Program "Mój prąd", czyli jak uzyskać 5000 zł dotacji na panele fotowoltaiczne

Mój prąd
Autor: Andrzej T. Papliński Instalacja fotowoltaiczna pozwala przekształcić energię słoneczną w prąd elektryczny

Program "Mój prąd" pozwala uzyskać dotację na fotowoltaikę. Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego za pomocą instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych staje się w naszym kraju coraz popularniejsza. Widząc wagę odnawialnych źródeł energii, rząd postanowił wesprzeć inwestorów indywidualnych.

Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej w ciągu dnia zasila urządzenia w domu. Jej nadmiar jest odsprzedawany do sieci elektroenergetycznej. Nocą i w pochmurne dni energia jest pobierana z sieci. Dopóki nie wyczerpie się zapas zgromadzonej tam naszej energii elektrycznej, odbywa się to za darmo. Potem trzeba płacić zgodnie z taryfą. Taki sposób uzyskiwania energii elektrycznej i gospodarowania nią pozwala obniżyć koszty utrzymania domu. Jednak za instalację fotowoltaiczną trzeba zapłacić.

W gospodarstwach domowych powstają mikroinstalacje o mocy do 10 kW, przeciętnie 4-6 kW). Koszt takiej inwestycji sięga do 50 000 zł (przeciętnej wielkości – 20 000-30 000 zł). Według źródeł rządowych na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem końca 2017 r. oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem końca 2016 r). Także w tym roku obserwuje się dalsze wzrost liczby nowych instalacji fotowoltaicznych. Do wzrostu liczby mikroinstalacji w Polsce przyczyniają się wprowadzane rozwiązania legislacyjne tworzące system upustów wraz z możliwością otrzymania wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środków krajowych lub unijnych. W tej chwili zaproponowano nowy program.

Mój prąd
Autor: www.gov.pl 23 lipca br. rząd ogłosił uruchomienie nowego programu mającego na celu propagowanie uzyskiwania enegii z odnawialnych źródeł energii

Program "Mój prąd"

30 sierpnia 2019 r. ruszył rządowy program "Mój prąd", w ramach którego prywatni inwestorzy - osoby fizyczne - będą mogli uzyskać dotację obniżającą koszt inwestycji w fotowoltaikę. To kolejny sposób dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii.

Program "Mój prąd" przygotowany we współpracy z Ministerstwem Energii propaguje ideę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program "Mój prąd"  obsługuje oddział NFOŚiGW w Warszawie. Pisemne wnioski trzeba składać do tego oddziału (a nie do odpowiedniego pod względem miejsca zamieszkania na terenie kraju, jak w przypadku programu "Czyste powietrze").

Program Mój prąd" będzie realizowany w latach 2019-2015. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru trwa od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest w 2020 roku.

Mój prąd
Autor: Andrzej T. Papliński Z roku na rok rośnie liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych

Oto główne założenia programu "Mój prąd"

1. Na propagowanie produkcji zielonej energii elektrycznej z paneli foltowoltaicznych rząd przeznacza kwotę do 1 mld złotych. Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania środków.

2. Wsparcie dla inwestorów będzie miało postać bezzwrotnej dotacji pokrywającej koszt wykonania nowej instalacji fotowoltaicznej (paneli, inwerterów, okablowania, akcesoriów montażowych i robocizny) o mocy 2-10 kW. Wsparcie nie dotyczy inwestycji polegających na zwiększeniu mocy już działających instalacji fotowoltaicznych. 

3. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, ale będzie wynosić nie więcej niż 5000 zł. W ten sposób będzie więc można wesprzeć wykonanie 200 000 nowych instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz też:

Rząd promuje w ten sposób mikroinstalacje o mocy 2-3 kW, które kosztują 10 000-15 000 zł. Jednak takie instalacje są wykonywane rzadko. Znacznie częściej prywatni inwestorzy wybierają instalacje o mocy 4-6 kW, których koszt wynosi 20 000-30 000 zł. Coraz więcej pojawia się również instalacji o mocy 10 kW, za które trzeba zapłacić około 50 000 zł. Tak więc patrząc realnie, dotacja będzie tylko częściową pomocą dla właścicieli domów, raczej zachętą dla osób rozważających taką inwestycję.

4. Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

5. Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem). Wymaganymelementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2025 r., przy czym:

  • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
  • zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

6. Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

7. Dotacja będzie przyznawana inwestycjom prowadzonym i zakończonym w czasie trwania programu. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków.

8. Inwestor, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Przeczytaj też:

Czy można będzie skorzystać z kilku form wsparcia finansowego?

Dotacja w ramach programu "Mój prąd" nie będzie mogła być finansowana ze środków publicznych z programu "Czyste powietrze". Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegaćsię o wsparcie w ramach programu „Czyste powietrze”, instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do programu „Mój prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste powietrze". Jeśli inwestor zainteresowany ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można zmniejszyć wysokość podatku dochodowego przez odpisanie od podstawy do opodatkowania kwoty do 53 000 zł, otrzyma dotację z programu 'Mój prąd", będzie musiał  kwotę przedstawioną do odliczenia od podatku pomniejszyć o wielkość otrzymanej dotacji. 

Jak szybko nastąpi zwrot kosztów z instalacji fotowoltaicznej

Specjaliści z portalu wysokienapiecie.pl na podstawie danych uzyskanych od firmy Columbus Energy, jednej z największych firm instalacyjnych w Polsce, przeprowadzili obliczenia pokazujące, po jakim czasie zwróci się koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW przeznaczonej do domu średniej wielkości zamieszkanego przez standardową rodzinę. Wykonaną z podzespołów wysokiej jakości wyceniono na 28 000 zł. Bez wsparcia nakłady zwrócą się po 10 latach.

Już dziś można uzyskać na ten cel ulgę termomodernizacyjną w postaci obniżenia podatku dochodowego o około 5000 zł. Dzięki temu zwrot kosztów inwestycji nastąpi po 8 latach. Jeśli można by wykorzystać jeszcze dotację z programu "Mój prąd", wydatki na instalacje fotowoltaiczną zwróciłyby się po 7 latach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
franek
|

Nigdzie się nie mogę doczytać a co z tymi którzy w tym roku już sobie założyli fotowoltaikę ja mam od pierwszego marca w ciągu lata wyprodukowałem 4250 kWh czy też mogę liczyć na dotację

Gosia
|

Jestem zdania, iż każdą formę wsparcia ze strony rządu warto docenić . Nasze zainteresowanie i poszukiwanie oszczędności wtedy znacznie wzrasta.

Robert Pavlov
|

Ciekawie jak będzie obwarowany ten program: jak sprzedam dom na który dostałem 5000zł., to czy muszę oddać dotacje?