Pomysły na rozbudowę domu. Kiedy możliwa jest nadbudowa domu, a kiedy jego powiększenie

2022-08-16 17:25
Rozbudowa domu w bok
Autor: Piotr Mastalerz Jeśli działka jest wystarczająco duża, można powiększyć dom, rozbudowując go na boki.

Rozbudowa domu - dobudowanie piętra czy powiększenie parteru? O możliwych sposobach przebudowy domu decydować mogą względy formalne, wielkość i sąsiedztwo działki. Zobacz, kiedy można rozbudować dom w górę, a kiedy w bok i jakie konsekwencje niesie przebudowa domu.

Rozbudowa domu to inwestycja wymagająca załatwienia formalności. Zanim zaczniemy się zastanawiać, w jaki sposób chcemy powiększyć dom, powinniśmy sprawdzić, czy ustalenia planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy nie narzucają któregoś rozwiązania. Mogą np. ograniczać wysokość domu lub zabraniać powiększania jego obrysu ze względu na sąsiedztwo.

Nadbudowa domu

Powiększenie domu w górę - adaptacja strychu lub dobudowa piętra - to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, gdy działka jest mała. Nadbudowa domu wynika także z rachunku ekonomicznego. Jeśli ściany są masywne i w dobrym stanie, nadbudowa jest zwykle dosyć prosta, a jej koszt może zawierać i tak potrzebny remont dachu. Gdy bowiem dach wymaga naprawy, bardziej może się opłacać zbudowanie nowego nad rozbudowanym piętrem niż remontowanie starego na zbyt małym domu. Jeżeli więźba dachowa jest wystarczająco solidna, można rozważyć jej podniesienie i oparcie na nowych, wyższych słupach czy ścianach nowego poddasza.

Nadbudowa domu jest zwykle tańsza także z tego względu, że omijają nas kosztowne roboty ziemne. Nie zmieniamy też przyłączy na terenie, nie budujemy fundamentów, nie naruszamy izolacji w gruncie, nie niszczymy ogrodu. Jednak decyzja o powiększeniu domu w górę pociąga za sobą konieczność budowy schodów.

Wstawienie nowych schodów w starym domu wiąże się ze zmianami funkcjonalnymi oraz konstrukcyjnymi. Nie obejdzie się bez ekspertyzy konstruktora oraz projektu. Trzeba będzie wybić otwór w części stropu nad parterem, a jego krawędzie wzmocnić dodatkowymi belkami stalowymi lub żelbetowymi, niekiedy także podeprzeć cały strop.

Nadbudowa domu jest możliwa nawet wtedy, gdy strop jest słaby. Można go wzmocnić albo nie obciążając, wykonać nad nim nowy. Warto rozważyć takie opcje – rozbiórka starego stropu to całkowita dewastacja mieszkania. Prace związane z nadbudową domu są bardziej uciążliwe dla mieszkańców niż rozbudowa. Dlatego decydując się na to rozwiązanie, warto mieć dobry harmonogram i przemyślany zakres oraz plan robót. Jeśli np. transport budulca na górę da się prowadzić od zewnątrz, przebicie stropu i połączenie kondygnacji można wykonać nawet po wykończeniu górnych pomieszczeń, co ograniczy uciążliwość do kilku dni.

Nadbudowa domu
Autor: Magdalena Kosińska Nadbudowa domu może być prowadzona na różne sposoby. Tutaj najpierw zbudowano nowy dach, dopiero potem rozebrano stary

Rozbudowa domu w bok

W wielu przypadkach rozbudowa domu w bok przez stworzenie dodatkowych pomieszczeń na parterze jest lepszym rozwiązaniem. Budując nową część domu, jesteśmy mniej skrępowani starą konstrukcją, mamy więc większe możliwości kształtowania tej przestrzeni, której nam w starym domu brakuje. Taka rozbudowa domu może się okazać prosta, jeśli działka jest dostatecznie duża, a nową część zlokalizujemy tak, że łatwo będzie ją połączyć ze starym mieszkaniem.

Przy rozbudowie domu w bok musimy jednak zrobić wykop, wykonać nowe fundamenty. Powiększamy za to parter, czyli tę przestrzeń, która jest zwykle najbardziej użyteczna i związana bezpośrednio z ogrodem. Często także mamy do czynienia z dobudową jako uzupełnieniem powiększenia domu w górę. Podnosi się dach, aby dodać drugą kondygnację, a jednocześnie powiększa obrys budynku, dzięki czemu nowe piętro może być większe. To przykład bardzo dużej i kosztownej rozbudowy, która zupełnie zmienia kształt i wygląd domu. Koszty takiej inwestycji mogą się okazać porównywalne z kosztami wyburzenia starego budynku i wybudowania nowego.

Tymczasem nieduża dobudowa połączona z powiększeniem domu w górę w wielu przypadkach może przynieść mieszkańcom ogromne korzyści. Typowym przykładem jest dodanie nowego wejścia, które poprawia układ funkcjonalny albo umożliwia podział domu na dwa niezależne mieszkania. Aby połączyć parter z nadbudową, najprościej jest dobudować schody na zewnątrz, np. wzdłuż szczytowej ściany. Wtedy nie naruszamy wnętrz dotychczasowego mieszkania i nie ingerujemy w konstrukcję.

Niewielkie schody zewnętrzne zajmą 5-10 m2, a wygodnie i niekłopotliwie dla domowników rozwiążą problem komunikacji z nową kondygnacją. Zaletą powiększania domu przez dobudowanie fragmentu z boku jest właśnie wygoda mieszkańców, którzy w czasie prac mogą mieszkać w domu nienarażeni na uciążliwości. Starą i nową część domu łączy się na końcu, wybijając otwory w ścianach zewnętrznych. Najprościej, gdy otwory wypadną w miejscu dawnych okien lub drzwi i da się wykorzystać istniejące nadproża.

Ważne

Jak dobudować nowy fragment domu?

Najlepiej wykonać obiekt, który nie zostanie konstrukcyjnie połączony z domem. Robimy wówczas dylatację (niewielki odstęp pomiędzy nimi). Dylatacja ma szerokość kilku cm i często wypełnia się ją styropianem. Zabezpieczy nas ona przed powstaniem na ścianach rys spowodowanych nierównomiernym osiadaniem nowej części domu.

Należy też zwrócić uwagę, żeby przy wykonywaniu nowych fundamentów nie naruszyć gruntu pod fundamentami domu. Najlepiej, gdy spód fundamentów dobudówki nie wypada niżej niż spód fundamentów budynku istniejącego. Dobudówkę najlepiej zlokalizować prostopadle do ścian nośnych istniejącego domu, bo wówczas nie trzeba robić ławy fundamentowej wzdłuż budynku. Ława taka musiałaby być szersza od ściany fundamentowej, której przedłużeniem jest ściana parteru.

Żeby między nową a starą ścianą domu nie było przerwy większej niż 3 cm, trzeba by było ustawić ściany fundamentowe tuż przy krawędzi ław – mimośrodowo, co jest niekorzystne. Możemy też wykonać dobudowę bez dylatacji. W takiej sytuacji należy zadbać o prawidłowe połączenie konstrukcji obydwu części.

Istotne jest połączenie fundamentów tak, aby utworzyły wspólną całość. Można to zrobić, umieszczając pręty kotwiące nowy fundament w starym. Uwaga! Najprościej zrobić dobudówkę z niezależnym dachem, np. pulpitowym, z połacią dochodzącą do ściany. Dobudowa z ingerencją w stary dach jest trudna. Wymaga m.in. częściowego demontażu pokrycia oraz zbudowania fragmentu nowej więźby.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.