| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe warunki techniczne - nowe wymagania dla okien i wentylacji

Nowe warunki techniczne - nowe wymagania dla okien i wentylacji

Od stycznia 2014 roku wchodzą w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy określają minimalne wymagania energetyczne, jakim muszą sporostać poszczególne elementy budynku, w tym okna i wentylacja w domu. Czas wprowadzania zmian podzielono na 3 etapy do 1 stycznia 2021 r. Każdy etap zaostrza wymagania.

Nowe wymagania dla okien

Nowe Warunki techniczne łagodniej podchodzą do okien, szczególnie w pierwszym etapie zaostrzania przepisów.

– Okno ma mieć kilka razy gorsze parametry niż ściana? To nie ma sensu! – dziwi się Grzegorz Cendrowski, dyrektor serwisu Infookna.pl. – Okna o współczynniku 0,9W/(m2. K), czyli o izolacyjności, jaka ma zacząć obowią- zywać w 2021 r., zaczęto produkować już sześć lat temu! Znowu będziemy mówić klientom, że przepisy są opóźione – dodaje.

Robert Klos z branżowego portalu Okna-forum.pl wyraża taką opinię:

– Różnica w cenie okna o współczynniku U powyżej i poniżej 1,0W/(m2. K) wynosi zaledwie 15%. To niewiele. Inwestorzy kupują okna na 10-20, a nawet 50 lat. Powinni od razu kierować się wymogami dla domu energooszczędnego, które będą obowiązywać od 2021 r.

W Warunkach technicznych pojawia się też parametr współczynnika gc dla okien od nasłonecznionej strony budynku. Określa on ilość ciepła, jaka może przechodzić przez okno (nie większa niż 0,35 latem). Co to znaczy? Trzeba będzie tak dobierać przesłony – żaluzje, rolety, markizy – żeby nie dopuścić do przegrzewania się wnętrza, co z kolei przełoży się na mniejsze zużycie energii na chłodzenie budynku. (Przykład: podwójnie szklone okno ma g = 0,75. Zgodnie z przepisami konieczne jest jakieś stałe zacienianie latem).

W Warunkach technicznych jest zalecenie, by wartość całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. Ustawodawca nie tłumaczy, dlaczego zrezygnowano ze zróżnicowania wymogów ze względu na strefy klimatyczne – parametry dla okien i drzwi są jednakowe dla całej Polski. Nie ma też żadnych wymagań dotyczących eliminacji mostków cieplnych.

Autor: Oknoplast Sp. z o.o.

Okna mają już dziś takie parametry techniczne, że zapisy Warunków technicznych spełniają z zapasem

ZDANIEM EKSPERTA

Nawiewniki higrosterowane działają automatycznie w zależności od poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu – znajdująca się w nich taśma poliamidowa zmienia swoją długość, przez co przepustnica otwiera się. W urządzeniach ciśnieniowych ilość przepływającego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku. W tym przypadku skrzydełka przepustnicy mogą odchylać się także przy porywach wiatru, dlatego użytkownik ma możliwość ręcznego zamknięcia przesłony.

Doradza Grzegorz Bułat, ekspert z firmy OKNOPLAST.

Wentylacja budynku

W obowiązujących warunkach jest zapis mówiący, że w pomieszczeniu, w którym jest wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.

W nowych wprowadzane jest pojęcie wentylacji hybrydowej, czyli mieszanej, gdzie wentylatory wspomagają pracę wentylacji grawitacyjnej. Nadal niedopuszczalne jest stosowanie działających jednocześnie systemów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Odzysk ciepła ma być obowiązkowy w instalacjach o wydajności od 500 m3/h (a nie 2000 m3/h jak obecnie; średniej wielkości dom ma wymianę 200-300 m3/h). Urządzenia do odzysku mają mieć sprawność temperaturową co najmniej 50%. Dodano przepisy nakazujące izolowanie przewodów ciepłej i zimnej wody. Przewody w podłodze z ciepłą wodą i ogrzewaniem mają mieć co najmniej 6 mm izolacji, przewody ogrzewania powietrznego ułożone w części nieogrzewanej budynku – 80 mm. Izolowane mają być też przewody z zimną wodą – izolacja rury o średnicy 2,2 cm ma mieć grubość 10 mm.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...