Jak i po co zostać prosumentem? Inwestycja w instalację fotowoltaiczną

2020-03-18 17:38

Prosument, to producent i konsument w jednej osobie. Prosumentami mogą zostać inwestorzy, którzy zdecydują się na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński W warunkach nasłonecznienia, jakie występują na terenie Polski, z każdego kilowata zainstalowanej mocy szczytowej instalacji fotowoltaicznej (kWp) może powstać blisko 1000 kWh energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną niemal bezkosztowo, ale zainstalowanie ich nie oznacza, że można całkiem zrezygnować z pobierania energii elektrycznej z sieci. To dlatego, że zużycie energii elektrycznej w domowej instalacji nie pokrywa się z jej produkcją przez panele fotowoltaiczne, zwłaszcza w domach, w których energia elektryczna jest wykorzystywana nie tylko do oświetlenia, zasilania AGD itp., ale także jako „paliwo” do urządzeń grzewczych. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne odznacza się bowiem dużą zmiennością w czasie. Zarówno w ciągu doby (dzień i noc), jak i na przestrzeni roku.

Okres najefektywniejszej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przypada na miesiące letnie, słoneczne, a urządzenia grzewcze potrzebują jej najwięcej zimą. Wtedy dom najbardziej potrzebuje ogrzewania, a i z oświetlenia trzeba korzystać przez znacznie większą część doby niż w miesiącach wiosennych i letnich. Za to słońca jest wtedy w naszej strefie klimatycznej nie za wiele.

Chwilowe nadwyżki energii powstające w instalacji fotowoltaicznej mogą być wprawdzie magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w okresach większego zapotrzebowania na nią. Na większą skalę i w dłuższym czasie jest to niewygodne i zbyt kosztowne.

Koszt zakupu baterii akumulatorów o dostatecznie dużej pojemności jest jednak na tyle wysoki, że skutecznie zniechęca do takiej inwestycji.

Jak zainstalować panele fotowoltaiczne?

Dlatego prawdziwe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi pojawiło się wraz z uchwaleniem przepisów, które pozwalają na przesyłanie nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej przez zainstalowaną w domu instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej i wykorzystywanie jej w innym momencie, dogodnym dla inwestora (tak zwanego prosumenta).

W praktyce działa to tak, że jeśli instalacja fotowoltaiczna pracuje z mocą wyższą niż potrzebna, energia jest wysyłana do sieci elektroenergetycznej, a gdy słońce nie świeci i panele dostarczają za mało prądu, aby pokryć zapotrzebowanie, jest on pobierany z sieci.

Przeczytaj też:

Projekty gotowe domów z panelami fotowoltaicznymi >>>

W rezultacie osoby, które decydują się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, mogą odebrać 80% energii wysłanej do sieci. Mają na to 365 dni od jej wprowadzenia do sieci. Dzięki temu z tego, co ich instalacja fotowoltaiczna wytworzyła latem, a czego nie zdołali zużyć, mogą korzystać w pochmurne jesienne i zimowe dni. Pozostałe 20% to koszty magazynowania energii przez sieć elektroenergetyczną.

Przeczytaj też:

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna. Czy to się opłaca? Kiedy się zwróci? >>>

Kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie obu instalacji – tej mikro, w postaci paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu domu lub ulokowanych na posesji i tej makro – czyli sieci elektroenergetycznej.

fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński Ustawa prosumencka umożliwia odprowadzenie nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej i wykorzystanie ich w ciągu roku. Do rozliczania kosztów tej operacji jest potrzebny licznik dwukierunkowy zainstalowany w domowej instalacji elektrycznej
warto wiedzieć

Kto to jest prosument

Prosumentem może być osoba prywatna lub firma zużywająca energię elektryczną i jednocześnie posiadająca własną mikroelektrownię produkującą energię z odnawialnego źródła, na przykład instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z ustawą o OZE prosument ma możliwość rozliczania się na preferencyjnych warunkach z zakładem energetycznym za energię elektryczną pobieraną z sieci i do niej oddawaną – w tak zwanym systemie opustów. Opust jest sposobem bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Nie jest ona sprzedawana, lecz jedynie zliczana przez zakład energetyczny. W ciągu roku od wprowadzenia można ją odebrać w ilości zależnej od mocy mikroinstalacji:

> dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh;

> dla instalacji o mocy od 10 do 50 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh

Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej zależnej od ilości energii pobranej. Nie wnosi się również opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu jej rozliczania.

Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Jak zostać prosumentem

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego, która obowiązuje od września 2013 r. inwestorzy, którzy zdecydują się na zainstalowanie mikroinstalacji, czyli źródła energii elektrycznej o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonego do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, nie muszą uzyskać pozwolenia na budowę, aby zrealizować inwestycję. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego prace te nie wymagają również zgłoszenia.

NIE PRZEGAP:

Program "Mój prąd", czyli jak uzyskać 5000 zł dotacji na panele fotowoltaiczne >>>

Prosument nie musi także ponosić opłaty za przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej i zainstalowanie odpowiedniego licznika. Koszty przyłączenia w całości ponosi zakład energetyczny. Do wniosku o warunki przyłączenia nie trzeba też dołączać decyzji o warunkach zabudowy (lub wypisu z planu miejscowego).

Przeczytaj też:

Pompa ciepła i panele fotowoltaiczne. Jak skorzystać na ich współpracy? >>>

Osoby fizyczne nie potrzebują koncesji na produkcję energii elektrycznej, ale jeżeli moc wytworzona przez panele fotowoltaiczne przekroczy moc zamówioną dla budynku muszą uzyskać warunki przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego.

Inwestor ma też obowiązek zgłoszenia mikroinstalacji po jej zamontowaniu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.