Izolacja od dźwięków powietrznych i od dźwięków uderzeniowych - komfort akustyczny

2022-06-02 11:41
akustyczna przedścianka
Autor: EPUFLOOR Gdy ściana ma niedostateczną izolację akustyczną, można ją wyciszyć, stosując materiały o różnej gęstości. Budując przedściankę, należy zadbać o oddylatowanie jej konstrukcji od istniejących przegród. Dobry efekt daje zamocowanie na murze płyt z granulatu gumowego i podwójna okładzina z płyt g-k na ruszcie wypełnionym materiałem izolacyjnym

Izolacje od dźwięków powietrznych i izolacje od dźwięków uderzeniowych to rozwiązania techniczne sprzyjające komfortowi akustycznemu. Jak nie być narażonym na hałas z zewnątrz i ten wytwarzany wewnątrz domu? Jak ograniczyć męczący pogłos?

Istnieje wiele rozwiązań technicznych pozwalających na zapewnienie komfortu akustycznego w nowo budowanych domach, a także podniesienie go w budynkach istniejących. Na efekt końcowy zawsze składają się dwa główne czynniki: właściwy projekt i staranne wykonanie. Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie dobrych i sprawdzonych rozwiązań akustycznych, odpowiednich materiałów i sposobu ich montażu, a także używanych akcesoriów. Jeśli podczas prac stosuje się zamienniki, to powinny one być zaakceptowane przez osobę mającą wiedzę na temat akustyki budowlanej. Na rynku jest wiele materiałów, które mają przymiotnik „akustyczny”, a nawet legitymują się parametrem w decybelach. Jednak zanim się wybierze konkretny materiał, warto zasięgnąć opinii fachowca (inżyniera akustyka) na temat jego rzeczywistych walorów.

Izolacja akustyczna stropu

Izolacja od dźwięków powietrznych

Jako izolacje od dźwięków powietrznych stosuje się rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie zdolności przegrody do bycia wprawianą w drgania przez falę akustyczną oraz jej doszczelnienie, żeby ograniczyć tzw. przedmuchy (przepływu powietrza jako nośnika fali akustycznej). Do budowy nowych przegród murowanych należy użyć materiału o odpowiedniej (przebadanej!) izolacyjności akustycznej.

Im cięższy (gęstszy) materiał, tym wyższą będzie miał izolacyjność akustyczną!

Przeczytaj też: Materiały dzwiękochłonne, czyli jak poprawić akustykę wnętrz

Ścianę należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności dotyczy to spoinowania i wykończenia muru pod stropem (potencjalne źródło przedmuchów). Ważne jest, żeby ustawiać ścianę na elastycznych pasach (np. z gumy lub granulatu gumowego), które odetną drganiom ze stropu możliwość wejścia w ścianę. W przypadku lekkich ścian szkieletowych należy zadbać o elastyczne oddylatowanie ich po obwodzie, używanie systemowych akcesoriów (elastyczne mocowania), staranność wykonania, dobór odpowiedniego materiału do wypełnienia stelaża (z przebadanymi parametrami akustycznymi) i zawsze stosować podwójne poszycie z płyt gipsowo-kartonowych.

Gdy problem niewystarczającej izolacyjności akustycznej ściany objawi się już po rozpoczęciu użytkowania budynku, konieczna może być jej adaptacja akustyczna poprzez dobudowanie do niej tzw. przedścianki. Na rynku istnieją różne rozwiązania, głównie tradycyjne ścianki na stelażach z wypełnieniem z wełny mineralnej. Żeby osiągnęły zakładane parametry i spełniły oczekiwania inwestorów, konieczne są staranny montaż i zastosowanie odpowiednich materiałów. Ważne jest elastyczne oddylatowanie przedścianki po obwodzie i użycie do montażu elastycznych uchwytów (tych z wyznaczoną częstotliwością rezonansową pod obciążeniem), żeby drgania z izolowanej ściany nie przenosiły się na powierzchnię przedścianki (nie wprawiały w drganie płyty g-k, jak membrany głośnika). Można też sięgnąć po alternatywne i stosunkowo nowe rozwiązania ułatwiające osiągnięcie wysokiej izolacyjności akustycznej istniejącej przegrody. Bezpośrednio na modernizowaną ścianę nakleić szczelne i ciężkie płyty z granulatu gumowego, które zwiększą jej masę i zapewnią szczelność. Następnie postawić stelaż elastycznie oddylatowany po obwodzie (najlepiej zostawić szczeliną powietrzną między nim a naklejonymi płytami), wypełnić go wełną poliestrową i przykryć podwójną warstwą płyt g-k układanych na mijankę. Zamiast budować przedściankę ze stelażem, można użyć gotowych płyt warstwowych (granulat gumowy zintegrowany z wełną poliestrową, a w niektórych też z płytą g-k), które montuje się bezpośrednio do przegrody.

akustyczny sufit podwieszany
Autor: EPUFLOOR Sufit podwieszany pomoże ograniczyć przenikanie dźwięku przez strop, pod warunkiem że będzie zamocowany na wieszakach elastycznych, wyciszony materiałem do izolacji akustycznej i wykończony grubymi lub podwójnymi płytami g-k

Izolacja od dźwięków uderzeniowych

Zadaniem izolacji od dźwięków uderzeniowych jest ograniczenie (przerwanie) transmisji energii przez strop. Służy temu rozwiązanie techniczne wprowadzające elastyczną warstwę, która przerywa transmisję energii w kierunku pionowym, powszechnie nazywane podłogą pływającą (układem masa-sprężyna). Polega ono na elastycznym oddylatowaniu płyty dociskowej (podkładu betonowego, wylewki cementowej, suchego jastrychu) od stropu i od ścian. Warstwa elastyczna zapobiega przeniesieniu się drgań z płyty dociskowej (wylewki) na strop, a w konsekwencji na inne elementy budynku i do powietrza.

Przeczytaj też: Izolacyjność akustyczna okna. Co wyróżnia okna dźwiękoszczelne?

Skuteczność podłogi pływającej zależy m.in. od doboru jej właściwego przekroju oraz zastosowanych materiałów. Przekrój podłogi zależy od planowanej funkcji pomieszczenia i budynku (a także pomieszczeń sąsiadujących): rodzaju stropu, materiału izolacyjnego, grubości i rodzaju płyty dociskowej (wylewki, suchego jastrychu). Inne rozwiązania są proponowane do domu jednorodzinnego, a inne do wielorodzinnego. Istotne znaczenie mają właściwości fizyczne materiału wykorzystywanego na pionową i poziomą warstwę elastyczną:

 • sztywność dynamiczna (podawana w N/m3) - zmierzona w badaniu laboratoryjnym, a nie tylko deklarowana (im niższa, tym lepiej);
 • współczynnik redukcji dźwięków uderzeniowych ΔLw (udokumentowany raportem z pomiaru wykonanego w laboratorium wg normy EN ISO 10140 w pełnym spektrum częstotliwości: 150-3150 Hz (materiały bez takiej dokumentacji nie powinny być brane pod uwagę);
 • trwałość - niektóre materiały są elastyczne w ograniczonym czasie albo w bardzo ograniczonym zakresie obciążeń – zgniecione raz nigdy nie wracają do pierwotnego kształtu, a tym samym ich właściwości izolacyjne drastycznie spadają (niektóre materiały piankowe szybko „sprasowują się” i tracą całą swoją elastyczność);
 • nasiąkliwość - niektóre materiały porowate i włókniste po nasiąknięciu wodą (wystarczy również zawilgocenie) tracą swoją elastyczność, mogą też zmieniać swoją objętość.

Skuteczność podłogi pływającej zależy również od masy płyty dociskowej ułożonej na materiale elastycznym (im większa masa, tym lepiej) i oczywiście staranności wykonania. Istotna jest dbałość o szczegóły, zaizolowanie akustyczne przejść instalacji i samych instalacji, prawidłowe wykonanie obwodowej izolacji pionowej oraz wyeliminowanie wszelkich innych możliwości powstania mostków akustycznych.

izolacja akustyczna stropu
Autor: EPUFLOOR Izolację akustyczną stropu stanowi nie tylko materiał układany na jego powierzchni, ale również ten oddzielający warstwy podłogowe od ścian. Ważne jest odpowiednie zaizolowanie wszystkich przejść instalacyjnych, żeby nie powstały tam mostki akustyczne
podłoga pływająca
Autor: Isover Bardzo duży wpływ na uzyskanie wymaganej izolacyjności akustycznej ma właściwe wykonawstwo. Aby między płyty nie dostała się wylewka, na wełnie mineralnej układa się folię budowlaną

Domowe sposoby walki z pogłosem

Pogłos to odbijający się dźwięk, docierający do naszych uszu w różnym czasie, stąd wrażenie rozlania, przenikania się dźwięków. Fala dźwiękowa najlepiej odbija się od dużych, gładkich i twardych powierzchni (gładzie, kamienne podłogi, szyby), najgorzej zaś od powierzchni rozrzeźbionych, porowatych i włóknistych (drewno, mięsiste tekstylia, tapicerka). Materiały ograniczające odbicie dźwięku nazywa się materiałami pochłaniającymi dźwięk. Zanim sięgniemy po specjalistyczne i dosyć kosztowne profesjonalne materiały do sterowania pogłosem, warto wypróbować domowe sposoby na poprawę komfortu pogłosowego:

 • ustawienie głośników (zwłaszcza tych z bass reflexem z tyłu) w pewnej odległości od ściany;
 • zagospodarowanie dużych gładkich ścian dekoracjami, regałami z książkami, ewentualnie obrazami drukowanymi na tkaninie przeźroczystej akustycznie i wypełnionymi materiałem pochłaniającym dźwięk, np. wełną poliestrową;
 • ustawienie mebli tapicerowanych tkaniną, rozłożenie poduszek;
 • przykrycie podłogi dywanem, by ograniczyć odbicia od niej dźwięk;
 • zawieszenie mięsistych zasłon oraz ustawienie gęstych kwiatów doniczkowych na parapetach, co ograniczy odbijanie się dźwięku w okolicach okien;
 • ustawienie małych mebli (tj. szafki czy stoliki), które także rozproszą, rozbiją falę dźwiękową;
 • postawienie w narożach pomieszczeń, gdzie dźwięk lubi się kumulować, gęstych wysokich kwiatów doniczkowych, które rozbiją, rozproszą skumulowane fale
ściana działowa na izolacji akustytcznej
Autor: EPUFLOOR Aby ściana działowa nie przenosiła dźwięków uderzeniowych ze stropu, można ją wymurować na pasie z elastycznego materiału, który jest przystosowany do dużych obciążeń
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.