Jaki klej do płytek wybrać? Tajemnice zapraw klejących do glazury, gresu, kamienia i terakoty

2013-09-30 12:37 Paweł Lisiński
Płytki gresowe
Autor: Nowa Gala Bardzo popularne płytki gresowe są materiałem trudnym do wykonania posadzki – są mało nasiąkliwe, więc słabo wiążą z klejem

Aby uniknąć problemów z zamocowaniem płytek ceramicznych, gresu, płytek kamiennych na trudnych podłożach, w przeważającej większości przypadków należy stosować elastyczną zaprawę klejącą klasy C2. W niektórych sytuacjach trzeba zastosować mocniejsze odmiany klejów do płytek.

Jako ceramiczne materiały okładzinowe – ścienne i podłogowe – coraz częściej są stosowane gres, pocienione wielkoformatowe spieki kwarcowe, marmur czy szkło. Mają one specyficzne właściwości wymagające użycia do ich zamocowania specjalistycznych zapraw klejących o wysokich parametrach. Istnieją także podłoża, na przykład drewno, do których trudno jest przykleić płytki ceramiczne, oraz miejsca, na przykład tarasy czy baseny, gdzie okładziny wykończeniowe będą narażone na szczególnie trudne warunki eksploatacji. W tych wypadkach także należy sięgnąć po zaprawy klejące o polepszonych właściwościach. Zaprawa klejąca musi mieć odpowiednie parametry właściwie dobrane do rodzaju zastosowanej okładziny i podłoża oraz warunków i obciążeń, w jakich będzie funkcjonowała. Te, które muszą sprostać wielu niestandardowym czynnikom, są nazywane zaprawami do zadań specjalnych. Mają one wyższe parametry. Specjalne przeznaczenie zaprawy może dotyczyć tylko jednego czynnika, na przykład trudnego do zamocowania materiału. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy występuje kilka czynników jednocześnie, na przykład trudny do zamocowania materiał na podłożu poddawanym dużym obciążeniom.

Płytki gresowe: jakie zaprawy klejowe?

To najczęściej używany materiał ceramiczny wymagający stosowania specjalnych zapraw klejowych. Trudność w montażu wynika z jego ograniczonej nasiąkliwości (poniżej 1%). Gdy płytki są małego formatu, problem nie jest tak istotny. Jednak gres jest materiałem wręcz stworzonym do dużych formatów. Do mocowania tego typu okładzin należy stosować elastyczne zaprawy klejące o podwyższonej przyczepności, co najmniej klasy C2 według PN-EN 12004.

Kleje do płytek wielkoformatowych ze spieków kwarcowych

Ten materiał okładzinowy ma parametry, zwłaszcza nasiąkliwość, zbliżone do gresu. Płytki charakteryzuje bardzo mała grubość (zaledwie 3 mm). Mają one zazwyczaj duży format. Najczęściej spotykany to 100 x 100 cm, choć zdarzają się i 100 x 300 cm. W celu zwiększenia wytrzymałości płyta wzmocniona jest od spodu plecionką z włókna szklanego. Przed przystąpieniem do montażu należy zadbać o równość podłoża, co ułatwi nakładanie zaprawy klejącej. Trzeba ją nałożyć jednolitą i cienką warstwą (szpachla o wysokości zęba 4 mm) na podłoże oraz na płytę. Po zamocowaniu płytę należy dobrze docisnąć do podłoża, tak aby pod nią nie było pustek powietrznych. Jest to szczególnie ważne przy wykonywaniu okładziny na zewnątrz pomieszczeń. Zaprawa klejąca użyta do zamocowania tego typu materiału musi charakteryzować się wysoką przyczepnością, zdolnością do wytwarzania trwałych zespoleń z włóknem szklanym oraz budowania wiązań cementowych bez dostępu powietrza. Do takich klejów należą elastyczne, odkształcalne zaprawy cementowe klasy C2 S1 (jednoskładnikowe – do mniejszych formatów) i C2 S2 (dwuskładnikowe – do największych formatów).

WIDEO: Czym przykleić płytki ceramiczne? Klej do płytek - 5 cech

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szklane płytki i mozaika: jakie zaprawy klejące?

Szkło jest niezmiernie efektownym, ale jednocześnie najtrudniejszym do zamocowania materiałem okładzinowym. Jest całkowicie nienasiąkliwe, bardzo delikatne, bardzo szybko reaguje na zmianę temperatury (rozszerza się i kurczy). Przy braku nasiąkliwości i najczęściej gładkiej powierzchni użyta do zamocowania okładziny szklanej zaprawa klejąca musi charakteryzować się bardzo dużą siłą przylegania (przyczepnością) do spodniej części płytki lub kostki mozaiki. Wobec braku możliwości zaczepienia mechanicznego (kohezji) cała moc klejenia musi polegać na sile przylegania (adhezji). Siła ta jest wprost proporcjonalna do wielkości klejonej powierzchni, dlatego moc klejenia jest tak ważna szczególnie w przypadku małoformatowej mozaiki szklanej. Zaprawami, które spełniają tego typu wymagania, są elastyczne dwuskładnikowe cementowe zaprawy klejące klasy C2 S2. Dodatkowo szklana okładzina ceramiczna jest transparentna i dlatego do jej zamocowania powinna zostać użyta biała zaprawa klejąca, która nie będzie przebijała od spodu i powodowała ciemnienia lub szarzenia szklanych płytek. Ponadto, tak jak w przypadku spieków, okładziny szklane wymagają równej powierzchni oraz całkowitego wypełnienia klejem przestrzeni pod płytką przy zachowaniu niewielkiej grubości warstwy.

Zaprawy klejące: kamień naturalny

W tym wypadku rodzaj użytej zaprawy klejącej zależy od specyficznych właściwości kamienia, a szczególnie od jego wrażliwości na odkształcenia i wykwity na powierzchni spowodowane wilgocią zawartą w zaprawie. Określono trzy grupy wrażliwości kamienia (i wykonanej z niego okładziny) na wilgoć:

 • I – kamień mało wrażliwy na wilgoć (większość granitów) – do mocowania można stosować zwykłe zaprawy klejące.
 • II – kamień wrażliwy na działanie wilgoci w dłuższym okresie czasu – powyżej kilku godzin (większość marmurów) – do mocowania tej grupy należy wykorzystać kleje szybkowiążące klasy C2F.
 • III – kamień bardzo wrażliwy na wilgoć (porfiry i niektóre marmury) – do mocowania tego typu kamieni powinny być stosowane niezawierające wody kleje reaktywne z żywic syntetycznych klasy R2.


Dodatkowo do kamienia o jasnym odcieniu i barwie oraz wszystkich marmurów należy stosować białe zaprawy klejące. Szara barwa kleju powoduje efekt szarzenia (przebijanie szarego koloru od spodu kamienia), szczególnie w przypadku płytek o małej grubości.

Okładzina z mozaiki szklanej
Autor: Marcin Czechowicz Mozaika szklana to jeden z najtrudniejszych materiałów do wykonania okładziny. Ma bardzo znikomą przyczepność
Ważne

Klasy klejów do płytek

Klasyfikacja klejów odbywa się na podstawie normy europejskiej PN EN 12004. Zgodnie z nią zaprawy klejące dzieli się ze względu na typ i ze względu na klasę. Wyróżniamy typy klejów (ze względu na skład chemiczny):

 • C – cementowe,
 • D – dyspersyjne,
 • R – reaktywne (na bazie żywic syntetycznych: poliuretanowych i epoksydowych).

Klasy klejów ze względu na parametry techniczne to:

 • 1 – normalnie wiążące,
 • 2 – o podwyższonych parametrach.

Klasy klejów ze względu na wymagania dodatkowe to:

 • F – szybkowiążące,
 • T – o zmniejszonym spływie,
 • E – o wydłużonym czasie otwartym.

Dodatkowo wg normy PN EN 12002 zaprawy klejące możemy podzielić ze względu na odkształcalność poprzeczną na:

 • S1 – kleje odkształcalne – od 2,5 do 5 mm,
 • S2 – kleje wysoko odkształcalne – powyżej 5 mm.

Zatem zaprawa oznaczona symbolem C2 ma lepsze właściwości w zakresie przyczepności niż zwykła zaprawy klasy C1. Klej oznaczony symbolem C2 S1 charakteryzuje się dodatkowo odkształcalnością, a C2 S2 – wysoką odkształcalnością. Zaprawa o symbolu C2 TE to szybkowiążący klej cementowy o podwyższonej przyczepności i zmniejszonym spływie, C2 FT S1 – szybkowiążący klej cementowy odkształcalny, o podwyższonej przyczepności i zmniejszonym spływie.

Zaprawy klejowe na trudne podłoża

 • Stare okładziny ceramiczne i powłoki malarskie - stosowanie zapraw klejowych na tego typu podłożu wymaga w pierwszej kolejności oceny jego stanu. Stare warstwy wykończeniowe muszą odpowiednio mocno przylegać do podłoża i być stabilne. To od ich wytrzymałości będzie zależała skuteczność i trwałość nowej okładziny ceramicznej. Zaprawą klejową właściwą do zastosowania w takim miejscu jest elastyczna zaprawa klasy C2. Przed jej nałożeniem należy stare powłoki pozbawić wszelkich substancji zmniejszających przyczepność, zmatowić i – jeśli to możliwe – nakłuć.
 • Hydroizolacje i lekkie płyty budowlane z rdzeniem XPS - materiały te wykazują pewną elastyczność i tendencję do odkształceń. Do mocowania płytek na takich podłożach zgodnie z zasadą elastyczne na elastyczne przeznaczone są zaprawy klejące klasy C2.
 • Podłoża drewniane - do zamocowania płytek na starej podłodze drewnianej nie należy bezpośrednio używać cementowej zaprawy klejącej. Choć niektórzy producenci dopuszczają takie rozwiązanie, to obarczone jest ono dużym ryzykiem związanym z odspojeniem płytek. Drewno nie jest właściwym podłożem dla zaprawy cementowej. Chcąc zastosować taką zaprawę na podłożu drewnianym, należy najpierw nanieść specjalną warstwę kontaktową – grunt, żeby wytworzyć podłoże właściwe dla zaprawy cementowej. Następnie do zamocowania płytek użyć elastycznej zaprawy klejącej klasy C2. Warunkiem koniecznym do niczym niezakłóconego funkcjonowania okładziny na takim podłożu jest jego stabilne przytwierdzenie oraz brak odkształceń.
 • Podłoża metalowe - są całkowicie inne od pozostałych ze względu na dużą odkształcalność termiczną oraz utrudnioną przyczepność tradycyjnych mineralnych materiałów mocujących. Wykonanie okładziny ceramicznej na takim materiale wymaga zastosowania reaktywnych (poliuretanowych) zapraw klejowych klasy R2. Na zaprawach tych można mocować wszystkie rodzaje okładzin niezależnie od formatu oraz materiału, z jakiego są wykonane.
 • Ogrzewanie podłogowe - zaprawa klejąca stosowana do mocowania płytek na jastrychu grzejnym musi wykazywać zdolność do kompensowania pojawiających się między nimi naprężeń związanych ze zmianą temperatury, gdy ogrzewanie jest włączone. Zaprawą, która ma takie właściwości, jest elastyczna zaprawa klejąca klasy C2. Wykonane za jej pomocą połączenie powinno jednocześnie skutecznie przewodzić ciepło z jastrychu grzejnego do płytki. Dlatego klej powinien w całości pokrywać od spodu płytkę. Takie rozwiązanie zapobiega również uszkodzeniom płytek na skutek wystąpienia przypadkowych punktowych nacisków i obciążeń.
 • Tarasy, balkony, schody zewnętrzne - z punktu widzenia warunków i wymagań istotnych dla wyboru właściwej zaprawy klejącej tarasy, balkony i schody na zewnątrz domu stanowią takie samo miejsce. Każde z nich jest wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, w tym szczególnie na duże i nagłe zmiany temperatury. Stosowana tu zaprawa klejąca powinna mieć zdolność do przenoszenia naprężeń wynikających z rozszerzalności płytek pod wpływem temperatury. Musi być przy tym odporna na trudne i zmienne warunki atmosferyczne, zwłaszcza wodę i mróz. Najodpowiedniejsza do tego celu jest elastyczna zaprawa klejąca klasy C2. Wykonując okładzinę na tarasach, balkonach i schodach, należy zwracać szczególną uwagę, aby zaprawa klejąca całkowicie wypełniała przestrzeń pod płytką. Najczęstszą przyczyną odspojenia się płytek w takim miejscu są pustki powietrzne pod spodem, w których gromadzi się woda. Przy zamarzaniu woda zwiększa swoją objętość i odrywa płytki od podłoża. Dodatkowo w każdym z tych miejsc przed zamontowaniem okładziny powinna być wykonana na podłożu elastyczna dwuskładnikowa hydroizolacja podpłytkowa zapobiegająca wnikaniu wody do wnętrza podkładu.
 • Baseny - zamocowana tu okładzina ceramiczna poddawana jest dużym obciążeniom mechanicznym spowodowanym nieustannym ruchem mas wody. Zaprawa klejąca musi więc być odporna na takie obciążenia. Ponadto zaprawa taka musi wytrzymać długotrwały kontakt z wodą oraz środki do jej uzdatniania. Zaprawami najlepiej do tego nadającymi się są w przypadku małych basenów przydomowych – elastyczne zaprawy klejące klasy C2 S1, natomiast w większych basenach z większą ilością wody i większymi obciążeniami lepiej sprawdzają się elastyczne dwuskładnikowe cementowe zaprawy klejące klasy C2 S2.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE
bronek
|

Jeśli chodzi o kleje i generalnie chemię do układania płytek, to polecam markę codex od cenionego Uzina. Miałem okazję pracować z kilkoma ich produktami i muszę powiedzieć, że są naprawdę rewelacyjne.