dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Powierzchnia pod ścianami i...

Ekspert odpowiada

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Jakie elementy powierzchni nowego mieszkania wliczane są do powierzchni użytkowej (zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997) – chodzi przede wszystkim o powierzchnię pod ścianami. Czy jest ona wliczana do powierzchni użytkowej? Czy ma tu znaczenie z jakiego materiału jest wykonana ściana? Czy zasady pomiaru powierzchni pod ścianami dotyczą ścian we wszystkich pomieszczeniach - również tych w łazience? Biorąc pod uwagę fakt, że np. ściany są „rozbieralne” (zbudowane z cegły) to rozumiem, że nie odlicza się w takim przypadku powierzchni w obrębie przejść w drzwiach wewnętrznych mieszkania. Czy do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnie pozostające „pod” zabudowanymi pionami kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi (np. w salonie – w jego rogu dosyć duża powierzchnia wynikająca z zabudowy pionu wentylacyjnego budynku czy też w łazience wynikająca z zabudowy pionu kanalizacyjnego).

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ) jako ta właściwa, którą należy stosować dokonując pomiarów związanych z obliczaniem powierzchni budynku.

 

Przede wszystkim należało by określić definicję powierzchni użytkowej. Zgodnie z powołaną wyżej normą powierzchnia użytkowa to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Oprócz powierzchni użytkowej, na całość powierzchni kondygnacji netto składa się jeszcze powierzchnia usługowa i powierzchnia ruchu.

 

Powierzchnia kondygnacji netto, wraz z powierzchnią przegród wewnętrznych (powierzchnią ścian) stanowi powierzchnię wewnętrzną kondygnacji.

 

Aby było bardziej czytelnie – powierzchnia ścian wewnętrznych nie jest zaliczana do wewnętrznej powierzchni kondygnacji budynku, a co za tym idzie wyklucza wliczanie tej powierzchni (ścian wewnętrznych) do powierzchni użytkowej lokalu.

 

Zgodnie z w/w normą, pomiaru powierzchni użytkowej dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli w mieszkaniu są nisze lub występy nie dolicza się ich do powierzchni mieszkania. Balkony, loggie – powierzchnie zewnętrzne należy doliczyć do powierzchni mieszkania z zaznaczeniem czy jest to powierzchnia odkryta (balkon, taras) czy nakryta (loggia). Jeżeli w pomieszczeniu występuje skośny sufit, to powierzchnię liczy się w całości – zgodnie z powierzchnią podłogi – ale należy podzielić ją na dwie części, pierwsza to 190 cm i więcej, druga, poniżej 190 cm i tę należy liczyć jako powierzchnię pomocniczą. Ten zapis jednak wskazuje, iż stosuje się go w przypadku występowania w mieszkaniu/ lokalu skosów. Norma ta nie zawiera żadnych wytycznych dotyczących pomiaru powierzchni ze względu na wysokość, nie przewiduje ona tzw. redukcji wysokości.

 

Takie elementy jak: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, ścian działowych, oraz powierzchnie przez które nie można przejść stanowią powierzchnię konstrukcji i również nie są wliczane do powierzchni użytkowej. Dodatkowo, jak już wcześniej zostało wspomniane powierzchnia użytkowa jest częścią powierzchni kondygnacji netto, na którą składa się jeszcze powierzchnia usługowa oraz powierzchnia ruchu. O ile powierzchnia ruchu nie wymaga tutaj komentarza, bo bezpośrednio nie dotyczy lokali mieszkalnych, a budynku jako całości to odnośnie powierzchni usługowej, należy zaznaczyć, iż ta przeznaczona jest na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych takich jak: instalacje kanalizacyjne, instalacje wodne, instalacje ogrzewania i ciepłej wody, instalacje gazowe i na paliwa płynne, instalacje elektryczne, prądnice, wentylację, klimatyzację i systemy chłodnicze, a także instalacje telefoniczne, urządzenia rozdzielcze oraz inne przeznaczone do wspólnego użytku.

 

W związku z powyższym do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni pod ścianami, czy też pod zabudowanymi pionami wentylacyjnymi i innymi. Pomiaru należy dokonywać jednakowo na całej powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

Data publikacji: 27.10.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.