Fotowoltaika: faktura za prąd. Jak czytać fakturę dla prosumenta

Fotowoltaika
Autor: Tomasz Zaborowicz Wraz z uruchomieniem programu Mój prąd wzrasta liczba domów z panelami fotowoltaicznymi na dachu

Wyjaśniamy, jakie pozycje znajdują się na fakturze za prąd dla posiadacza paneli fotowoltaicznych.

Wzrasta liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych instalowanych na naszych domach. Tacy inwestorzy stają się prosumentami, co oznacza, że zostali producentami, a nie tylko konsumentami energii elektrycznej. I to zielonej powstającej dzięki wykorzystaniu energii słońca. Prosument zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) jest odbiorcą końcowym, który nie wykorzystuje energii na potrzeby produkowania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Dlatego faktura prosumencka różni się od standardowej faktury za prąd. Znajduje się w niej podsumowanie ilości oraz rozliczenie energii pobranej z sieci i energii wyprodukowanej. Prosument wnosi tylko opłaty dystrybycyjne. W Polsce jest wielu dostawców energii elektrycznej, z którymi można podpisać umowę kompleksową, więc poszczególne faktury mogą być nieco inaczej sformatowane, jednak ich pozycje muszą być takie same.

Faktura prosumencka
Autor: Tauron Przyklad rozliczenia dla prosumenta na fakturze firmy Tauron

Faktura prosumencka: dane podstawowe

Jak w każdej fakturze znajdują się dane sprzedawcy oraz odbiorcy energii elektrycznej, numer i adres punktu poboru oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy. Faktury prosumenckie mogą być wystawiane w 1, 2-, 6- lub 12-miesięcznych cyklach rozliczeniowych. W fakturze jest wskazana grupa taryfowa, zgodnie z którą następuje rozliczenie. Dla domów jednorodzinnych zwykle jest to G11. Ponadto musi być określona moc umowna, czyli moc określona w umowie prosumenckiej odpowiadająca mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu. Wymieniona jest tu również moc instalacji fotowoltaicznej.

Zobacz też:

Faktura dla prosumenta: rozliczenie energii pobranej i wyprodukowanej

Prosument korzysta z dwukierunkowego licznika energii, w którym jest rejestrowana ilość kilowatów pobranych z sieci i do niej oddanych. Jest to niezbędne, żeby móc się dokładnie rozliczyć. W tej pozycji są podane numer licznika i daty odczytu oraz wskazania bieżące oraz poprzednie dla energii pobranej i wyprodukowanej. Tu również mogą być wskazane ewentualne straty. Pozycję zamyka podsumowanie ilości energii pobranej i wyprodukowanej.

Fotowoltaika
Autor: Andrzej T. Papliński Licznik dwukierunkowy do rozliczenia z prosumentem

Faktura za prąd z fotowoltaiką: współczynnik ilościowy

W tej pozycji jest przedstawione rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta i wprowadzonej do sieci w stosunku do energii pobranej. Zgodnie z ustawą o OZE rozliczenie następuje po uwzględnieniu tak zwanego współczynnika ilościowego. Jego wielkość to 0,8 lub 0,7 zależnie od wielkości instalacji fotowoltaicznej. W przypadku najczęściej występujących mikroinstalacji o mocy do 10 kWh współczynnik ilościowy wynosi 0,8. To znaczy, że za każdy 1 kWh wyprodukowanej energii prosument może odebrać za darmo 0,8 kWh. Zatem liczbę wyprodukowanych kilowatogodzin energii należy pomnożyć przez 0,8. Uzyskany wynik wskazuje, ile kilowatogodzin możemy odjąć w rozliczeniu w stosunku do energii pobranej. W tej pozycji wskazuje się także, ile energii znajduje się w magazynie.

Jak czytać fakturę z fotowoltaiką: magazyn

Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb własnych prosumenta. Następuje ona z różną intensywnością w ciągu roku. Latem występują z reguły duże nadwyżki w stosunku do poboru na potrzeby własne. Wtedy nadmiar jest przekazywany do zakładu energetycznego, który pełni funkcję magazynu naszej energii. Można ją pobrać wtedy, gdy jest mniej słońca. Rozliczenie energii z magazynu będzie pojawiać się w kolejnych cyklach. Na jej wykorzystanie prosument ma 365 dni od daty dokonania odczytów rozliczeniowych. Jeśli to nie nastąpi, nadwyżka przepada.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki: opłaty dystrybucyjne

Producent energii z paneli fotowoltaicznych wnosi tylko opłaty stałe. Są to opłata przesyłowa, jakościowa i przejściowa, które mają pokryć koszty dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz jej utrzymania. Wśród opłat stałych jest również opłata OZE, która w 2020 r. wynosi 0 zł. Jak każdy klient zakładu energetycznego prosument opłaca także abonament za czynności administracyjne oraz odczyty stanu licznika.

Faktura prosumencka: latem i zimą

Osoby, które będą rozliczać się w krótkich cyklach, np. 1- lub 2-miesięcznych, będą mieć różne kwoty do zapłaty zależnie od intensywności nasłonecznienia. Latem, gdy produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych będzie przekraczać pobór, w rozliczeniu końcowym na fakturze będą pojawiać się tylko opłaty dystrybucyjne. Będzie też wskazane, ile energii przekazano do magazynu do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zimą, gdy wykorzystamy już nadwyżki zgromadzonej wcześniej energii, będziemy płacić również za energię pobraną z sieci na potrzeby naszego gospodarstwa. W fakturze pojawią się więc również standardowe opłaty za zużyte kilowaty energii, tak jak w zwykłej fakturze za prąd.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE