Odległość budynku od lasu. W jakiej odległości od granicy lasu można zbudować dom?

2022-11-13 13:20
las
Autor: Andrzej Szandomirski Kiedy można bliżej granicy lasu zbudować dom?

Minimalna odległość domu jednorodzinnego od lasu zależy od tego, czy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce, czy też na działce inwestora. Odległość budynku od lasu może być w niektórych wypadkach mniejsza niż 12 m.

Minimalne odległości nowo budowanych budynków od granicy lasu uregulowano w § 271-273 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego.

Kiedy mamy las

Jako las w przepisach rozporządzenia rozumiany jest grunt leśny (Ls) tak określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony pod las w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, za las nie uznaje się terenów oznaczonych na mapie ewidencyjnej symbolem Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione).

Przeczytaj też: Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

Minimalna odległość budynków od lasu

Zgodnie z § 271 ust. 8 rozporządzenia odległość budynków określonych jako ZL (mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej), PM (produkcyjne i magazynowe) oraz IN (służące do hodowli inwentarza) od granicy lasu (konturu lasu) nie może być mniejsza niż określona dla ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień, czyli powiększona o 50% w stosunku od wielkości podanych w tabeli zamieszczonej w ust. 1. Oznacza to, że minimalna odległość tych budynków od lasu wynosi 12 m.

Jedynie w wypadku budynków PM o obciążeniu ogniowym przekraczającym 1000 MJ/m2 odległość ta jest podniesiona do 22,5 m, a gdy obciążenie ogniowe jest wyższe niż 4000 MJ/m2 minimalna odległość od lasu to 30 m.

Dla niektórych budynków, w tym domów jednorodzinnych, wprowadzono wyjątek od powyższych reguł i dopuszczono mniejszą odległość od lasu.

Jaka może być odległość domu od lasu

Zgodnie z § 271 ust. 8a Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie domy jednorodzinne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych można usytuować:

  • w odległości 4 m od granicy lasu (jego konturu) - gdy granica ta znajduje się na sąsiedniej działce, albo
  • w dowolnej odległości od granicy lasu (konturu) - kiedy leży ona na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Powyższe odległości dotyczą również innych budynków wymienionych w § 213 rozporządzenia, czyli między innymi budynków zagrodowych i rekreacji indywidualnej do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, wolno stojących budynków gospodarczych do dwóch kondygnacji włącznie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych oraz wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż dwa.

Przeczytaj też: Ogród leśny - jak urządzić ogród na leśnej działce

Żeby wybudować dom bądź inny budynek wymieniony w § 213 rozporządzenia w odległości 4 m od lasu lub nawet bliżej, konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków:

  • w budynku nie może być pomieszczenia zagrożonego wybuchem;
  • budynek musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz mieć klasę odporności pożarowej wyższą niż wynikałoby to z § 212 rozporządzenia (czyli R60 w wypadku domu jednorodzinnego);
  • teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, musi być przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. W razie braku planu można zbliżyć dom do granicy lasu tylko wtedy, gdy dla terenu inwestycji wcześniej obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc na podstawie przepisów prawa i przy sporządzaniu którego uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE