Fotowoltaika on-grid. Przyłączenie do sieci

2021-01-27 15:39

Mamy do wyboru dwa typy instalacji fotowoltaicznych: podłączone do sieci elektroenergetycznej (on-grid) lub działające poza nią (off-grid), gromadzące wyprodukowaną energię w akumulatorach. Jakich formalności musimy dokonać w przypadku instalacji fotowoltaicznej on-grid?

fotowoltaika
Autor: Marcin Czechowicz Opłacalność stosowania instalacji fotowoltaicznej wynika z obowiązującego systemu rozliczeń z dystrybutorem energii

Instalacja sieciowa - tak jest nazywana instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci dystrybucyjnej (inaczej on-grid). Energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest w niej przetwarzana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach. Następnie zostaje ona wprowadzona do wewnętrznej instalacji w budynku, a jej nadwyżka może swobodnie przepływać do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Galeria zdjęć: montaż paneli fotowoltaicznych

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: rozliczenia z zakładem energetycznym

Według Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej uzyskuje status prosumenta. Dzięki temu może się rozliczać z zakładem energetycznym w tak zwanym systemie opustów. Prosumentem może być osoba fizyczna oraz zdecydowana większość firm, z wyjątkiem tych,których zasadnicza działalność polega na wytwarzaniu energii. Właściciel mikroinstalacji (także firma) jest zwolniony z obowiązku ubiegania się o koncesję na produkcję energii elektrycznej oraz wydanie warunków przyłączenia.

Opust jest sposobem bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Nie jest ona sprzedawana, lecz jedynie zliczana przez zakład energetyczny. W ciągu roku od wprowadzenia można ją odebrać w ilości zależnej od mocy mikroinstalacji:

  • dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh;
  • dla instalacji o mocy od 10 do 50 kWp za 1 kWh;
  • oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh.

Choć bilans końcowy jest zawsze liczony dla okresu rocznego, rachunki płaci się w standardowych okresach i mogą one być oparte na prognozach, które uwzględniają także posiadanie instalacji fotowoltaicznej. Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej zależnej od ilości energii pobranej. Nie wnosi się również opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu jej rozliczania.

Jak zainstalować panele fotowoltaiczne?

Uwaga! Energia odprowadzona do sieci, której prosument nie odbierze w ciągu roku, staje się własnością zakładu energetycznego, dlatego ważne jest, by moc instalacji była dobrze dopasowana do rocznego zużycia energii w budynku.

Ważna umowa

Umowa kompleksowa

Rozliczenie na zasadach opustu jest możliwe tylko w przypadku, gdy prosument zawarł tak zwaną umowę kompleksową, czyli jedną umowę obejmującą sprzedaż energii i jej dystrybucję. Umowy kompleksowe są bardzo powszechne w przypadku gospodarstw domowych, jednak w przypadku firm dominują umowy rozdzielone, które po wykonaniu mikroinstalacji warto zmienić.

fotowoltaika -przyłączenie sieci
Autor: Andrzej T. Papliński Jeśli nadwyżki prądu są odprowadzane do sieci, przyłącze energetyczne musi być wyposażone w licznik dwukierunkowy pozwalający na pomiar ilości energii elektrycznej pobieranej i odprowadzanej do sieci

Fotowoltaika on-grid: zgłoszenie mikroinstalacji

Zgłoszenia dokonuje się po wykonaniu mikroinstalacji do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) – jest to inny zakład energetyczny, niż ten, który sprzedaje energię. Właściwy OSD zależy od lokalizacji instalacji. Każdy z OSD ma własny wniosek zgłoszeniowy. Muszą go podpisać osoba, która zawarła z zakładem energetycznym umowę na zakup energii, oraz instalator legitymujący się certyfikatem mikroinstalatora OZE lub uprawnieniami UDT (dawne uprawnienia SEP) albo uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej. Do wniosku potrzebne są załączniki, które mogą się nieco różnić w zależności od OSD. Najczęściej są to:

  • karty katalogowe zamontowanych urządzeń;
  • certyfikaty urządzeń;
  • jednokreskowy schemat instalacji.

Uwaga! Aby instalacja została sprawnie i szybko przyłączona przez zakład energetyczny, należy zwrócić uwagę na staranność wniosku. Każdy OSD (rejon energetyczny) nieco inaczej podchodzi do strony formalnej wypełnienia wniosku: podpisów, pełnomocnictw czy numerów uprawnień instalatora. Brak tych danych lub ich niepoprawne wpisanie grozi odrzuceniem wniosku, koniecznością jego poprawy i wydłużeniem czasu przyłączenia, na który zakład energetyczny ma 30 dni.

Przeczytaj też:

Kompensacja mocy biernej: czyli jak obniżyć rachunki za prąd >>>

Po złożeniu wniosku do OSD o wykonaniu przez nas instalacji fotowoltaicznej jest informowany sprzedawca energii, który przygotowuje wtedy aneks do umowy na sprzedaż energii. U niektórych sprzedawców zapisy umowy pozwalają na wprowadzenie takiego aneksu bez podpisu klienta – jest to formalność niezbędna do rozliczenia energii wyprodukowanej przez na miejsce montażu techników, którzy wymieniają dotychczasowy licznik na dwukierunkowy. Dopiero po tym możliwe jest włączenie i korzystanie z mikroinstalacji. Wprowadzanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej bez umowy i poinformowania o tym zakładu energetycznego jest nielegalne i może się wiązać z nałożeniem kary! Koszty przyłączenia, w tym wymiany licznika, ponosi zakład energetyczny.

Fotowoltaika

Pytanie 1 z 8
Ogniwa fotowoltaiczne:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.