Program Agroenergia: fotowoltaika dla rolników - dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz pomp ciepła i magazynów energii

2021-10-04 13:59
Fotowoltaika dla rolników
Autor: Andrzej T. Papliński Fotowoltaika dla rolników ma sprawić między innymi, że zdecydowanie zmniejszy się niska emisja

1 października 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w ramach programu Agroenergia. Tym samym rolnicy mogą uzyskać środki na instalacje fotowoltaiczne, a także instalacje wiatrowe, pompy ciepła oraz magazyny energii.

Program Agroenergia ma na celu dofinansowanie inwestycji na rzecz samowystarczalności energetycznej na obszarach wiejskich. W jego ramach rolnicy mogą uzyskać dotację lub dotację i kredyt na sfinansowanie:

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • małych instalacji wiatrowych,
 • pomp ciepła, 
 • instalacji hybrydowych, 
 • magazynów energii.

Dotowane instalacje fotowoltaiczne przewidziane dla rolników są znacznie większej mocy niż w przypadku odbiorców indywidualnych i programu “Mój prąd”. Dzięki temu rolnicy będą mogli samodzielnie zaopatrywać swoje gospodarstwa w prąd oraz energię cieplną na potrzeby ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wsparcie uzyskają bowiem również na instalację pomp ciepła – zasilanych z fotowoltaiki lub energii wiatru. Dofinansowanie dla rolników w ramach programu Agroenergia dotyczy także zakupu magazynów energii, które posłużą do przechowywania nadwyżek wyprodukowanej przez rolników energii elektrycznej.

Takie kompleksowe podejście do zaopatrzenia gospodarstw rolnych w niezależnie wyprodukowany prąd elektryczny ma zwiększyć lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Biorąc pod uwagę stan techniczny linii energetycznych i częste awarie, jest to ze wszech miar potrzebna inicjatywa. Budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł. To kropla w morzu potrzeb. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek i wkrótce ruszą kolejne nabory ze zwiększonym budżetem.

Drugą korzyścią programu Agroenergia ma być poprawienie jakości powietrza, dzięki wyeliminowaniu na wsiach tradycyjnych, często przestarzałych urządzeń grzewczych, zwykle zasilanych paliwami stałymi, odpowiedzialnych za tak zwaną niską emisję. To wszystko ma stanowić krok w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.

Sprawdzamy, kto może uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości.

Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Jaką wybrać?

Spis treści

 1. Agroenergia: dofinansowanie dla rolników
 2. Agroenergia: na co można uzyskać dofinansowanie
 3. Agroenergia: jak uzyskać dofinansowanie
 4. Tylko nowe inwestycje
 5. Albo ulga rolna, albo wsparcie z programu Agroenergia
 6. Agroenergia: wysokość i forma dofinansowania
 7. Agroenergia: warunki dofinasowania dla rolników

Agroenergia: dofinansowanie dla rolników

Program Agroenergia jest przeznaczony dla rolników. Wprowadzono podział na rolników będących osobami fizycznymi lub prawnymi. Dofinansowanie może uzyskać:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Agroenergia: na co można uzyskać dofinansowanie

Dofinansowaniu dla rolników w ramach programu Agroenergia podlegają inwestycje w nowoczesne źródła energii elektrycznej wykorzystujące odnawialne źródła energii:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW, a jednocześnie nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW, a jednocześnie nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacje hybrydowe, czyli instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (łącznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, ale moc poszczególnych jednostek nie może przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

PRZECZYTAJ: Zbyt wysokie napięcie w sieci: problemy z działaniem instalacji fotowoltaicznej >>>

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej rolnicy mogą uzyskać wsparcie finansowe także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Agroenergia: jak uzyskać dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w ramach programu Agroenergia można składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, które zawrą umowy i uzyskają środki z NFOŚiGW. Nabór ma charakter ciągły - wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, aż do wyczerpania środków.

Pamiętaj, że

Tylko nowe inwestycje

Dofinansowaniu w ramach programu Agroenergia nie podlegają:

 • projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji,
 • inwestycje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Albo ulga rolna, albo wsparcie z programu Agroenergia

 • W przypadku planowania skorzystania z ulgi rolnej nie można ubiegać się o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Agroenergia: wysokość i forma dofinansowania

W ramach ogłoszonego naboru w ramach programu Agroenergia rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację, jak również o nisko oprocentowaną pożyczkę na realizację projektów.

Wysokość dotacji w programie Agroenergia wynosi:

 • moc instalacji >10 ≤ 30 kW - do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000 zł;
 • moc instalacji >30 ≤ 50 kW - do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 000 zł.

W przypadku instalacji hybrydowych będzie przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci nisko oprocentowanej pożyczki.

POLECAMY: Wydajność paneli fotowoltaicznych: ile prądu można wyprodukować?

Dofinansowanie towarzyszących magazynów energii ma formę dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Agroenergia: warunki dofinasowania dla rolników

 1. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.
 2. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumie się zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na montaż lub zlecenie montażu.
 3. Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 4. Dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 5. Zakończenie inwestycji to przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid - uzyskanie protokołu odbioru.
 6. Beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 7. Dofinansowanie w ramach programu Agroenergia nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 8. W przypadku rozliczania przez rolników inwestycji w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o wielkość dofinansowania.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają