dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odległość drogi od budynku. Samowola...

Ekspert odpowiada

Odległość drogi od budynku. Samowola budowlana

Sąsiad wybudował drogę bezpośrednio przy samej granicy, a od mojego domu w odległości ok. 80 cm (max do 1 m). Dręczy mnie to, że nikt nigdy nie pytał mnie o żadną zgodę, po prostu wybudował i tyle. Od strony tej drogi mam dwa okna, a więc mocno mi doskwiera hałas samochodów, a także drżenie ścian. Przejeżdżające pojazdy unoszą kurz (mam ciągle brudne okna i zanieczyszczoną elewację). Zastanawiałem się nad ociepleniem domu, ale chyba to nie ma sensu, ponieważ z powodu kurzu będę musiał malować elewację kilka razy w roku. Co można zrobić z taką samowolką? Gdzie udać się po pomoc i jak się dowiedzieć, czy droga wybudowana została zgodnie z prawem?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na wstępie należy określić jakiego rodzaju jest droga wybudowana przez sąsiada i kiedy nastąpiło jej wybudowanie.

 

W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) znajdujemy definicję budowli – przez którą należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: m.in. obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe itp.

 

Obiektem liniowym jest zaś w rozumieniu ustawy, obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, itp. Jednakże w/w ustawa nie precyzuje o jakie konkretnie drogi chodzi, należałoby więc sięgnąć do orzecznictwa administracyjnego. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2005 r. OSK 1400/04 stwierdził, iż „Przez wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane pojęcie drogi - należy rozumieć nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne, stanowiące wytyczoną trasę wyposażoną w urządzenia techniczne, dostosowaną do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt. Wytyczona na działce trasa, wysypana żużlem i gruzem, posiadająca przepusty i odwodnienia, dostosowane do ruchu samochodowego, stanowi drogę zaliczaną do obiektów budowlanych, których realizacja winna być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

 

Dodatkowo należy również sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31). Tam również znajdujemy definicję drogi - to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

 

W związku z powyższym kluczowe będzie wyjaśnienie, czy droga na działce sąsiada, zastała wybudowana, utwardzona, ewentualnie czy są w niej jakieś przepusty lub elementy odwadniające. Jeśli tak, to wybudowanie takiej drogi, dla swej legalności wymagałoby wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Samo utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej wymagałoby zgodnie z przepisami prawa budowlanego wcześniejszego zgłoszenia do właściwych organów. (art. 29 ust 2 pkt. 5 w związku z art. 30 ust 1 pkt. 2) - o ile zostało wykonane w czasie obowiązywania przepisów prawa budowlanego przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku. Od tego dnia obowiązek zgłoszenia takich robót budowlanych, jak utwardzenie powierzchni gruntu został zniesiony.

 

W związku z powyższym, w sytuacji gdy budowa drogi wymagała przeprowadzenia wcześniejszej procedury administracyjnej, potraktowana może zostać jako samowola budowlana i postępowanie w tym zakresie może doprowadzić nawet do nakazu likwidacji takiej drogi.

 

Zaznaczyć należy iż organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest starosta, a organem przeprowadzającym kontrolę w związku z samowolą budowlaną jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 

W przypadku, gdy droga nie została wybudowana, utwardzona, a jedynie powstała na skutek częstego i systematycznego przejeżdżania po danym kawałku/odcinku działki, nie możemy mówić, że powstał obiekt budowlany, co wiąże się z tym iż przepisy prawa budowlanego nie mogą mieć tu zastosowania.

 

Data publikacji: 25.04.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.