Izolacja termiczna fundamentów. Czym i jak ocieplać fundamenty?

2018-08-02 10:25 Zuzanna Podwysocka
Budowa fundamentów
Autor: Andrzej Szandomirski Budowa fundamentów

Jeśli pominiesz izolację termiczną fundamentów, ciepło z domu będzie uciekać w stronę gruntu. Dowiedz się, czym i jak ocieplać fundamenty.

Najważniejszą zasadą prawidłowego ocieplenia jest otoczenie całego budynku ciągłą warstwą izolacji, aby wyeliminować mostki cieplne. Ściany i płyty fundamentowe oraz podłogi na gruncie powinno się zawsze ocieplać. W czasie długotrwałych mrozów grunt zachowuje temperaturę dodatnią tylko poniżej strefy przemarzania, czyli od 80 do 140 cm pod powierzchnią gruntu (w zależności od rejonu Polski). Jeśli fundament jest nieocieplony, ciepło z wnętrza jest wprawdzie zatrzymywane przez izolację na ścianach zewnętrznych oraz pod podłogą na gruncie, jednak migruje wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie przez mur fundamentowy i ucieka do gruntu. W tym miejscu (połączenie ściany z podłogą) dochodzi najczęściej do mocnego wychłodzenia powierzchni wewnątrz budynku, a na powierzchniach wykrapla się para wodna, powodując zawilgocenie i możliwość rozwoju pleśni. Prawidłowe ocieplenie fundamentu łączące się z ociepleniem ściany skutecznie przeciwdziała tej ucieczce ciepła. Izolacja powinna być tak dobrana, by współczynnik przenikania ciepła U w miejscu połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową wynosił maksimum 0,25 W/(m2K).

Styropian, polistyren ekstrudowany i nie tylko

Ocieplenie stykające się z gruntem jest narażone na uszkodzenia wynikające z naporu ziemi, wilgoć, a także zniszczenie przez korzenie roślin, dlatego powinno być wytrzymałe. Ocieplenie fundamentowej ściany trójwarstwowej nie styka się bezpośrednio z gruntem i może mieć mniejszą wytrzymałość. Najpopularniejszym materiałem do izolowania części podziemnych budynku jest specjalnie opracowany do tych zastosowań styropian z kategorii Fundament - o bardzo ograniczonej nasiąkliwości i stosunkowo dużej wytrzymałości na nacisk gruntu, zupełnie wystarczającej do ocieplania domów jednorodzinnych. Do izolacji termicznej fundamentów można też wykorzystać polistyren ekstrudowany XPS, ale ten charakteryzuje się jeszcze większymi parametrami mechanicznymi i odporności na zawilgocenie, które nie są tu wykorzystywane. Niektóre płyty XPS mają na zewnętrznej powierzchni rowki drenażowe ułatwiające odprowadzanie wody. Płyty styropianowe EPS typu Fundament lub płyty XPS mocuje się do ściany fundamentowej, która wcześniej została zabezpieczona warstwą hydroizolacji (zwykle jest to bitumiczna masa dyspersyjna, bezpieczna w kontakcie ze styropianem EPS i XPS) najczęściej przy pomocy kleju poliuretanowego, który bardzo szybko wiąże (kilkanaście minut) i umożliwia dalsze prace. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie izolacji termicznej przy użyciu np. folii kubełkowej. Grunt wokół fundamentów i pod podłogą na gruncie można wypełnić także impregnowanym kruszywem keramzytowym, który dodatkowo poprawia właściwości termiczne gruntu oraz ułatwia odprowadzenie wody od budynku.

Głębokość ocieplenia

Podczas ocieplania domu o ścianach naziemnych dwuwarstwowych najlepsze rezultaty osiąga się, układając izolację po zewnętrznej stronie muru fundamentowego. Ponieważ zimą temperatura w głębszych warstwach gruntu jest nieco wyższa niż na powierzchni, warstwa ocieplenia ułożona niżej teoretycznie mogłaby być nieco cieńsza. W praktyce ścianę fundamentową ociepla się warstwą o jednakowej grubości, układając ją na całej wysokości fundamentu i opierając ocieplenie o górę ławy. Robi się tak głównie ze względu na wygodę pracy. Jeżeli dom jest niepodpiwniczony, a parter jest znacznie powyżej poziomu gruntu, to głębokość, do jakiej układamy ocieplenie, może być mniejsza. Powinno ono jednak być zagłębione minimum 50 cm.

Izolacja termiczna w pionie lub po obwodzie

Izolację cieplną układa się po wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej muru fundamentowego. Stanowi ona jednocześnie warstwę ochronną hydroizolacji. Obecnie dostępne płyty styropianowe typu „fundament” lub płyty XPS, są odporne na zawilgocenie i nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Folia kubełkowa pełni tutaj tylko funkcję warstwy rozdzielającej, chroniącej głównie przed ostrymi elementami gruntu i systemem korzennym roślin posadowionych w bliskości budynku.

Istnieje też inna metoda, która zamiast ocieplenia mocowanego w pionie na całej wysokości ściany fundamentowej, jest mocowana częściowo na górnej strefie fundamentu, a reszta układana poziomo pod powierzchnią gruntu w formie opaski wokół budynku, tak aby nie dopuścić do wychłodzenia gruntu przy fundamencie. Taka opaska powinna być odpowiednio gruba i szeroka (musi mieć ponad 1 m szerokości), żeby zimno nie przedostało się do fundamentów pod ociepleniem. Ocieplenie obwodowe stosuje się najczęściej w przypadku posadowienia domu na płycie fundamentowej. Jest też skutecznym sposobem zabezpieczania przed przemarzaniem fundamentu w miejscach obniżonych, na przykład przy wjazdach do garażu podziemnego lub zewnętrznych wejściach do piwnic.

Termoizolacja fundamentów w ścianach trój- i jednowarstwowych

Jeżeli ściany są wzniesione w technologii trójwarstwowej, najczęściej w identyczny sposób konstruuje się ścianę fundamentową. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie – ocieplenie fundamentu łączy się wówczas z ociepleniem ściany. Szeroki monolityczny lub murowany fundament, na którym opiera się ściana trójwarstwowa, ociepla się od zewnątrz i wyprowadza izolację ponad styk podłogi parteru z murem, tak aby warstwa ocieplenia nachodziła na część osłonową ściany. W domach, w których są ściany jednowarstwowe, fundament najczęściej wykonuje się jako dwuwarstwowy z ociepleniem od zewnątrz.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE