| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Jak ocenić działkę

Jak ocenić działkę

Na co zwrócić szczególną uwagę oraz co sprawdzić przed zakupem działki.

Status prawny:

 • kto jest właścicielem, na jakiej zasadzie: własność, współwłasność czy użytkowanie wieczyste;
 • czy dla działki jest założona księga wieczysta
  a) jeśli tak - trzeba poprosić właściciela działki o okazanie wypisu z księgi wieczystej (za aktualny uznaje się wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeśli właściciel nie dysponuje aktualnym wypisem powinien podać nam numer księgi wieczystej, tak by można było wypis uzyskać samodzielnie, w wydziałe ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
  b) jeśli nie ma księgi wieczystej - oznacza to, że dla nieruchomości prowadzony jest jedynie zbiór dokumentów – aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i administracyjnych. Niestety, nie każdy ma prawo wglądu do nich. Są udostępniane tylko osobom, które wykażą, że przysługują im jakieś prawa do nieruchomości albo z innych powodów mają interes prawny w zapoznaniu się z ich zawartością. Jeśli chcemy kupić nieruchomość bez księgi wieczystej, powinno się zażądać od sprzedającego okazania odpisu dokumentu potwierdzającego jego prawo do nieruchomości albo postawić mu warunek, że ma złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej;
 • czy działka jest budowlana, rolna, leśna;
 • czy jest obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego;
  a) jeśli tak - to czy jest wypis z planu dla tej działki. Jakie są szczegółowe ograniczenia dotyczące ewentualnej zabudowy (na przykład procent powierzchni utwardzonej i zabudowanej, liczba kondygnacji, wysokość, linia zabudowy, forma dachu itp.);
  b) jeżeli nie ma planu - to czy dla danej działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli tak, trzeba poprosić o kopię;
  c) jeśli nie ma planu i decyzji - to jak wygląda sąsiedztwo, bo od tego zależy:
  - czy działka ma dostęp do drogi publicznej,
  - czy co najmniej jedna sąsiednia działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o charakterystyce zbliżonej do tego, co planujesz zbudować.

Uzbrojenie terenu:

 • czy istniejące lub projektowane jest wystarczające dla planowanej inwestycji.

Warunki nabycia:

 • cena, forma i terminy płatności, zakup czy użytkowanie wieczyste.

Planowanie architektury:

 • możliwość zabudowania z punktu widzenia architektonicznego (jakiego typu i jakiej wielkości dom może się znaleźć na działce;
 • usytuowanie względem stron świata;
 • ukształtowanie terenu (spadki), jak duże, w jakim kierunku.

Warunki geograficzno-przyrodnicze:

 • rodzaj gruntów (badania) - na przykład poziom wody gruntowej, nośności gruntu, możliwości posadowienia budynku i wykorzystania kondygnacji podziemnych - trzeba zapytać o to osoby mieszkające w sąsiednich budynkach, można też zajrzeć do wykopu lub samemu zrobić mały dół (za zgodą właściciela);
 • roślinność - wiek, gatunki, usytuowanie, (czy układ drzew nie uniemożliwi usytuowania domu bez ich wycięcia); 
 • ewentualne ograniczenia określone przez konserwatora zabytków lub konserwatora przyrody;
 • czy działka ma specyficzny mikroklimat (na przykład ze względu na usytuowanie pod skarpą, w kotlince, na wzgórzu, nad wodą), czy jest szczególnie wystawiona na działanie wiatru (siła, kierunki).

Obiekty:

 • podziemne, na przykład kolektor ściekowy;
 • istniejące na działce - czy nie posiadają wartości historycznej lub kulturowej;
 • najbliższe otoczenie - budynki sąsiednie, zacienienie, zanieczyszczenia, źródła hałasu.

Warunki społeczne:

 • historia użytkowania terenu (czy teren nie został trwale skażony chemicznie, czy nie stanowił w przeszłości zbiornika wodnego lub dzikiego wysypiska śmieci itp.);
 • zła lub dobra sława (bezpieczeństwo budowy i mieszkańców, ewentualnie dodatkowe koszty ochrony obiektu lub ogrodzenia);
 • infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, policja, sklepy, usługi);
 • komunikacja kołowa i transport:
  a) z punktu widzenia realizacji inwestycji (dojazd do budowy),
  b) z punktu widzenia mieszkańców (dojazd samochodem osobowym, parkowanie, komunikacja miejska).
 

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Ile kosztuje budowa domu. Na czym można, a na...

Kto przed budową domu nie zadaje sobie pytania: ile to kosztuje? Koszt budowy domu w średnim standardzie to...

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

ABC budowy domu

Jak zbudować nowoczesny dom - solidny, ciepły i komfortowy dla mieszkańców? Odpowiedź znajdziesz w...

Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się...

Kupując działkę przeznaczoną pod budowę domu, powinniśmy, już na etapie jej wyboru, przeprowadzić badania...

12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016...

Telewizja Budowlana Muratora - murator.tv to ponad 100 godzin filmów poradnikowych. Zobacz i obejrzyj...