dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy budowa studni w pobliżu sieci...

Ekspert odpowiada

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Proszę o informację, czy w Prawie Wodnym lub w innej ustawie istnieje przepis zakazujący budowy studni tam, gdzie istnieje sieć wodociągowa. Wg mnie nie ma takiego zakazu ani w Prawie wodnym ani w ustawie o zaopatrzeniu w wodę.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków decyzja o wyborze sposobu zaopatrzenia w wodę należy do inwestora. Jednakże, pomimo, iż nie ma kategorycznych zakazów w tej kwestii, musimy liczyć się z tym, że na określonych terenach, czy w pobliżu określonych budowli możemy napotkać pewne ograniczenia dotyczące budowy studni.

 

Podstawowym źródłem z którego dowiemy się, czy na danej działce możliwa jest budowa własnej studni jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest uchwalony dla interesującego nas terenu. Jeśli w miejscowym planie zawarte są ograniczenia dotyczące budowy własnej studni, niestety nie możemy jej zbudować. Zwracam uwagę, iż wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może uzyskać każda zainteresowana osoba. Nie trzeba legitymować się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wiele gmin udostępnia informacje zawarte w miejscowym planie na swoich stronach internetowych, co jest dużym ułatwieniem dla przyszłych inwestorów. Już przed zakupem działki, możemy sprawdzić, czy istnieją jakieś uwarunkowania, czy ograniczenia dotyczące zaopatrzenia w wodę.

 

W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie uchwalono, wszelkie regulacje w tym zakresie będą określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli nie ma nałożonych żadnych ograniczeń możemy budować studnię. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ). W rozdziale 6 w/w rozporządzenia wskazane są podstawowe odległości oraz wymogi jakie należy zachować przy budowie studni.

 

Warto zaznaczyć również, iż na budowę studni, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców domu jednorodzinnego i która będzie pobierać wodę z pierwszych warstw gruntu zazwyczaj nie jest potrzebne zezwolenie wodno prawne, ale już w przypadku studni o głębokości powyżej 30 metrów, lub płytszej, która będzie pobierać wodę w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę, do jej wybudowania konieczne będzie uzyskanie takiego pozwolenia, o czym stanowi art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01 ).

 

Podsumowując, po za szczególnymi przypadkami, nie ma zakazu wybudowania studni w pobliżu sieci wodociągowej. Inwestor wedle swoich potrzeb może czerpać wodę z obydwu źródeł, np. do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej, a do podlewania ogródka, może wykorzystywać własną studnię.

 

Data publikacji: 7.11.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.