| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Kupno działki na spółkę. Co koniecznie sprawdzić przed podjęciem decyzji o zakupie

Kupno działki na spółkę. Co koniecznie sprawdzić przed podjęciem decyzji o zakupie

Zanim zdecydujecie się na wspólne kupno działki, sprawdźcie koniecznie księgę wieczystą i ewidencję gruntów. Zbadajcie plan miejscowy, a jesli go nie ma - poproście o decyzję o warunkach zabudowy. Niezwykle ważne jest też uzbrojenie działki i możliwości doprowadzenia do niej mediów. Co jeszcze?

Czy na działce możliwa jest budowa domu jednorodzinnego

Podobnie jak w przypadku kupna gotowego domu przy kupnie działki należy zbadać księgę wieczystą oraz ewidencję gruntów i budynków. Oprócz tego we właściwym dla nieruchomości urzędzie gminy trzeba sprawdzić, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – czy na pewno może być zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni i bryle, jakiej sobie życzymy.

Jeżeli dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość, nie ma planu miejscowego, lepiej wstrzymać się z zakupem do momentu, aż dotychczasowy właściciel przedstawi nam decyzję o warunkach zabudowy, z której będzie wynikać, że działka może być zabudowana w sposób nas interesujący.

Taka decyzja może być przeniesiona na inną osobę na wniosek złożony do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) przez dotychczasowego właściciela oraz nabywców nieruchomości. Ale uwaga: przed zawarciem umowy sprzedaży należy upewnić się w urzędzie gminy, że owe warunki zabudowy są nadal aktualne (stają się nieważne w razie uchwalenia dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest różna od ustaleń decyzji o warunkach zabudowy).

Sami nabywcy nieruchomości również mogą jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wygląda uzbrojenie działki

Przed kupnem działki należy ustalić, jakie jest uzbrojenie nieruchomości bądź jakie są możliwości doprowadzenia do niej mediów i szacunkowy koszt ich podłączenia. Ważne jest też, czy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, jest to bowiem jeden z koniecznych warunków, jakie musi spełniać działka budowlana.

Co samemu sprawdzić na działce

Wymienione czynności nie zastąpią oczywiście niezbędnych oględzin nieruchomości. Pozwolą one potencjalnym nabywcom stwierdzić między innymi, czy odpowiada im wielkość i kształt działki pod kątem projektowanego domu, czy na nieruchomości nie znajdują się urządzenia uniemożliwiające realizację zamierzenia (na przykład słupy wysokiego napięcia), a także czy nieruchomość nie jest porośnięta krzewami i drzewami mającymi pięć lub więcej lat, które trzeba będzie wyciąć.

Taka wycinka będzie wiązać się z koniecznością uzyskania zezwolenia administracyjnego, którego wydanie zależy od uznania właściwego organu (istnieje ryzyko nieuzyskania zezwolenia, gdy organ uzna, że w danym przypadku ważniejszy jest interes publiczny niż interes inwestora, bo działka jest porośnięta rzadkimi gatunkami chronionymi i zarazem nie ma możliwości ich przesadzenia). Umowa kupno działki, tak jak i domu, musi mieć formę aktu notarialnego.

Przeczytaj dodatkowo:
Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...