dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy budowa studni w pobliżu sieci...

Ekspert odpowiada

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Proszę o informację, czy w Prawie Wodnym lub w innej ustawie istnieje przepis zakazujący budowy studni tam, gdzie istnieje sieć wodociągowa. Wg mnie nie ma takiego zakazu ani w Prawie wodnym ani w ustawie o zaopatrzeniu w wodę.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków decyzja o wyborze sposobu zaopatrzenia w wodę należy do inwestora. Jednakże, pomimo, iż nie ma kategorycznych zakazów w tej kwestii, musimy liczyć się z tym, że na określonych terenach, czy w pobliżu określonych budowli możemy napotkać pewne ograniczenia dotyczące budowy studni.

 

Podstawowym źródłem z którego dowiemy się, czy na danej działce możliwa jest budowa własnej studni jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest uchwalony dla interesującego nas terenu. Jeśli w miejscowym planie zawarte są ograniczenia dotyczące budowy własnej studni, niestety nie możemy jej zbudować. Zwracam uwagę, iż wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może uzyskać każda zainteresowana osoba. Nie trzeba legitymować się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wiele gmin udostępnia informacje zawarte w miejscowym planie na swoich stronach internetowych, co jest dużym ułatwieniem dla przyszłych inwestorów. Już przed zakupem działki, możemy sprawdzić, czy istnieją jakieś uwarunkowania, czy ograniczenia dotyczące zaopatrzenia w wodę.

 

W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie uchwalono, wszelkie regulacje w tym zakresie będą określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli nie ma nałożonych żadnych ograniczeń możemy budować studnię. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ). W rozdziale 6 w/w rozporządzenia wskazane są podstawowe odległości oraz wymogi jakie należy zachować przy budowie studni.

 

Warto zaznaczyć również, iż na budowę studni, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców domu jednorodzinnego i która będzie pobierać wodę z pierwszych warstw gruntu zazwyczaj nie jest potrzebne zezwolenie wodno prawne, ale już w przypadku studni o głębokości powyżej 30 metrów, lub płytszej, która będzie pobierać wodę w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę, do jej wybudowania konieczne będzie uzyskanie takiego pozwolenia, o czym stanowi art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01 ).

 

Podsumowując, po za szczególnymi przypadkami, nie ma zakazu wybudowania studni w pobliżu sieci wodociągowej. Inwestor wedle swoich potrzeb może czerpać wodę z obydwu źródeł, np. do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej, a do podlewania ogródka, może wykorzystywać własną studnię.

 

Data publikacji: 7.11.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.