Zbrojenie stropu: jak je wykonać bez błędów

2020-12-08 10:29
Zbrojenie stropu
Autor: Andrzej Szandomirski W niektórych budynkach bywa zaprojektowany strop gęstożebrowy i monolityczny obok siebie

Zbrojenie stropu powinno być wykonane zgodnie z projektem.W domach jednorodzinnych najczęściej wykonuje się betonowe stropy gęstożebrowe lub monolityczne. Wymagają one zbrojenia, żeby spełnić swoje zadanie.

Strop betonowy musi być zazbrojony, żeby osiągnąć odpowiednią wytrzymałość i sztywność. Pod wpływem obciążenia strop ulega zginaniu. Gdyby nie był zbrojony, uległby zniszczeniu. Zbrojenie układa się w strefie rozciąganej (czyli dolnej części stropu). O nośności stropu decyduje stal zbrojeniowa, która przenosi naprężenia rozciągające. Jeśli strop o określonym zbrojeniu zostanie zbyt mocno obciążony, naprężenia w prętach zbrojeniowych przekroczą wytrzymałość stali i nastąpi jego zniszczenie. Beton w stropie stanowi strefą ściskaną, która równoważy siły rozciągające przenoszone przez pręty stalowe. W stropie powinna istnieć równowaga między strefą ściskaną i rozciąganą, czyli ilością oraz jakością zbrojenia i betonu.

O sposobie zbrojenia stropu decyduje wyłącznie konstruktor, który na podstawie obliczeń statycznych dokładnie określa, jak powinno być ono wykonane, z użyciem jakiego materiału. Podczas zbrojenia stropu zazwyczaj wykonuje się również zbrojenie schodów, podciągów i wieńców żelbetowych.

Zbrojenie stropu zasady

Po ułożeniu zbrojenia, przed zabetonowaniem, strop musi zostać skontrolowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest ustanowiony). Sprawdzają oni ułożenie belek stropowych (w stropie gęstożebrowym), długości podparcia stropu na murze i innych podporach, średnice prętów oraz siatek zbrojeniowych i rozłożenie zbrojenia. Również klasa i gatunek stali zbrojeniowej powinny być zgodne z informacjami zawartymi w projekcie. Ze względu na znaczną objętość betonu potrzebnego do budowy stropu mieszankę betonową dostarcza się na budowę z betoniarni. Na strop podaje się ją za pomocą pompy.

Galeria. Zbrojenie stropu: materiały

Spis treści

  1. Zbrojenie stropu zasady
  2. Galeria. Zbrojenie stropu: materiały
  3. Zbrojenie stropu gęstożebrowego
  4. Galeria. Zbrojenie stropu: wykonanie
  5. Zbrojenie stropu monolitycznego
  6. Zbrojenie wieńca stropu

Zbrojenie stropu gęstożebrowego

Stropy gęstożebrowe to bardzo popularne rozwiązanie na budowach domów jednorodzinnych. Można je dość szybko wykonać. Sposób ich zbrojenia wynika z ich konstrukcji. Nie wymagają dodatkowego zbrojenia oprócz tego zawartego w elementach prefabrykowanych.

Podstawowym elementów stropów gęstożebrowychzbrojone belki stropowe. Belki te są niesamonośne. Uzyskują nośność dopiero po zespoleniu w systemie z pustakami i warstwą nadbetonu. Belki zbrojeniowe składają się z betonowej lub ceramiczno-betonowej (beton co najmniej klasy C25/30) stopki, w której są zatopione 2 pręty zbrojeniowe pasa dolnego W stopce są również zatopione krzyżulce kratownicy przestrzennej z górnym prętem zbrojeniowym.

Zbrojone belki stropowe mają określoną długość i nośność. Układa się je w określonym rozstawie, np. co 60 lub 50 cm, i układa na nich pustaki stropowe, a całość pokrywa warstwą nadbetonu. Belki muszą być oparte na murze nośnym (wsunięte w zbrojenie wieńca) oraz podparte od spodu przed ułożeniem pustaków i zabetonowaniem stropu.

W miejscach, w których strop powinien być wzmocniony, np. w miejscu posadowienia ciężkich ścian nośnych, albo gdy rozpiętość stropu jest zbyt duża, układa się 2, 3 lub 4 zbrojone belki stropowe. Dodatkowe kratownice ze stali zbrojeniowej układa się w miejscach zwiększonych obciążeń, np. przy kominie. Żeby strop gęstożebrowy nie klawiszował i żeby poszczególne belki współpracowały przy przenoszeniu obciążeń, wykonuje się żebra rozdzielcze, czyli układa dodatkowy pręt zbrojeniowy prostopadle do belek nośnych.

Przeczytaj też:

Stropy prefabrykowane. Zalety i wady stropów płytowych

Gdy przewidywane są zwiększone obciążenie, np. w przypadku stropów o rozpiętości większej od 4,5 m oraz gdy obciążenie eksploatacyjne będzie większe od 2,5 kN/m2, należy stosować zbrojenie górne w postaci siatki zbrojeniowej zatopionej w warstwie nadbetonu. Gdy wymagane jest dodatkowe zbrojenie na ścinanie, należy stosować dodatkowe zbrojenie kratownicowe, nakładane na belkę kratownicową.

Galeria. Zbrojenie stropu: wykonanie

Zbrojenie stropu monolitycznego

Zbrojenie stropu monolitycznego wykonuje ekipa na budowie. W projekcie jest dokładnie opisana klasa stali zbrojeniowej, grubość prętów i gęstość, z jaką powinny być ułożone. Nie wolno tego zmieniać. Od staranności wykonawców zależy więc, czy strop będzie trwały.

Przeczytaj też:

Odbiór stropu. Jak powinien być przeprowadzony >>>

Ile kosztuje strop: ceny materiałów i robocizny

W domach jednorodzinnych do zbrojenia stropu monolitycznego używa się zwykle prętów zbrojeniowych o średnicy 12-14 mm, które wiąże się drutem wiązałkowym tak, żeby powstała krata o wymiarach np. 12 x 12 lub 15 x 15 cm.

Strop monolityczny może osiągnąć dużą rozpiętość pod warunkiem wykonania dodatkowego zbrojenia w postaci drugiej warstwy prętów zbrojeniowych, zwykle układanych w strefach brzegowych. Wzmocnienia wymaga także zbrojenie strefy komina, wysuniętej płyty balkonu albo ryzalitu. Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie zbrojenia, tj. na podkładkach dystansowych - na wysokości mniej więcej 2 cm. Zbrojenie nie może znaleźć się na samym dole stropu, tylko powinno być otulone betonem z każdej strony.

Strop monolityczny - jak go zbudować, żeby się nie ugiął

Zbrojenie wieńca stropu

Bez względu na rodzaj stropu wieniec jest zbrojony na budowie. Wieniec to fragment stropu układany na wysokości murów zewnętrznych. Jego zadaniem jest spięcie, związanie całej konstrukcji. Standardowo wieniec zbroi się 4 prętami stali φ 12, które w odstępach co 40-50 cm są łączone strzemionami wykonanymi z prętów stali zbrojeniowej φ6. W wieńcu musi być zatopione zbrojenie zasadniczej części stropu.

Co wiesz o więźbie dachowej?

Pytanie 1 z 6
Najpopularniejsze drewno na więźbę to:
Więźba dachowa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie