Fundusz wsparcia kredytobiorców wnioski. Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Czym się różni od wakacji kredytowych?

2022-09-11 8:13
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Autor: GettyImages Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy mogą składać wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w związku z kolejnym wzrostem rat kredytów jest coraz chętniej wybierany. Dotychczas wpłynęło 5,5 tys wniosków o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kto dostanie dopłaty do kredytu? Problem ze spłacaniem kredytu jest coraz bardziej powszechny. Rządowa pomoc dla kredytobiorców ma przynieść ulgę tym, którzy się z nim mierzą. FWK można otrzymać 2000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż rata kredytu. Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy spełnić kilka warunków. Czy to dobra alternatywa dla wakacji kredytowych?

W wyniku wzrostu stóp procentowych cały czas rosną raty kredytów hipotecznych. To może z kolei oznaczać, że coraz więcej osób z takim zadłużeniem może nie być w stanie spłacać regularnie swoje zadłużenia. W takiej sytuacji można wnioskować o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - złożono 5,5 tys wniosków

- Wcześniej ze względu na niskie stopy procentowe niewiele osób zgłaszało się o wsparcie. Były to osoby, które rzeczywiście miały bardzo trudną sytuację. Dzisiaj po wzroście stóp procentowych wiadomo, że te koszty obsługi kredytu wzrosły, więc napływ wniosków jest większy. Na dzień dzisiejszy jest to 5,5 tys wniosków – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezeska BGK.

Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym opiera się na trzech filarach, które łącznie mają ułatwić spłatę zobowiązań osobom dotkniętym skutkami podwyżki stóp procentowych. Są to: 

 • wakacje kredytowe,
 • nowy wskaźnik oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR,
 • dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

Dowiedz się więcej: Pomoc dla kredytobiorców - Rząd przedstawił szczegóły >>>

O wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą ubiegać się osoby, które mają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody. Pomoc ma charakter doraźny, a uzyskane z niego środki należy zwrócić. Jak działa w praktyce Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy, kto może z niego skorzystać i ile można uzyskać?

Spis treści

 1. Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - złożono 5,5 tys wniosków
 2. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców czy Wakacje kredytowe - podstawowe różnice
 3. Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?
 4. Jaka wysokość wsparcia ze środków FWK?
 5. Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?
 6. Kiedy nie można skorzystać z FWK?
 7. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia?
 8. Czy wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?
 9. Zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w ramach tarczy dla kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców czy Wakacje kredytowe - podstawowe różnice

Wiele osób zadaje sobie pytanie: co jest korzystniejsze? Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, czy korzystanie z Wakacji kredytowych? Na początek wyjaśniamy podstawowe różnice. W dalszej części artykułu poznasz wszystkie ważne szczegóły dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i Wakacje kredytowe to formy wsparcia zaproponowane przez rząd, aby ulżyć kredytobiorcom, którzy mają problem ze spłatą zobowiązań. Oto podstawowe różnice między tymi dwoma formami wsparcia:

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • wsparcie na okres 36 miesięcy, kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys.  zł/ miesięcznie, maksymalna wysokość wsparcia to 72 tys. zł,
 • pomoc zwrotna - pieniądze zwraca się po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia;
 • wsparcie dla wszystkich kredytobiorców, niezależnie od waluty kredytu; 
 • rozwiązanie dla osób w trudnej sytuacji finansowej - m.in. status osoby bezrobotnej lub miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczające 50% dochodu.

Wakacje kredytowe

 • odroczenia spłaty maksymalnie 8 rat w latach 2022 (4 raty) i 2023 (kolejne 4 raty);
 • zawieszone raty będą spłacane po zakończeniu spłaty oryginalnego harmonogramu kredytu;
 • to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w PLN;
 • nie zawierają kryteriów dochodowych ani majątkowych, które trzeba spełnić, aby móc z nich skorzystać.

Nie przegap: Wakacje kredytowe - jak z nich skorzystać?

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Rozwiązanie skierowane jest także dla tych kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia). Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy to tak naprawdę pożyczka bez oprocentowania i innych kosztów około kredytowych. Natomiast spłata rat następuje po 24 miesiącach od daty wypłaty ostatniej raty wsparcia.

Jaka wysokość wsparcia ze środków FWK?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorcy można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy) lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie do 72 000 zł).

 • wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych.

 • pożyczka na spłatę zadłużenia

W przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w banku o udzielenie pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek banku, który udzielił kredytu. 

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie lub pożyczka z Funduszu Wsparcie Kredytobiorców na spłatę zadłużenia mogą być przyznane jeżeli kredytobiorca spełni co najmniej jeden z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 1. kwoty 1552 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 
 2. kwoty 1200 na osobę - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Kiedy nie można skorzystać z FWK?

Wsparcie oraz pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

 • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia?

W celu uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek bezpośrednio do banku, w którym ma kredyt mieszkaniowy. To bank bezpośrednio weryfikuje, czy dany wniosek jest zasadny.

Czy wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

Po upływie 36 miesięcy od uzyskania pomocy, masz jeszcze 2 lata na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Spłata kwoty otrzymanej z FWK następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorcy, czyli 5 lat od otrzymania pierwszej raty wsparcia lub wypłaty pożyczki.

Zwrot kwoty otrzymanych środków dokonywany jest w formie miesięcznych, nieoprocentowanych rat, wynoszących maksymalnie 500 zł. W ten sposób zwraca się dokładnie taką kwotę pomocy, jaką otrzymano z Funduszu.

Najdłuższy czas zwrotu to 12 lat, co stanowi 144 raty. Jeśli więc otrzymano 72 000 zł, tj. najwyższą kwotę pomocy, to zwraca się do Funduszu identyczną sumę (144 raty x 500 zł = 72 000 zł).

Jeśli raty będą spłacane terminowo, to po spłacie pierwszych 100 rat, kolejne 44 zostaną umorzone. W ten sposób okres spłaty może zostać skrócony o 3 lata i 8 miesięcy, a kwota umorzenia może sięgać 22 tys. zł. (44 raty x 500 zł = 22 000 zł).

Zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w ramach tarczy dla kredytobiorców

Podpisana 14 lipca br. przez prezydenta ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki mają do końca 2022 roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. Tym samym budżet funduszu wzrośnie do 2 mld zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE