| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Czy można usunąć drzewo utrudniające dojazd do garażu?

Czy można usunąć drzewo utrudniające dojazd do garażu?

Właściciele nieruchomości mają wiele problemów z drzewami utrudniającymi dojazd do garażu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że właściciel ma prawo wyciąć takie drzewo.

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 19 kwietnia 2014 r. (sygn. akt. sygn. akt II SA/Wr 71/14) burmistrz miasta odmówił właścicielce nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzewa – świerku pospolitego o obwodzie pnia 55 cm mierzonym na wysokości 130 cm. W uzasadnieniu decyzji burmistrz wskazał, że zainteresowana jako przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa podała utrudniony dojazd do wiaty garażowej. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, że objęte wnioskiem drzewo to świerk pospolity w wieku powyżej 10 lat, o malowniczym pokroju i bardzo dobrym stanie zdrowotnym, będący cennym siedliskiem ptaków, usytuowane w odległości 1,5 m od ogrodzenia i 7 m od wiaty garażowej. Z powyższych powodów burmistrz odmówił udzielenia zgody na wycięcie drzewa.

Wycięcie drzewa utrudniającego dojazd do garażu – odwołanie od decyzji burmistrza

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W odwołaniu od decyzji właścicielka nieruchomości argumentowała, że odległość drzewa od wiaty garażowej jest zbyt mała i uniemożliwia swobodny wjazd i wyjazd samochodu opel corsa o długości 4 m. Samorządowe kolegium odwoławcze (dalej: sko) utrzymało w mocy decyzję burmistrza.

Wyrok zabraniający wycinki drzewa utrzymany w mocy przez SKO

SKO wskazało, że przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.. Dz.U. z 2013 r. poz. 627), nie określają żadnych szczegółowych przesłanek obligujących organ administracji do udzielenia takiego pozwolenia lub odmowy wydania zgody na wycięcie drzewa, a rozstrzygnięcie sprawy w tym przypadku odbywa się w granicach tzw. uznania administracyjnego.

W omawianej sprawie, zdaniem SKO, nie można uznać, że samo utrudnienie w dojeździe do garażu uzasadnia wyrażenie zgody na ścięcie drzewa. Dojazd ten jest bowiem możliwy. Brak drzewa ułatwiłby dojazd do garażu, jednak odległość drzewa około 7 m od wjazdu do wiaty garażowej nie uniemożliwia go i kierowca o przeciętnych umiejętnościach będzie w stanie manewr ten wykonać, tym bardziej, jeśli dysponuje stosunkowo niewielkim samochodem, takim jak opel corsa. Poziom trudności parkowania w takim przypadku, zdaniem Kolegium, nie odbiega od sytuacji powszechnie spotykanych na drodze np. przy parkowaniu przed większymi sklepami, centrami handlowymi, czy w ogóle w centrum miasta. SKO wskazało również, że chodzi o drzewo okazałe, o bardzo dobrym stanie zdrowotnym i cenne pod względem przyrodniczym.

W rezultacie SKO uznało, że po wyważeniu interesu społecznego i interesu właściciela nieruchomości w omawianej sprawie, należało uznając prymat tego pierwszego i odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. Zainteresowana odwołała się od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze do sądu podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Co orzekł sąd w sprawie pozwolenie na wycięcie drzewa?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję burmistrza miasta oraz samorządowego kolegium odwoławczego. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że racjonalna gospodarka wymaga umożliwienia normalnego i niezakłóconego korzystania z działki oraz znajdujących się na niej urządzeń przez jej właścicieli i użytkowników. W omawianej sprawie racjonalna gospodarka obejmuje przede wszystkim zwykłe korzystanie z wiaty garażowej bez obawy uszkodzenia pojazdu. Możliwy musi być wjazd i wyjazd z wiaty pojazdem samochodowym, nie tylko stosunkowo niewielkim, jak opel corsa, ale każdym samochodem osobowym, o co najmniej przeciętnej długości, a więc także dłuższym niż auto aktualnie eksploatowane przez skarżącą. Zwykłym przeznaczeniem wiaty garażowej usytuowanej na działce jest parkowanie w niej samochodem osobowym o różnych wymiarach(powtórzenie - wczesniejsze zdanie mówi o tym samym)

W omawianej sprawie korzystanie z wiaty garażowej jest możliwe – choć utrudnione – w przypadku samochodu opel corsa. W przypadku dłuższego samochodu (a większość przeciętnych samochodów osobowych jest dłuższa od stosunkowo krótkiej corsy) byłoby albo jeszcze bardziej utrudnione (w przypadku pojazdów niewiele większych), albo (w przypadku większości pojazdów) w ogóle niemożliwe – z uwagi na objęte wnioskiem skarżącej drzewo. Drzewo to uniemożliwia zatem racjonalną gospodarkę nieruchomością zainteresowanej – stwierdził sąd.

Dlaczego decyzja burmistrza dotycząca wycięcia drzewa była niesłuszna?

Sąd uznał, że decyzja burmistrza oraz SKO została podjęta z naruszeniem art. 125 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ w niedostateczny sposób wzięto pod uwagę słuszny interes zainteresowanej mającej prawo do normalnego korzystania ze swojej własności. Sąd stwierdził ponadto, że zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa może być uzależnione od przesadzenia tego drzewa w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo – zwłaszcza gdyby jego przesadzenie nie było możliwe – zastąpienia go innym drzewem bądź innymi drzewami. W ten sposób środowisko przyrodnicze nie odniosłoby żadnej szkody, a słuszny interes właścicielki nieruchomości nie zostałby naruszony – uznał sąd.

WARTO WIEDZIEĆ

Procedura wyrażania zgody na wycięcie drzewa

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Organ administracji może uzależnić wydanie tego zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

27.08.2014

Jakie będą skutki nielegalnego poboru gazu? Jakie bonifikaty dla odbiorców? W życie wchodzą nowe przepisy.

Od 25 lipca br. wchodzą w życie zmiany dotyczące poboru gazu. Zostaną w nich ustalone między innymi...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ustawa śmieciowa 2017. Jakie zmiany w przepisach...

Zmiany do ustawy śmieciowej weszły w życie 1 lipca 2017 roku. Co zmieni się w dotychczasowych przepisach...

Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń...

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...

Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady...

Pojemniki na śmieci nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przypisany jest do...

Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera

Mieszkanie od dewelopera czy z rynku wtórnego? To dylemat wielu osób planujących zakup...