dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy budowa studni w pobliżu sieci...

Ekspert odpowiada

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Proszę o informację, czy w Prawie Wodnym lub w innej ustawie istnieje przepis zakazujący budowy studni tam, gdzie istnieje sieć wodociągowa. Wg mnie nie ma takiego zakazu ani w Prawie wodnym ani w ustawie o zaopatrzeniu w wodę.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków decyzja o wyborze sposobu zaopatrzenia w wodę należy do inwestora. Jednakże, pomimo, iż nie ma kategorycznych zakazów w tej kwestii, musimy liczyć się z tym, że na określonych terenach, czy w pobliżu określonych budowli możemy napotkać pewne ograniczenia dotyczące budowy studni.

 

Podstawowym źródłem z którego dowiemy się, czy na danej działce możliwa jest budowa własnej studni jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest uchwalony dla interesującego nas terenu. Jeśli w miejscowym planie zawarte są ograniczenia dotyczące budowy własnej studni, niestety nie możemy jej zbudować. Zwracam uwagę, iż wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może uzyskać każda zainteresowana osoba. Nie trzeba legitymować się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wiele gmin udostępnia informacje zawarte w miejscowym planie na swoich stronach internetowych, co jest dużym ułatwieniem dla przyszłych inwestorów. Już przed zakupem działki, możemy sprawdzić, czy istnieją jakieś uwarunkowania, czy ograniczenia dotyczące zaopatrzenia w wodę.

 

W sytuacji, gdy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie uchwalono, wszelkie regulacje w tym zakresie będą określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli nie ma nałożonych żadnych ograniczeń możemy budować studnię. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ). W rozdziale 6 w/w rozporządzenia wskazane są podstawowe odległości oraz wymogi jakie należy zachować przy budowie studni.

 

Warto zaznaczyć również, iż na budowę studni, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców domu jednorodzinnego i która będzie pobierać wodę z pierwszych warstw gruntu zazwyczaj nie jest potrzebne zezwolenie wodno prawne, ale już w przypadku studni o głębokości powyżej 30 metrów, lub płytszej, która będzie pobierać wodę w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę, do jej wybudowania konieczne będzie uzyskanie takiego pozwolenia, o czym stanowi art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015.469 z dnia 2015.04.01 ).

 

Podsumowując, po za szczególnymi przypadkami, nie ma zakazu wybudowania studni w pobliżu sieci wodociągowej. Inwestor wedle swoich potrzeb może czerpać wodę z obydwu źródeł, np. do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej, a do podlewania ogródka, może wykorzystywać własną studnię.

 

Data publikacji: 7.11.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.