dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Powierzchnia pod ścianami i...

Ekspert odpowiada

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Jakie elementy powierzchni nowego mieszkania wliczane są do powierzchni użytkowej (zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997) – chodzi przede wszystkim o powierzchnię pod ścianami. Czy jest ona wliczana do powierzchni użytkowej? Czy ma tu znaczenie z jakiego materiału jest wykonana ściana? Czy zasady pomiaru powierzchni pod ścianami dotyczą ścian we wszystkich pomieszczeniach - również tych w łazience? Biorąc pod uwagę fakt, że np. ściany są „rozbieralne” (zbudowane z cegły) to rozumiem, że nie odlicza się w takim przypadku powierzchni w obrębie przejść w drzwiach wewnętrznych mieszkania. Czy do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnie pozostające „pod” zabudowanymi pionami kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi (np. w salonie – w jego rogu dosyć duża powierzchnia wynikająca z zabudowy pionu wentylacyjnego budynku czy też w łazience wynikająca z zabudowy pionu kanalizacyjnego).

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ) jako ta właściwa, którą należy stosować dokonując pomiarów związanych z obliczaniem powierzchni budynku.

 

Przede wszystkim należało by określić definicję powierzchni użytkowej. Zgodnie z powołaną wyżej normą powierzchnia użytkowa to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Oprócz powierzchni użytkowej, na całość powierzchni kondygnacji netto składa się jeszcze powierzchnia usługowa i powierzchnia ruchu.

 

Powierzchnia kondygnacji netto, wraz z powierzchnią przegród wewnętrznych (powierzchnią ścian) stanowi powierzchnię wewnętrzną kondygnacji.

 

Aby było bardziej czytelnie – powierzchnia ścian wewnętrznych nie jest zaliczana do wewnętrznej powierzchni kondygnacji budynku, a co za tym idzie wyklucza wliczanie tej powierzchni (ścian wewnętrznych) do powierzchni użytkowej lokalu.

 

Zgodnie z w/w normą, pomiaru powierzchni użytkowej dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli w mieszkaniu są nisze lub występy nie dolicza się ich do powierzchni mieszkania. Balkony, loggie – powierzchnie zewnętrzne należy doliczyć do powierzchni mieszkania z zaznaczeniem czy jest to powierzchnia odkryta (balkon, taras) czy nakryta (loggia). Jeżeli w pomieszczeniu występuje skośny sufit, to powierzchnię liczy się w całości – zgodnie z powierzchnią podłogi – ale należy podzielić ją na dwie części, pierwsza to 190 cm i więcej, druga, poniżej 190 cm i tę należy liczyć jako powierzchnię pomocniczą. Ten zapis jednak wskazuje, iż stosuje się go w przypadku występowania w mieszkaniu/ lokalu skosów. Norma ta nie zawiera żadnych wytycznych dotyczących pomiaru powierzchni ze względu na wysokość, nie przewiduje ona tzw. redukcji wysokości.

 

Takie elementy jak: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, ścian działowych, oraz powierzchnie przez które nie można przejść stanowią powierzchnię konstrukcji i również nie są wliczane do powierzchni użytkowej. Dodatkowo, jak już wcześniej zostało wspomniane powierzchnia użytkowa jest częścią powierzchni kondygnacji netto, na którą składa się jeszcze powierzchnia usługowa oraz powierzchnia ruchu. O ile powierzchnia ruchu nie wymaga tutaj komentarza, bo bezpośrednio nie dotyczy lokali mieszkalnych, a budynku jako całości to odnośnie powierzchni usługowej, należy zaznaczyć, iż ta przeznaczona jest na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych takich jak: instalacje kanalizacyjne, instalacje wodne, instalacje ogrzewania i ciepłej wody, instalacje gazowe i na paliwa płynne, instalacje elektryczne, prądnice, wentylację, klimatyzację i systemy chłodnicze, a także instalacje telefoniczne, urządzenia rozdzielcze oraz inne przeznaczone do wspólnego użytku.

 

W związku z powyższym do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni pod ścianami, czy też pod zabudowanymi pionami wentylacyjnymi i innymi. Pomiaru należy dokonywać jednakowo na całej powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

Data publikacji: 27.10.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.