Nawiewniki okienne - wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

2019-05-07 13:21
Nawiewniki w oknach
Autor: Marcin Czechowicz Nawiewniki umieszcza się w górnej części okna, bo wtedy nawiew zimnego powietrza nie jest odczuwany przez przebywające w pomieszczeniu osoby. projekt: Paulina Staruń

Nawiewniki okienne zagwarantują odpowiednią wentylację w domu. Jednak aby spełniały one swoją funkcję należy wiedzieć jak je montować i jaka ilość nawiewników będzie odpowiednia do Twojego domu.

Czym są nawiewniki okienne?

Nawiewniki okienne to urządzenia pozwalające dostarczyć przez zamknięte okna, także w sposób kontrolowany, odpowiednią ilość powietrza. Mocuje się je w otworze wykonanym w ramie ościeżnicy (najczęściej) lub skrzydła. Można kupić okna z fabrycznie zamontowanymi nawiewnikami lub zainstalować je w już wbudowanych oknach. Najprostsze nawiewniki mają otwór o określonej wielkości, więc wpuszczają do wnętrza tyle powietrza, ile wynika z różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz domu oraz wielkości otworu. 

Uwaga! Montaż nawiewników w wbudowanych oknach może skutkować utratą gwarancji producenta okien!

Nawiewniki w ścianie
Autor: Andrzej Szandomirski W drewnianym obramieniu okna trzy poziome szczeliny - nawiewniki. Projekt domu: Wojciech Maciaszek

Jak działają nawiewniki okienne?

Nawiewniki okienne mogą mieć przepustnicę umożliwiającą ich zamknięcie. Są też nawiewniki, w których ręcznie można regulować wielkość otworu lub je przymknąć. Zdecydowanie lepsze są te, które doprowadzają powietrze do pomieszczenia zależnie od ciśnienia bądź wilgotności. Te pierwsze w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia na zewnątrz lub gwałtownego napływu zimnego, nieogrzanego powietrza przymykają się, ograniczając przepływ. W nawiewnikach okiennych higrosterowanych sterownikiem jest taśma reagująca na stopień wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem ilości wilgoci w pomieszczeniu taśma kurczy się, otwierając kanał doprowadzający suche powietrze z zewnątrz. Po osiągnięciu pożądanej wilgotności taśma przymyka kanał, ograniczając ilość doprowadzanego powietrza.

Liczba i rozmieszczenie nawiewników

Liczbę i rozmieszczenie nawiewników okiennych można precyzyjnie dobrać do wielkości i rodzaju pomieszczeń. Nawiewniki okienne pozwalają na skuteczną wymianę powietrza w domu z wentylacją grawitacyjną Pierwszym krokiem do określenia liczby nawiewników okiennych jest obliczenie wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego dla całego domu. W tym celu trzeba zsumować strumienie powietrza, które powinny być usuwane z pomieszczeń wyposażonych w kanały wywiewne.

Teraz można już wstępnie określić liczbę nawiewników okiennych, dzieląc wartość całkowitego strumienia powietrza przez wielkość strumienia, jaki może odprowadzić pojedynczy nawiewnik. Wynik zaokrągla się w górę. W ten sposób zostanie określona liczba nawiewników, które doprowadzą oczekiwaną ilość powietrza zewnętrznego.

Ile zamontować nawiewników
Autor: archiwum muratordom Powietrze usuwane z (nawiwane do) pomieszczeń

Ile nawiewników okiennych trzeba zamontować?

Przykład:

  • całkowity wymagany strumień powietrza – 150 m³/h (mieszkanie z kuchnią wyposażoną w kuchenkę gazową, łazienką i osobną toaletą);
  • wydajność pojedynczego (przykładowego) nawiewnika – 30 m³/h;
  • liczba potrzebnych nawiewników: 150 m³/h : 30 m³/h = 5.

Nawiewniki montuje się w pokojach i w kuchni z oknem. Zainstalowane w łazience mogłyby zimą powodować jej nadmierne wychłodzenie przez powietrze zewnętrzne, więc powinno ono dopływać do niej pośrednio – z pokojów.

Polecany artykuł:

Montaż nawiewników okiennych
Nawiewniki okienne
Autor: Wiktor Greg Liczbę i wydajność nawiewników dobiera się do wielkości i funkcji pomieszczenia

Gdzie zamontować nawiewniki okienne

Decyzja o montowaniu nawiewnika okiennego w kuchni z oknem zależy od jej wyposażenia. Do takiej z kuchenką gazową i kotłem dwufunkcyjnym należy doprowadzać znacznie więcej powietrza niż do podobnej bez urządzeń gazowych (powietrze musi wystarczyć zarówno do wentylacji, jak i prawidłowego przebiegu procesu spalania), więc trzeba tam zamontować nawiewnik o stałej wielkości otworu. Można też doprowadzać je pośrednio przez pozostałe pomieszczenia, jednak ważne jest, aby było go odpowiednio dużo. W kuchni z kuchenką elektryczną można nie instalować nawiewnika, ale należy wtedy zapewnić pośredni dopływ powietrza przez nawiewniki zamontowane w pokojach.

Dopływ powietrza do łazienki powinien być zapewniony pośrednio – z pokoi – przez szczelinę pod drzwiami łazienki lub specjalne otwory w ich dolnej części. Ważne jest, by powierzchnia szczeliny (otworów) nie była mniejsza niż 200 cm². Z tych samych powodów – czyli aby umożliwić swobodny przepływ powietrza, gdy drzwi są zamknięte – szczeliny (tylko mniejsze) powinny być także pod drzwiami pokoi. W każdym pokoju bezwzględnie powinien zostać zainstalowany co najmniej jeden nawiewnik.

W pokojach o niewielkiej kubaturze (czyli o typowej wysokości około 3 m i powierzchni do mniej więcej 20 m²) odpowiedni dopływ powietrza powinien zapewnić jeden nawiewnik okienny. W większych, na przykład w salonie o typowej wysokości i powierzchni przekraczającej 20 m², najczęściej są konieczne dwa nawiewniki. Wydajność jednego jest zwykle zbyt mała, aby zapewnić oczekiwaną wymianę powietrza.

Nawiewniki
Autor: Piotr Mastalerz Nawiewnik nie zdobi okna, więc lepiej, by był mało widoczny na przykład biały, jak rama okna i większość elementów wyposażenia. Projekt: Wojciech Chrzanowski/pracownia ch+ architekci oraz Monika i Sebastian Stanisławscy
Warto wiedzieć

Czego wymagać od nawiewnika?

Według Polskiej Normy z zakresu wentylacji strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynosić:

  • od 20 do 50 m3/h – w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną;
  • od 15 do 30 m3/h – w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną wywiewną.

Norma określa także wielkość strumienia powietrza, jaki ma przepływać przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia – powinien on się mieścić w przedziale 20-30% maksymalnej wydajności (czyli wydajności przy jego całkowitym otwarciu). Jest to wielkość porównywalna z infiltracją powietrza przez okno o współczynniku infiltracji a = 0,5-1,0 m3/(m.h.daPa2/3), a więc takim, jakie miały typowe okna przed wprowadzeniem zmian w przepisach.

Każdy producent powinien określić, ile powietrza może doprowadzić dany nawiewnik. Zazwyczaj podaje się wydajność (maksymalny przepływ powietrza) przy pełnym otwarciu nawiewnika i różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia wynoszącej 10 Pa. Jeżeli wydajność dwóch nawiewników została podana dla różnych warunków, ich parametrów nie da się łatwo porównać. Wybierając nawiewniki o regulowanej wielkości strumienia, należy sprawdzić, jaki minimalny strumień powietrza mogą doprowadzić. Na tej podstawie powinno się dobierać liczbę nawiewników w mieszkaniu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Pozostałe podkategorie