| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Ciepłe okna na przyszłość. Izolacyjność termiczna okien według wymogów na rok 2021

Ciepłe okna na przyszłość. Izolacyjność termiczna okien według wymogów na rok 2021

Nowe przepisy wymagają, by okna miały bardzo dużą izolacyjność termiczną. Liczy się więc jak najniższy współczynnik przenikania ciepła. Zobacz, jakim wymaganiom będą musiały sprostać ciepłe okna w przyszłości.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2010/31/UE od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ich ogrzewania. Nowy standard energetyczny należy uzyskać dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz jak największemu wykorzystaniu źródeł odnawialnych. W tym celu zmieniono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w Polsce. Przyjęto, że od 2021 r. jednorodzinne domy mieszkalne powinny się charakteryzować wskaźnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej na poziomie poniżej 70 kWh/(m2.rok) i dodatkowo, w budynkach wyposażonych w instalację chłodzenia pomieszczeń, do 5 kWh/(m2.rok) przeznaczonych na ten cel. Szczególną rolę w takich budynkach będą odgrywały nowoczesne okna.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla okien przyszłości

W oknach umieszczonych na elewacjach współczynnik przenikania ciepła nie będzie mógł przekraczać 0,9 W/(m2∙K) – obecnie dopuszcza się maksymalnie 1,3 W/(m2∙K). Natomiast okna połaciowe będą się mogły charakteryzować współczynnikiem wyższym o 0,2 W/(m2∙K). Ma to związek z tym, że szyba zespolona odchylona od pionu ma niższą izolacyjność cieplną niż usytuowana pionowo. Przykładowo po pochyleniu szyby pod kątem 45o wartość jej współczynnika przenikania ciepła wzrasta o blisko 40%. Jest to spowodowane większą intensywnością przenoszenia ciepła w szczelinie między szybami okna, kiedy strumień ciepła jest skierowany w górę.

Autor: Andrzej Szandomirski

Już dzisiaj są dostępne wyroby spełniające wymagania, które będą obowiązywać od roku 2021, więc warto uwzględnić ich zastosowanie w budynkach nowych i poddawanych renowacji. Dodatkowo, zgodnie z już obowiązującymi wymaganiami, jeżeli współczynnik przenikania ciepła przegrody przezroczystej jest nie większy niż 0,9 W/(mK), nie ma ograniczenia dotyczącego jej dopuszczalnej maksymalnej powierzchni

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Pakiety szybowe

Największy wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw ma izolacyjność cieplna oszklenia (z uwagi na największy udział w powierzchni okna). Na rynku jest duży wybór szyb zespolonych o różnych wartościach współczynnika przenikania ciepła Ug. Najczęściej stosowane dotychczas pakiety dwuszybowe na ogół charakteryzują się współczynnikiem około 1,1 W/(m2.K). Zestawy trójszybowe uzyskują wartości od 0,4 do 0,7 W/(m2.K). Dostępne są również wyroby czteroszybowe o współczynniku przenikania ciepła nawet do 0,3 W/(m2.K), czyli na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej współczesnych ścian. Są to jednak oszklenia masywne, wymagające mocniejszej konstrukcji ramy skrzydeł okiennych. Aby okna miały izolacyjność cieplną na poziomie Uw ≤ 0,9, standardem stanie się prawdopodobnie oszklenie trójszybowe. Lepszą izolacyjność cieplną oszklenia osiąga się, stosując szyby z powłokami i wypełniając szczeliny międzyszybowe argonem lub kryptonem.

Mniejsza przejrzystość

Zwiększanie liczby szyb oraz zastosowanie powłok powoduje, że wraz z poprawą izolacyjności cieplnej zmniejsza się, niestety, przezroczystość oszklenia. Gorsza jest zarówno całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego (a przez to mniejsze są zyski ciepła), jak i światła widzialnego (co utrudnia naturalne oświetlenie pomieszczeń). Aby pogodzić izolacyjność cieplną zestawu szybowego z przepuszczalnością energii słonecznej i światła, producenci wprowadzają szkło o coraz bardziej selektywnych właściwościach. Dwuszybowe zestawy o współczynniku Ug = 1,1 W/(m2.K) lub trójszybowe o Ug = 0,6 W/(m2.K) mają powłoki prawie niewypuszczające promieniowania cieplnego z pomieszczenia, a jednocześnie w niewielkim stopniu ograniczające ilość światła widzialnego i promieniowania słonecznego docierającego do wnętrza.

Ramki dystansowe

Na krawędziach pakietów szybowych tafle szkła zespala się z ramką dystansową, która niestety pogarsza w tym miejscu izolacyjność cieplną oszklenia. W najbardziej energooszczędnych oknach oszklenia mają ramki ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych zamiast aluminiowych, bo te słabiej przewodzą ciepło. Zmniejsza się dzięki temu także ryzyko występowania kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni oszklenia.

Ciepłe ościeżnice

Ramy okien robi się z drewna, kształtowników tworzywowych lub aluminiowych z przekładkami termicznymi. Aby uzyskać lepszą izolacyjność cieplną oraz z uwagi na konieczność pomieszczenia grubszych oszkleń, w energooszczędnych oknach stosuje się ramy o większej grubości. Niezależnie od rodzaju materiału i systemu, w jakim są wykonane ramy, najlepsze z nich charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła poniżej 1,1 W/(m2.K). Łączne zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych – ram i oszkleń – umożliwia spełnienie wymagań, które mają obowiązywać od 2021 r., a w najlepszych zestawieniach uzyskanie okien ściennych i dachowych o wartościach współczynnika przenikania ciepła nawet o wartości około 0,6 W/(m2.K), czyli znacznie poniżej tych wymagań.

Przeczytaj dodatkowo:
Uszczelniający kołnierz do okien dachowych -...

Uszczelniające kołnierze do okien dachowych mają zapewnić nam energooszczędność, która jest jednym z...

Okna pionowe INNOVIEW – nowe spojrzenie na domową...

Okna pionowe INNOVIEW to połączenie estetyki, funkcjonalności i ergonomii. Każdy element - zarówno...

Ciepły i szczelny montaż okien i drzwi. Czym jest...

„Typowy” montaż okien i drzwi polega na przykręceniu ich do ściany odpowiednimi łącznikami i...

Okna do płaskich dachów - duża ilość światła,...

W budynkach z płaskimi dachami często zdarza się, że wewnątrz są pomieszczenia, w których nie ma...

Rolety zaciemniające do okien dachowych

Ciepłe dni na poddaszu bywają uciążliwe ze względu na wysoką temperaturę panującą we wnętrzach. Konieczne...