Fotowoltaika on-grid. Przyłączenie do sieci

2021-01-27 15:39
fotowoltaika
Autor: Marcin Czechowicz Opłacalność stosowania instalacji fotowoltaicznej wynika z obowiązującego systemu rozliczeń z dystrybutorem energii

Mamy do wyboru dwa typy instalacji fotowoltaicznych: podłączone do sieci elektroenergetycznej (on-grid) lub działające poza nią (off-grid), gromadzące wyprodukowaną energię w akumulatorach. Jakich formalności musimy dokonać w przypadku instalacji fotowoltaicznej on-grid?

Instalacja sieciowa - tak jest nazywana instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci dystrybucyjnej (inaczej on-grid). Energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest w niej przetwarzana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach. Następnie zostaje ona wprowadzona do wewnętrznej instalacji w budynku, a jej nadwyżka może swobodnie przepływać do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Galeria zdjęć: montaż paneli fotowoltaicznych

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: rozliczenia z zakładem energetycznym

Według Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej uzyskuje status prosumenta. Dzięki temu może się rozliczać z zakładem energetycznym w tak zwanym systemie opustów. Prosumentem może być osoba fizyczna oraz zdecydowana większość firm, z wyjątkiem tych,których zasadnicza działalność polega na wytwarzaniu energii. Właściciel mikroinstalacji (także firma) jest zwolniony z obowiązku ubiegania się o koncesję na produkcję energii elektrycznej oraz wydanie warunków przyłączenia.

Opust jest sposobem bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Nie jest ona sprzedawana, lecz jedynie zliczana przez zakład energetyczny. W ciągu roku od wprowadzenia można ją odebrać w ilości zależnej od mocy mikroinstalacji:

  • dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh;
  • dla instalacji o mocy od 10 do 50 kWp za 1 kWh;
  • oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh.

Choć bilans końcowy jest zawsze liczony dla okresu rocznego, rachunki płaci się w standardowych okresach i mogą one być oparte na prognozach, które uwzględniają także posiadanie instalacji fotowoltaicznej. Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej zależnej od ilości energii pobranej. Nie wnosi się również opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu jej rozliczania.

Jak zainstalować panele fotowoltaiczne?

Uwaga! Energia odprowadzona do sieci, której prosument nie odbierze w ciągu roku, staje się własnością zakładu energetycznego, dlatego ważne jest, by moc instalacji była dobrze dopasowana do rocznego zużycia energii w budynku.

Ważna umowa

Umowa kompleksowa

Rozliczenie na zasadach opustu jest możliwe tylko w przypadku, gdy prosument zawarł tak zwaną umowę kompleksową, czyli jedną umowę obejmującą sprzedaż energii i jej dystrybucję. Umowy kompleksowe są bardzo powszechne w przypadku gospodarstw domowych, jednak w przypadku firm dominują umowy rozdzielone, które po wykonaniu mikroinstalacji warto zmienić.

fotowoltaika -przyłączenie sieci
Autor: Andrzej T. Papliński Jeśli nadwyżki prądu są odprowadzane do sieci, przyłącze energetyczne musi być wyposażone w licznik dwukierunkowy pozwalający na pomiar ilości energii elektrycznej pobieranej i odprowadzanej do sieci

Fotowoltaika on-grid: zgłoszenie mikroinstalacji

Zgłoszenia dokonuje się po wykonaniu mikroinstalacji do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) – jest to inny zakład energetyczny, niż ten, który sprzedaje energię. Właściwy OSD zależy od lokalizacji instalacji. Każdy z OSD ma własny wniosek zgłoszeniowy. Muszą go podpisać osoba, która zawarła z zakładem energetycznym umowę na zakup energii, oraz instalator legitymujący się certyfikatem mikroinstalatora OZE lub uprawnieniami UDT (dawne uprawnienia SEP) albo uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej. Do wniosku potrzebne są załączniki, które mogą się nieco różnić w zależności od OSD. Najczęściej są to:

  • karty katalogowe zamontowanych urządzeń;
  • certyfikaty urządzeń;
  • jednokreskowy schemat instalacji.

Uwaga! Aby instalacja została sprawnie i szybko przyłączona przez zakład energetyczny, należy zwrócić uwagę na staranność wniosku. Każdy OSD (rejon energetyczny) nieco inaczej podchodzi do strony formalnej wypełnienia wniosku: podpisów, pełnomocnictw czy numerów uprawnień instalatora. Brak tych danych lub ich niepoprawne wpisanie grozi odrzuceniem wniosku, koniecznością jego poprawy i wydłużeniem czasu przyłączenia, na który zakład energetyczny ma 30 dni.

Przeczytaj też:

Kompensacja mocy biernej: czyli jak obniżyć rachunki za prąd >>>

Po złożeniu wniosku do OSD o wykonaniu przez nas instalacji fotowoltaicznej jest informowany sprzedawca energii, który przygotowuje wtedy aneks do umowy na sprzedaż energii. U niektórych sprzedawców zapisy umowy pozwalają na wprowadzenie takiego aneksu bez podpisu klienta – jest to formalność niezbędna do rozliczenia energii wyprodukowanej przez na miejsce montażu techników, którzy wymieniają dotychczasowy licznik na dwukierunkowy. Dopiero po tym możliwe jest włączenie i korzystanie z mikroinstalacji. Wprowadzanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej bez umowy i poinformowania o tym zakładu energetycznego jest nielegalne i może się wiązać z nałożeniem kary! Koszty przyłączenia, w tym wymiany licznika, ponosi zakład energetyczny.

Fotowoltaika

Pytanie 1 z 8
Ogniwa fotowoltaiczne:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE