| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z problemami finansowymi uzyskają pomoc

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z problemami finansowymi uzyskają pomoc

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny i mają problem z jego spłatą. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia.

W myśl uchwalonej przez Sejm, 9 października br. ustawy, pomoc kredytobiorcom będzie udzielana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany dotyczą kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt (którego spłatę zabezpieczono hipoteką) na:

  1. budowę domu jednorodzinnego,
  2. nabycie:
  • prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności mieszkania,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Warunki wsparcia dla kredytobiorców z kredytem hipotecznym

Pomoc będzie można uzyskać, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie, kredytobiorca posiada status bezrobotnego lub koszt kredytu mieszkaniowego przekracza 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.

Problem ze spłatą kredytu hipotecznego - kto nie otrzyma pomocy?

Wsparcia nie będzie można uzyskać, jeżeli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Jeżeli jeden z kredytobiorców, np. małżonek już uzyskał pomoc przewidzianą w omawianej ustawie to uzyskanie kolejnego wsparcia nie będzie możliwe.

Wsparcia nie będzie można uzyskać, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

  • jest właścicielem innego mieszkania lub domu;
  • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
  • jest najemcą innego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Kredyt hipoteczny - na czym będzie polegało wsparcie kredytobiorców?

Wsparcie będzie polegało na przekazywaniu kredytodawcy (bankowi) przez Bank Gospodarstwa Krajowego pieniędzy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Wysokość wsparcia w złotych będzie równowartością przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia będzie przyjmowana kwota 1500 zł.

Wsparcie będzie przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek.

Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania będzie określała umowa.

Jeżeli kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia. W celu uzyskania pomocy kredytobiorca będzie musiał złożyć do banku wniosek w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zawierał z bankiem umowę w sprawie realizacji ustawy. Wsparcie przyznawane będzie na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą, po sprawdzeniu przez bank, czy kredytobiorca spełnia warunki do uzyskania pomocy.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca będzie musiał poinformować bank, między innymi o sprzedaży mieszkania (domu), zwiększeniu swojego wynagrodzenia za pracę do poziomu, który nie uprawnia do uzyskania pomocy. W przypadku sprzedaży przez kredytobiorcę mieszkania (domu) objętego wsparciem będzie on musiał zwrócić udzielone wsparcie w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Ułatwienie podatkowe dla osób z kredytem hipotecznym

Ustawa przewiduje też zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych będą kwoty należności umorzonych na podstawie omawianej ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Większość przepisów omawianej ustawy wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

10.11.2015

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kary dla właścicieli lokali za odcięcie lokatorom wody, gazu czy prądu. Sprawdź co mówią przepisy

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wprowadzą kary dla właścicieli budynków za...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zakup domu od dewelopera – przekazanie...

Jakie dokumenty deweloper powinien przekazać właścicielowi przy odbiorze budynku i podpisaniu aktu...

Mieszkanie wykończone pod klucz. Czy opłaca się...

Przy kupnie mieszkania, większość deweloperów może nam zaoferować pakiet wykończenia pod klucz. Dzięki...

Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera

Mieszkanie od dewelopera czy z rynku wtórnego? To dylemat wielu osób planujących zakup...

Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...

Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...