Program "Mój prąd", czyli jak uzyskać 5000 zł dotacji na panele fotowoltaiczne

2019-07-26 13:31 Anna Kazimierowicz
Mój prąd
Autor: Andrzej T. Papliński Instalacja fotowoltaiczna pozwala przekształcić energię słoneczną w prąd elektryczny

Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego za pomocą instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych staje się w naszym kraju coraz popularniejsza. Widząc wagę odnawialnych źródeł energii, rząd postanowił wesprzeć inwestorów indywidualnych.

Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej w ciągu dnia zasila urządzenia w domu. Jej nadmiar jest odsprzedawany do sieci elektroenergetycznej. Nocą i w pochmurne dni energia jest pobierana z sieci. Dopóki nie wyczerpie się zapas zgromadzonej tam naszej energii elektrycznej, odbywa się to za darmo. Potem trzeba płacić zgodnie z taryfą. Taki sposób uzyskiwania energii elektrycznej i gospodarowania nią pozwala obniżyć koszty utrzymania domu. Jednak za instalację fotowoltaiczną trzeba zapłacić.

W gospodarstwach domowych powstają mikroinstalacje o mocy do 10 kW, przeciętnie 4-6 kW). Koszt takiej inwestycji sięga do 50 000 zł (przeciętnej wielkości – 20 000-30 000 zł). Według źródeł rządowych na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem końca 2017 r. oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem końca 2016 r). Także w tym roku obserwuje się dalsze wzrost liczby nowych instalacji fotowoltaicznych. Do wzrostu liczby mikroinstalacji w Polsce przyczyniają się wprowadzane rozwiązania legislacyjne tworzące system upustów wraz z możliwością otrzymania wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środków krajowych lub unijnych. W tej chwili zaproponowano nowy program.

Mój prąd
Autor: www.gov.pl 23 lipca br. rząd ogłosił uruchomienie nowego programu mającego na celu propagowanie uzyskiwania enegii z odnawialnych źródeł energii

Program Mój prąd

23 lipca rząd ogłosił uruchomienie programu "Mój prąd", w ramach którego prywatni inwestorzy - osoby fizyczne - będą mogli uzyskać dotację obniżającą koszt inwestycji w fotowoltaikę. To kolejny sposób dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii.

Program "Mój prąd" przygotowany we współpracy z Ministerstwem Energii ma propagować ideę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest na etapie opracowywania jego regulaminu. Program "Mój prąd" będzie obsługiwał NFOŚiGW w Warszawie. Wnioski trzeba będzie składać do tego oddziału (a nie do odpowiedniego względem miejsca zamieszkania na terenie kraju, jak w przypadku programu "Czyste powietrze").

Mój prąd
Autor: Andrzej T. Papliński Z roku na rok rośnie liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych

Oto główne założenia programu "Mój prąd"

1. Na propagowanie produkcji zielonej energii elektrycznej z paneli foltowoltaicznych rząd przeznacza kwotę 2 mld złotych. Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania środków.

2. Wsparcie dla inwestorów będzie miało postać bezzwrotnej dotacji pokrywającej koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej (paneli, inwerterów, okablowania, akcesoriów montażowych i robocizny) o mocy 2-10 kW.

3. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, ale będzie wynosić nie więcej niż 5000 zł. W ten sposób będzie więc można wesprzeć wykonanie 200 000 nowych instalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj też:

Rząd promuje w ten sposób mikroinstalacje o mocy 2-3 kW, które kosztują 10 000-15 000 zł. Jednak takie instalacje są wykonywane rzadko. Znacznie częściej prywatni inwestorzy wybierają instalacje o mocy 4-6 kW, których koszt wynosi 20 000-30 000 zł. Coraz więcej pojawia się również instalacji o mocy 10 kW, za które trzeba zapłacić około 50 000 zł. Tak więc patrząc realnie, dotacja będzie tylko częściową pomocą dla właścicieli domów, raczej zachętą dla osób rozważających taką inwestycję.

4. Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek (jeszcze nieopracowany) złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

5. Dotacja będzie przyznawana inwestycjom prowadzonym i zakończonym w czasie trwania programu. Prawdopodobnie decydować będzie data zgłoszenia instalacji do lokalnego dystrybutora energii. Nie będzie można uzyskać wsparcia na inwestycję zakończoną wcześniej.

Przeczytaj też:

Czy można będzie skorzystać z kilku form wsparcia finansowego?

Jeszcze nie zostało zdecydowane, czy ta forma pomocy finansowej będzie mogła być wykorzystana jednocześnie z preferencyjnym kredytem w ramach programu "Czyste powietrze" i/lub ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można zmniejszyć wysokość podatku dochodowego przez odpisanie od podstawy do opodatkowania kwoty do 53 000 zł wydanej na instalację fotowoltaiczną. Taki wariant byłby najbardziej korzystny dla inwestorów i pozwolił skrócić czas zwrotu poniesionych kosztów.

Jak szybko nastąpi zwrot kosztów z instalacji fotowoltaicznej

Specjaliści z portalu wysokienapiecie.pl na podstawie danych uzyskanych od firmy Columbus Energy, jednej z największych firm instalacyjnych w Polsce, przeprowadzili obliczenia pokazujące, po jakim czasie zwróci się koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW przeznaczonej do domu średniej wielkości zamieszkanego przez standardową rodzinę. Wykonaną z podzespołów wysokiej jakości wyceniono na 28 000 zł. Bez wsparcia nakłady zwrócą się po 10 latach.

Już dziś można uzyskać na ten cel ulgę termomodernizacyjną w postaci obniżenia podatku dochodowego o około 5000 zł. Dzięki temu zwrot kosztów inwestycji nastąpi po 8 latach. Jeśli można by wykorzystać jeszcze dotację z programu "Mój prąd", wydatki na instalacje fotowoltaiczną zwróciłyby się po 7 latach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Robert Pavlov
|

Ciekawie jak będzie obwarowany ten program: jak sprzedam dom na który dostałem 5000zł., to czy muszę oddać dotacje?