Remont kamienicy zniszczonej w katastrofie budowlanej. Jak uratowano budynek?

2023-10-11 14:39

Najpierw zaniedbana i zapomniana, później zniszczona w katastrofie budowlanej - kamienica w Bochni nie nadawała się do użytku, lecz dzięki generalnemu remontowi i przebudowie znów stała się domem dla swych lokatorów. I to klimatycznym. Zobacz, jak uratowano zniszczony budynek!

Spis treści

  1. Przebudowa kamienicy z przełomu XIX i XX wieku
  2. Generalny remont budynku
  3. Generalny remont zabytkowej kamienicy w Bochni - zobacz na zdjęciach
  4. Przebudowa w nowoczesnym stylu
  5. Zobacz też adaptację poddasza w kamienicy z 1906 roku

Przebudowa kamienicy z przełomu XIX i XX wieku

Budynek ujęty jest na liście ewidencji zabytków, zlokalizowany w zabudowie pierzejowej na terenie zabytkowego układu urbanistycznego klasy A przy ul. Benesza w Bochni.

Budynek przez lata popadł w ruinę oraz - w wyniku katastrofy budowlanej - został wyłączony z użytkowania. Został jednak odbudowany oraz przebudowany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt przewidywał zachowanie istniejącej tkanki murów do poziomu stropu pierwszego piętra z częściowym wyburzeniem ścian wewnętrznych oraz przebudowę strychu w celu adaptacji na cele mieszkalne.

Generalny remont budynku

Budynek został wzmocniony konstrukcyjnie nowymi elementami. Zaprojektowano żelbetową płytę denną, istniejące stropy drewniane zastąpiono żelbetowymi, drewnianą więźbę dachową zastąpiono konstrukcją stalowo-drewnianą.

Zachowano historyczną kompozycję elewacji frontowej, a także wysokość oraz gabaryt budynku i kąt nachylenia dachu. Oddają one charakter istniejącej dookoła zabudowy zabytkowego Starego Miasta.

Użyte materiały, takie jak dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym, szara blacha tytanowo-cynkowa, granit strzegomski oraz jasna kolorystyka elewacji wraz z odtworzeniem detalu drewnianej stolarki oraz odrestaurowaną istniejącą kutą balustradą balkonu wpisują się w całości w kontekst historycznej miejskiej zabudowy oraz wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Generalny remont zabytkowej kamienicy w Bochni - zobacz na zdjęciach

Przebudowa w nowoczesnym stylu

Podwórko wraz z schodami zewnętrznymi prowadzącymi na poddasze oraz tylną elewację zaprojektowano we współczesnej estetyce używając palety materiałów identycznych jak na froncie budynku, czyli blachy tytanowo-cynkowej, jasnego tynku oraz kontrastujących elementów ze stali ocynkowanej, płaszczyzn z kamień naturalny na elewacji oraz modrzewia wykończonego techniką shou–sugi–ban (drewna opalanego ogniem).

Przebudowa kamienicy
Autor: materiały uczestników konkursu Remont Roku Tylna, nowoczesna elewacja kamienicy

Zobacz też adaptację poddasza w kamienicy z 1906 roku

Remont odkrył wiele tajemnic