżawy działkowej z Okręgowym Zarządem PZD – jeśli działka znajduje się w zupełnie nowym lub odtwarzanym ogrodzie (np. po likwidacji na cel publiczny)
  • wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca

Ogródek działkowy - jakie są opłaty?

Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:1. podwyższoną opłatę ogrodowa przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD,2. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD.Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.W przypadku, gdy działkowiec zdecyduje się zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego, obowiązuje go także składka członkowska – 6 zł rocznie na osobę (w przypadku, gdy oboje małżonkowie na jednej działce są działkowcami i członkami PZD, to każde płaci po 50%, czyli po 3 zł), płatne do 30 czerwca danego roku (w normalnych warunkach). Nowy działkowiec (członek PZD) otrzymuje roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” oraz przydatny podręcznik „Poradnik początkującego działkowca”.

Ogródki działkowe
Autor: GettyImages W ostatnim czasie popyt na ogródki działkowe bardzo wzrósł
Ogródek działkowy
Maciej Aleksandrowicz
Maciej Aleksandrowicz
Maciej Aleksandrowicz - specjalista w zakresie zieleni, instruktor, koordynator szkoleń ogrodniczych, autor porad i artykułów o tematyce ogrodniczej. Absolwent szczecińskiej Akademii Rolniczej - jego specjalność to drzewa i krzewy ozdobne oraz kształtowanie terenów zieleni. Pracował w szkółkach roślin ozdobnych oraz firmach ogrodniczych. Współpracował z architektami krajobrazu przy opracowaniach związanych z inwentaryzacją i planowaniem zieleni. Od 2011 roku stale współpracuje z portalami ogrodniczymi, redakcjami czasopism branżowych jako ekspert, redaktor współpracujący, autor tekstów.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie