dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy budowa studni w pobliżu sieci...

Ekspert odpowiada

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Proszę o informację, czy w Prawie Wodnym lub w innej ustawie istnieje przepis zakazujący budowy studni tam, gdzie istnieje sieć wodociągowa. Wg mnie nie ma takiego zakazu ani w Prawie wodnym ani w ustawie o zaopatrzeniu w wodę.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków decyzja o wyborze sposobu zaopatrzenia w wodę należy do inwestora. Jednakże, pomimo, iż nie ma kategorycznych zakazów w tej kwestii, musimy liczyć się z tym, że na określonych terenach, czy w pobliżu określonych budowli możemy napotkać pewne ograniczenia dotyczące budowy studni.

 

Podstawowym źródłem z którego dowiemy się, czy na danej działce możliwa jest budowa własnej studni jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest uchwalony dla interesującego nas terenu. Jeśli w miejscowym planie zawarte są ograniczenia dotyczące budowy własnej studni, niestety nie możemy jej zbudować. Zwracam uwagę, iż wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może uzyskać każda zainteresowana osoba. Nie trzeba legitymować się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wiele gmin udostępnia informacje zawarte w miejscowym planie na swoich stronach internetowych, co jest dużym ułatwieniem dla przyszłych inwestorów. Już przed zakupem działki, możemy sprawdzić, czy istnieją jakieś uwarunkowania, czy ograniczenia dotyczące zaopatrzenia w wodę.

 

W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie uchwalono, wszelkie regulacje w tym zakresie będą określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli nie ma nałożonych żadnych ograniczeń możemy budować studnię. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ). W rozdziale 6 w/w rozporządzenia wskazane są podstawowe odległości oraz wymogi jakie należy zachować przy budowie studni.

 

Warto zaznaczyć również, iż na budowę studni, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców domu jednorodzinnego i która będzie pobierać wodę z pierwszych warstw gruntu zazwyczaj nie jest potrzebne zezwolenie wodno prawne, ale już w przypadku studni o głębokości powyżej 30 metrów, lub płytszej, która będzie pobierać wodę w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę, do jej wybudowania konieczne będzie uzyskanie takiego pozwolenia, o czym stanowi art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01 ).

 

Podsumowując, po za szczególnymi przypadkami, nie ma zakazu wybudowania studni w pobliżu sieci wodociągowej. Inwestor wedle swoich potrzeb może czerpać wodę z obydwu źródeł, np. do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej, a do podlewania ogródka, może wykorzystywać własną studnię.

 

Data publikacji: 7.11.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.