dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odległość drogi od budynku. Samowola...

Ekspert odpowiada

Odległość drogi od budynku. Samowola budowlana

Sąsiad wybudował drogę bezpośrednio przy samej granicy, a od mojego domu w odległości ok. 80 cm (max do 1 m). Dręczy mnie to, że nikt nigdy nie pytał mnie o żadną zgodę, po prostu wybudował i tyle. Od strony tej drogi mam dwa okna, a więc mocno mi doskwiera hałas samochodów, a także drżenie ścian. Przejeżdżające pojazdy unoszą kurz (mam ciągle brudne okna i zanieczyszczoną elewację). Zastanawiałem się nad ociepleniem domu, ale chyba to nie ma sensu, ponieważ z powodu kurzu będę musiał malować elewację kilka razy w roku. Co można zrobić z taką samowolką? Gdzie udać się po pomoc i jak się dowiedzieć, czy droga wybudowana została zgodnie z prawem?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na wstępie należy określić jakiego rodzaju jest droga wybudowana przez sąsiada i kiedy nastąpiło jej wybudowanie.

 

W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) znajdujemy definicję budowli – przez którą należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: m.in. obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe itp.

 

Obiektem liniowym jest zaś w rozumieniu ustawy, obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, itp. Jednakże w/w ustawa nie precyzuje o jakie konkretnie drogi chodzi, należałoby więc sięgnąć do orzecznictwa administracyjnego. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2005 r. OSK 1400/04 stwierdził, iż „Przez wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane pojęcie drogi - należy rozumieć nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne, stanowiące wytyczoną trasę wyposażoną w urządzenia techniczne, dostosowaną do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt. Wytyczona na działce trasa, wysypana żużlem i gruzem, posiadająca przepusty i odwodnienia, dostosowane do ruchu samochodowego, stanowi drogę zaliczaną do obiektów budowlanych, których realizacja winna być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

 

Dodatkowo należy również sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31). Tam również znajdujemy definicję drogi - to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

 

W związku z powyższym kluczowe będzie wyjaśnienie, czy droga na działce sąsiada, zastała wybudowana, utwardzona, ewentualnie czy są w niej jakieś przepusty lub elementy odwadniające. Jeśli tak, to wybudowanie takiej drogi, dla swej legalności wymagałoby wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Samo utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej wymagałoby zgodnie z przepisami prawa budowlanego wcześniejszego zgłoszenia do właściwych organów. (art. 29 ust 2 pkt. 5 w związku z art. 30 ust 1 pkt. 2) - o ile zostało wykonane w czasie obowiązywania przepisów prawa budowlanego przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku. Od tego dnia obowiązek zgłoszenia takich robót budowlanych, jak utwardzenie powierzchni gruntu został zniesiony.

 

W związku z powyższym, w sytuacji gdy budowa drogi wymagała przeprowadzenia wcześniejszej procedury administracyjnej, potraktowana może zostać jako samowola budowlana i postępowanie w tym zakresie może doprowadzić nawet do nakazu likwidacji takiej drogi.

 

Zaznaczyć należy iż organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest starosta, a organem przeprowadzającym kontrolę w związku z samowolą budowlaną jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 

W przypadku, gdy droga nie została wybudowana, utwardzona, a jedynie powstała na skutek częstego i systematycznego przejeżdżania po danym kawałku/odcinku działki, nie możemy mówić, że powstał obiekt budowlany, co wiąże się z tym iż przepisy prawa budowlanego nie mogą mieć tu zastosowania.

 

Data publikacji: 25.04.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.