| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu. Sprawdź, jak korzystnie rozliczyć się z najmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu. Sprawdź, jak korzystnie rozliczyć się z najmu mieszkania

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to masz prawo wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jednym ze sposobów rozliczania się z podatku od najmu jest ryczałt. Na czym polega ta metoda? Z jakimi formalnościami się wiążę? Kto powinien wybrać ten sposób rozliczenia? 

Jak opodatkować przychody z najmu prywatnego

Kwoty uzyskane z tak zwanego prywatnego najmu mieszkania czy domu – czyli niezwiązanego z działalnością gospodarczą – można opodatkować w formie ryczałtu. Drugi sposób to zasady ogólne, czyli podatek obliczany według progresywnej skali podatkowej.

Ryczałt od najmu - kto powinien wybrać

Ryczałt jest prostszą metodą – podatek zawsze wynosi 8,5% faktycznie otrzymanego przychodu, a na jego wysokość nie mają wpływu koszty poniesione przez wynajmującego. Jeśli więc nie wydałeś dużych kwot na remont wynajmowanego lokalu, ryczałt będzie bardziej opłacalny. Przychodem jest umówiony i otrzymany czynsz, który płaci najemca. Nie zaliczamy do niego ponoszonych przez najemcę wydatków związanych z mieszkaniem (opłaty za zarządzanie dla wspólnoty czy spółdzielni, za telefon, wodę, gaz, energię elektryczną), jeżeli z umowy najmu wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Podobnie jest z kaucją będącą zabezpieczeniem czynszu lub ewentualnych szkód w mieszkaniu – nie jest ona przychodem w momencie pobrania. Gdyby jednak doszło do jej zatrzymania (w razie niewywiązywania się przez najemcę z umowy), trzeba by zapłacić podatek również od niej. Należy pamiętać o wystawianiu najemcy rachunków za każdy opłacony czynsz i przechowywaniu ich kopii do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok, ponieważ jest to warunkiem zwolnienia wynajmującego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Jakie formalności załatwić w urzędzie

W urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego (a nie położenia wynajmowanego mieszkania) należy złożyć:

● oświadczenie o wyborze ryczałtu – w terminie do 20 stycznia; a gdy rozpocząłeś najem w trakcie roku, powinieneś złożyć je do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z najmu, bądź przed końcem roku, gdy pierwszy przychód był w grudniu. Złożone w danym roku dotyczy również lat następnych (nie trzeba go ponawiać). Spóźnienie powoduje jednak utratę prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt można wówczas przejść dopiero od kolejnego roku;

● oświadczenie o rozliczaniu podatku przez jedno z małżonków – tylko wtedy, gdy mieszkanie należy do majątku wspólnego i małżonkowie nie chcą się osobno rozliczać z podatku (każdy z połowy przychodu). Trzeba je złożyć do 20 stycznia lub w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku. Oświadczenie jest ważne tylko w danym roku, należy je więc ponawiać (ma się to zmienić w 2015 r.);

● roczne zeznanie PIT-28 o wysokości przychodu i ryczałtu – w terminie do 31 stycznia roku następnego. W trakcie roku nie trzeba wypełniać żadnych deklaracji podatkowych.

Ryczałt od wynajmu należy obliczać samodzielnie i wpłacać co miesiąc na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania PIT-28.

Przeczytaj także: Polski rynek najmu w ciągu dekady wzrośnie o 50 procent

WARTO WIEDZIEĆ

Najem okazjonalny - jak działa, jakie ma zalety?

Jest to szczególny rodzaj najmu mieszkania uregulowany w ustawie o ochronie praw lokatorów, dający właścicielowi skuteczniejszą ochronę przed niesłownym najemcą. Żeby skorzystać z przepisów o najmie okazjonalnym, trzeba uzyskać od najemcy notarialne oświadczenie, że wyprowadzi się z wynajętego lokalu w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. W oświadczeniu musi on też wskazać inny lokal, w którym będzie mógł wówczas zamieszkać (na przykład mieszkanie rodziców). Najemca musi także okazać poświadczoną notarialnie zgodę właścicieli tego innego lokalu na jego zamieszkanie w nim. Umowę najmu okazjonalnego należy sporządzić na piśmie i w ciągu 14 dni od podpisania zgłosić w urzędzie skarbowym.

Co zyskuje właściciel, decydując się na najem okazjonalny?

Jeśli lokator pomimo rozwiązania umowy nie chce opuścić mieszkania, może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (oświadczeniu) otrzymanemu od najemcy przy zawieraniu umowy. Na podstawie tej klauzuli komornik może rozpocząć egzekucję, czyli wyprowadzenie lokatora z zajmowanego mieszkania.

Zakup mieszkania u dewelopera - rady dla powstającej wspólnoty [WIDEO]

Przeczytaj dodatkowo:
Zakup nieruchomości. Jaka stawka VAT za zakup...

Zakup nieruchomości - nowego domu lub działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 8 lub 23%. Sprawdź, jaki...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Darowizna pieniężna. Kiedy jest zwolniona z...

Jeśli rodzina chce finansowo wspomóc budowę Twojego domu, zakup mieszkania czy spłatę kredytu,...

Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...