Odbiór techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

2020-02-10 12:43 Sylwia Jesion
Przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Autor: Wiktor Greg

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego to ostatni etap formalności związanych z jego budową. Zajmuje się tym wykonawca robót. Zobacz, jak wygląda odbiór techniczny takiego przyłącza.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych jest dla nas podstawą do zawarcia umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Przez żmudną procedurę odbioru musi przejść wykonawca robót. Składa się na nią szereg czynności.

Odbiór techniczny przyłącza - jak wygląda

Po pierwsze, przed zasypaniem przyłącza wykonawca powiadamia inspektora nadzoru budowlanego z ramienia przedsiębiorstwa. Następnie wykonuje się próbę szczelności przyłączy oraz płukanie przyłącza wodociągowego. Inspektorowi nadzoru należy przekazać dokumentację powykonawczą wraz z wynikiem badania bakteriologicznego wody. Potwierdza on stan wody w wypłukanym wcześniej przyłączu. Próbkę wody pobiera pracownik akredytowanego laboratorium w obecności inspektora. Niektóre przedsiębiorstwa żądają dodatkowo dostarczenia dokumentacji fotograficznej.

Sprawdź też:

10 błędów w kanalizacji w domu - jak ich uniknąć >>>

Odprowadzanie ścieków - jakie zastosować rozwiązania >>>

Następnie dokonuje się wcinki przyłącza do istniejącej sieci. W tym samym czasie lub jeszcze przed wcinką przedsiębiorstwo montuje licznik, którego jest właścicielem. Na koniec przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego.

Aby wykonawca otrzymał zwrot kosztów wykonania wcinki, musi w ciągu 3 miesięcy dostarczyć przedsiębiorstwu protokół zagęszczenia gruntu oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Jeśli tego nie zrobi, to my zostaniemy obciążeni kosztem wykonania powyższej dokumentacji.

Sprawdź też:

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i zasady przyłączenia do sieci >>>

warto wiedzieć

Warto korzystać z e-BOK

Aby ułatwić nam kontakt, zaoszczędzić czasu i dać dodatkową możliwość kontroli naszych należności, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oferują nam tak zwane e-BOK-i, czyli internetowe biura obsługi klienta. Będąc posiadaczem konta na takiej platformie, mamy możliwość wglądu do faktur, podawania stanu wodomierza (w tym ogrodowego), sprawdzania wszystkich odczytów, aktywowania usługi e-faktura oraz dokonywania bezpiecznych e-płatności. To także narzędzie do wysyłania korespondencji, np. gdy chcemy zgłosić awarię. E-BOK pozwala również na załatwienie formalności związanych z przyłączeniem do sieci. Elektroniczna forma konta nie wymaga użycia papieru, przyczyniamy się więc dodatkowo do ochrony środowiska.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest kolejnym krokiem po wykonaniu przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Jeśli wykonujemy zarówno przyłącze wodociągowe, jak i kanalizacyjne, zawieramy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na obie usługi. Rozliczenie będzie się odbywać na podstawie wskazań wodomierza. Przyjmuje się, że ilość odprowadzanych przez nas ścieków jest równoważna z ilością zużytej wody. Dlatego warto rozdzielić przewód wodociągowy i założyć oddzielny dodatkowy wodomierz na przewodzie, z którego będziemy podlewać ogród. Dzięki temu część wody zużyta na podlewanie zostanie odliczona – na potrzeby ustalenia ilości ścieków – od łącznego zużycia wykazanego na wodomierzu głównym.

Jeśli wykonaliśmy tylko przyłącze kanalizacyjne, podpisujemy umowę ryczałtową. W przypadku samego przyłącza wodociągowego umowa rozliczana jest oczywiście na podstawie wskazań wodomierza.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE