Podatek od deszczu 2022 - co się zmieni i kto zapłaci więcej?

2022-07-14 14:41
Podatek od deszczu
Autor: GettyImages Podatek od deszczu (deszczowy) dotyczy uniemożliwienia retencji wód opadowych tam, gdzie występują, czyli na obszarze danej nieruchomości

Podatek od deszczu płacą właściciele nieruchomości, których duża część jest zabetonowana i nie wchłania wody deszczowej. Nowy podatek od deszczu 2022 obejmie znacznie więcej osób. Sprawdź, kto i ile będzie musiał zapłacić po zmianie przepisów.

Planowane są zmiany w podatku od deszczu. Przewiduje je projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Proponowane zmiany mają rozszerzyć obowiązek płacenia podatku od deszczu na właścicieli domów

Spis treści

 1. Czym jest podatek od deszczu?
 2. Podatek od deszczu 2022 - co się zmieni?
 3. Kto zapłaci podatek od deszczu
 4. Wysokość podatku od deszczu 2022
 5. Podatek od deszczu 2022 – kiedy zapłacimy go w nowej wersji?
 6. Podatek od deszczu - jak się zmieni?
 7. Podatek od deszczu a retencja wód
 8. Wpływy z podatku deszczowego

Czym jest podatek od deszczu?

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie zwana podatkiem od deszczu, obowiązuje już 4 lata. Nie każdy właściciel nieruchomości wie, że musi ją płacić. Wobec prawdopodobnego rozszerzenia w przyszłości grupy osób i firm objętych podatkiem od deszczu, warto uwzględnić ten koszt przy nowych inwestycjach lub rozważyć modernizację już istniejących nieruchomości. Tym bardziej, że zgodnie z ordynacją podatkową w 2023 r. zobowiązania będą ściągane za 5 poprzednich lat wraz z odsetkami. A to może wiązać się z czynnościami sprawdzającymi ze strony odpowiednich organów.

Dotychczas podatek od deszczu (tzw. podatek deszczowy) dotyczył tylko właścicieli wielkich nieruchomości (powyżej 3500 m2), które były zabudowane lub pokryte nawierzchnią nieprzepuszczającą wody (beton, asfalt, kostka brukowa) w więcej niż 70%.

Przez zabudowania należy tu rozumieć wszelkie budynki mieszkalne, gospodarcze i użytkowe, a także podjazdy, czy też parkingi pokryte nieprzepuszczalnym materiałem np. asfaltem lub kostką brukową. Na takich obszarach następuje olbrzymie zmniejszenie naturalnej retencji i konieczne jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji zbiorczej lub zbiorników wodnych. Określone w ustawie wielkości sprawiały, że płacony od początku 2018 r. podatek od deszczu dotyczył wielkich obiektów - przedsiębiorstw produkcyjnych, hal handlowych, magazynów, biurowców, bloków mieszkalnych itp.

Podatek od deszczu 2022 - co się zmieni?

Trwają prace nad nowelizacją przepisów zmieniających podatek od deszczu. W projekcie zmieniającym Prawo wodne jest przewidziane zdecydowane rozszerzenie liczby podmiotów, których będzie dotyczyć podatek od deszczu. Zgodnie z projektem:

 • wielkość nieruchomości ma być zmniejszona do 600 m2,
 • wielkość obszaru wyłączonego z powierzchni biologicznie czynnej ma wynosić więcej niż 50% nieruchomości.

To oznacza, że podatek od deszczu będą płacić właściciele wielu domów jednorodzinnych. Podatek deszczowy nalicza się bowiem od powierzchni dachów budynków, tarasów, podjazdów i innych powierzchni trwale nieprzepuszczalnych, czyli np. wyłożonych kostką brukową. 

Kto zapłaci podatek od deszczu

 • właścicieli działek o powierzchni powyżej 600 m2,
 • na których ponad 50% powierzchni nie jest biologicznie czynna.
Podatek od deszczu
Autor: Balex Metal Mniejszy podatek od deszczu zapłacą ci, którzy retencjonują deszczówkę

Wysokość podatku od deszczu 2022

Podatek od deszczu ma być niższy w przypadku nieruchomości, na których znajdują się urządzenia do retencjonowania wody. 

Przeczytaj też:

Jeśli na działce są zainstalowane urządzenia do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego, wtedy wysokość podatku będzie wynosić 0,90 zł za 1 m2 na rok, czyli średnio wyniesie 810 zł rocznie. Najmniej zapłacą właściciel nieruchomości dysponujący urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego. Wtedy podatek wyniesie 0,45 zł za 1 m2 rocznie, czyli przeciętnie 405 zł na rok .

 • 1,50 zł za 1 m2 za rok – przy braku urządzeń do retencjonowania wody;
 • 0,90 zł za 1 m2 za rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
 • 0,45 zł za 1 m2 za rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody o pojemności powyżej 10% odpływu rocznego.

Podatek od deszczu 2022 – kiedy zapłacimy go w nowej wersji?

Znowelizowana wersja podatku od deszczu miała wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Ze względu na opóźnienie w pracach legislacyjnych uchwalenie przepisów uległo jednak przesunięciu. W drugiej połowie tego roku ma zostać uchwalony projekt ustawy w sprawie rozszerzenia tzw. podatku od deszczu.

Podatek od deszczu
Autor: Andrzej Szandomirski W związku z postępującymi zmianami klimatu pora zacząć dbać o środowisko, zaczynając od własnej działki
Zdaniem ekspertów
Małgorzata Pałys, manager i Aleksandra Kania, starszy konsultant z Działu podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska

Podatek od deszczu - jak się zmieni?

Wprowadzony w 2018 r. podatek od deszczu reguluje Prawo wodne. Wpływy z jego tytułu zasilają głównie budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przeznacza je na walkę ze skutkami suszy. 10 proc. opłaty trafia do urzędów gmin, które są zobowiązane do naliczania i pobierania podatku od deszczu. Znaczna część dużych firm wciąż nie zdaje sobie sprawy z konieczności jego opłacania. Również gminy mają z nim problem.

Bazując na informacjach z urzędów gminnych i miejskich, widzimy, że nieznajomość podatku od deszczu wynika głównie z braków kadrowych oraz niejasnych procedur, w jaki sposób podstawa opodatkowania powinna być określana. Mając świadomość, jak wygląda kondycja finansowa gmin, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w 2023 r. zgodnie z ordynacją podatkową zobowiązania będą ściągane za 5 poprzednich lat, możemy zakładać, że wkrótce organy podatkowe zaczną się upominać o podatek od deszczu wraz z należnym oprocentowaniem. Jest to więc dobry moment, aby przedsiębiorcy zweryfikowali wysokość należnego podatku – komentuje Małgorzata Pałys, manager Działu podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.

Obecnie do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele nieruchomości o pow. przekraczającej 3500 mkw, ale tylko w przypadku, gdy jest ona w co najmniej 70 proc. zabudowana oraz niepodłączona do kanalizacji. Roczne stawki podatku od deszczu zależą od tego, czy nieruchomość ma urządzenia do retencjonowania wody, i wynoszą maksymalnie od 10 gr do 1 zł za metr kwadratowy.

Obecnie opłatą obciążone są głównie przedsiębiorstwa mające rozbudowane zakłady produkcyjne, centra logistyczne, jak również podmioty handlowe dysponujące sklepami wielkopowierzchniowymi. Osoby fizyczne będące właścicielami mniejszych działek nie są zobligowane do uiszczania opłaty od deszczu – wyjaśnia Aleksandra Kania, starszy konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.

Od 2020 r. trwają prace nad nowelizacją przepisów zmieniających podatek od deszczu. Sejm miał je przegłosować w tym roku, na razie jednak rząd wycofał się z tej inicjatywy. Można jednak zakładać, że sprawa powróci, a podatek od deszczu nie tylko zauważalnie wzrośnie, ale obejmie też znacznie więcej firm oraz gospodarstw domowych. Z szacunków rządu wynika, że będzie to nawet 20-krotnie większa liczba podatników niż obecnie. Planowano, aby podatkiem od deszczu byli obciążeni wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni większej niż 600 mkw, na których zabudowane jest co najmniej 50 proc. powierzchni gruntu.

Podatku od deszczu można uniknąć lub znacząco obniżyć jego wysokość poprzez montowanie urządzeń do retencjonowania wody, np. zbiorników na deszczówkę. Ważne jest również odpowiednie projektowanie przyszłych placów czy budynków.

Planując nowe nieruchomości, firmy powinny zwrócić uwagę na takie rozwiązania, jak np. pokrywanie placów płytami ażurowymi, które w odróżnieniu od kostki czy asfaltu umożliwiają częściowe wnikanie wody do gruntu – radzi Aleksandra Kania z Ayming Polska.

Podatek od deszczu a retencja wód

Wprowadzenie powszechnego podatku od deszczu ma zachęcić właścicieli domów do inwestycji mających na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na obszarze własnej działki. Ma temu sprzyjać zapewnienie większych wpływów do budżetów samorządowych, które mają być przeznaczone również na wsparcie inwestycji rozwijających miejscową, indywidualną retencję wód.

Przeczytaj też: Pozwolenie wodnoprawne i operat wodnoprawny - kiedy są potrzebne?

Z kolei inwestorzy planujący budowę domu powinni pamiętać o pozostawieniu jak największej powierzchni biologicznie czynnej na swojej działce. Na powierzchni nieutwardzonej betonem lub płytami i kostkami brukowymi woda opadowa będzie wsiąkać w grunt, zasilając miejscowe wody gruntowe oraz roślinność.

Wpływy z podatku deszczowego

Zgodnie z projektem ustawy pieniądze zebrane w postaci podatku deszczowego od właścicieli nieruchomości trafią w 80 proc. do Wód Polskich, a w 20 proc. - do budżetu danej gminy. Twórcy projektu zmian w Prawie wodnym przewidują, że liczba nieruchomości objętych tym podatkiem wzrośnie 20-krotnie. Obecnie jest to około 7000 działek, co daje 6,24 mln zł wpływów do Wód Polskich oraz 700 tys. zł do samorządów. Po zmianach kwoty te mają wzrosnąć do 180 mln zł, z czego 135 mln zł trafi do Wód Polskich, a 45 mln do gmin. Samorząd będzie miał obowiązek przeznaczyć co najmniej 80 proc. tej kwoty na rozwój retencji wód opadowych w zlewni obejmującej obszar danej gminy.

Podatek od deszczu
Autor: Ekodren Wpływy z podatku od deszczu mają częściowo zasilić samorządy, a te ich 80% powinny przeznaczyć na rozwój retencji wód
Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

QUIZ Co wiesz o wodzie? Wydaje się proste, a wiele osób nie zdobywa nawet połowy

Pytanie 1 z 10
Chemiczna nazwa wody to?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE